ร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยนมุมมองเทรนด์และอนาคตของวัสดุจากนักวิจัย ผู้พัฒนา และผู้ผลิต ด้วยปัจจัยความเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อม วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนไปซึ่งส่งผลต่อการอยู่รอดในอนาคตที่ทุกคนต้องปรับตัว การพัฒนาวัสดุและเทคโนโลยีในด้านต่างๆ จึงเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน ที่อยู่อาศัย อาหารการกิน และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Circular Economy, Wellness, New Waste และ Next generation Bio-based เพื่อสุขภาพชีวิตที่ดี

ประเด็นในการเสวนา
1. ภาพรวมของวัสดุในอนาคต
2. การพัฒนาวัสดุใหม่ที่ช่วยลดขยะโลก รวมถึงเทรนด์ของการเก็บรวบรวมวัสดุที่ยั่งยืนสำหรับอาคาร
3. มุมมองเกี่ยวกับวัสดุกระจกในอนาคตทั้งของไทยและต่างประเทศ ความพยายามนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาตอบโจทย์การใช้งานในอนาคตมากขึ้น
4. วัสดุชีวภาพและอิเล็กทรอนิกส์ (กราฟีน) ที่สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตของทุกคนได้

Material Trends
วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 – 12.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น M, Thailand Creative & Design Center(TCDC) กรุงเทพฯ รับสมัครจำนวน 120 คน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) สำรองที่นั่งได้ที่ https://www.zipeventapp.com/e/materialpaneltalkbkkdw2020

ดร. บัญชา ธนบุญสมบัติ

Material Trends Bangkok Design Week 2020

ผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่เทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จบปริญญาเอก สาขาโลหะวิทยา ภาควิชาวัสดุศาสตรและวิศวกรรม สถาบันเทคโนโลยีแหงรัฐจอรเจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันเป็นนักวิชาการ อนุกรรมการคัดเลือกรายการสารดคีและสาระประโยชน์ สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย (Thai PBS) และเผยแพร่งานเขียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

Material Trends
วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 – 12.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น M, TCDC กรุงเทพฯ รับสมัครจำนวน 120 คน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) สำรองที่นั่งได้ที่ https://www.zipeventapp.com/e/materialpaneltalkbkkdw2020

คุณจิรัฏฐ์ เลียวกิจสิริ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทยเทคโนกลาส (BSG GLASS)

Material Trends Bangkok Design Week 2020

BSG GLASS ดำเนินกิจการด้านการออกแบบและแปรรูปกระจก เพื่อใช้สำหรับตกแต่งทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยได้พัฒนาวัสดุจากส่วนผสมที่ได้เศษกระจกที่เหลือในโรงงาน ออกมาเป็นวัสดุใหม่เพื่อใช้ ในการตกแต่งและนำไปใช้งานในรูปแบบเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่ง

Material Trends
วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 – 12.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น M, TCDC กรุงเทพฯ รับสมัครจำนวน 120 คน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) สำรองที่นั่งได้ที่ https://www.zipeventapp.com/e/materialpaneltalkbkkdw2020

คุณทิพทับทิม ภูมิพาณิชย์

Material Trends Bangkok Design Week 2020

สถาปนิกวิจัยอาวุโส ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน RISC เคยมีผลงานการวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเรื่อง ประสิทธิภาพแสงธรรมชาติจากการติดตั้งอุปกรณ์กันแดดและหิ้งสะท้อนแสงเพื่อความสบายในการมองเห็นและประหยัดพลังงาน มีประสบการณ์ Workshop “Intervention in Hiroshima 2009” ที่ประเทศญี่ปุ่น และ “A Simple guide to Zero Waste Living” จัดโดย TED x Bangkok Adventures 2018”

Material Trends
วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 – 12.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น M, TCDC กรุงเทพฯ รับสมัครจำนวน 120 คน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) สำรองที่นั่งได้ที่ https://www.zipeventapp.com/e/materialpaneltalkbkkdw2020

คุณคมกฤช สัจจาอนันตกุล

Material Trends Bangkok Design Week 2020

กรรมการผู้จัดการ บริษัท Haydale (Thailand) Co., Ltd. ผู้นำด้านวัสดุชีวภาพและอิเล็กทรอนิกส์ (กราฟีน) ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่น เบาเหมือนแผ่นฟอยล์แต่แกร่งเหมือนเพชร เมื่อนำไปใส่ในหมึกนำไฟฟ้า สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการนำไฟฟ้าและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีได้

Material Trends
วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 – 12.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น M, TCDC กรุงเทพฯ รับสมัครจำนวน 120 คน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) สำรองที่นั่งได้ที่ https://www.zipeventapp.com/e/materialpaneltalkbkkdw2020

ประเด็นในการเสวนา Material Trends
1. ภาพรวมของวัสดุในอนาคต
2. การพัฒนาวัสดุใหม่ที่ช่วยลดขยะโลก รวมถึงเทรนด์ของการเก็บรวบรวมวัสดุที่ยั่งยืนสำหรับอาคาร
3. มุมมองเกี่ยวกับวัสดุกระจกในอนาคตทั้งของไทยและต่างประเทศ ความพยายามนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาตอบโจทย์การใช้งานในอนาคตมากขึ้น
4. วัสดุชีวภาพและอิเล็กทรอนิกส์ (กราฟีน) ที่สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตของทุกคนได้

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 – 12.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น M, TCDC กรุงเทพฯ รับสมัครจำนวน 120 คน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) สำรองที่นั่งได้ที่ https://www.zipeventapp.com/e/materialpaneltalkbkkdw2020


ฝากติดตามข่าวสารงานอีเว้นท์กับ Zipevent ในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ตามนี้เลย Line: @Zipevent (อย่าลืมเติม @ ข้างหน้าด้วยนะคะ)
หรือจิ้มไปที่ลิงก์นี้ได้เลย @Zipevent
Instagram: @Zipevent
Website: www.zipeventapp.com 
Twitter: @Zipevent 
Facebook: @Zipevent

Comments

comments