Trending Now

เก็บตกบรรยากาศงาน GTEC Digital China Conference 2021 กัน!

จากผลกระทบของโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ผู้ประกอบการจากหลากหลายอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบในการดำเนินธุรกิจในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเหล่าผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจบริการที่มีรายได้หลักจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ดังนั้น เพื่อวางกลยุทธ์ในการรับมือกับนักท่องเที่ยวและการดำเนินธุรกิจในยุคหลังโควิดได้อย่างทันท่วงที 

GTEC Digital China Conference 2021 งานสัมมนาธุรกิจไทย-จีนครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) หรือ ทีเส็บ ร่วมกับพันธมิตร บูรณาการสร้างเวทีประชุมสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดจีนทั้ง 7 ท่าน ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแชร์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ผู้ประกอบการควรรู้ สู่การพัฒนาต่อยอดธุรกิจของตนเพื่อรับมือกับกลุ่มลูกค้าชาวจีนในอนาคต

ภายในงานสัมมนา GTEC DIGITAL CHINA CONFERENCE จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ณ TRUE DIGITAL PARK ที่มีจุดมุ่งหมายหลักในการเสริมความพร้อมให้กับเหล่าผู้ประกอบการในหลากหลายมุมมองนั่นเอง

ไม่รอช้าไปดูไฮไลต์สำคัญในงานกัน!

เริ่มด้วยงานเปิดตัว พร้อมเล่าถึงวัตถุประสงค์ของงาน

GTEC Digital China Conference 2021
GTEC Digital China Conference 2021

พล.อ.สุรสิทธิ์ ถนัดทาง ผู้อำนวยการศูนย์ยุทธศาสตร์ไทย-จีน ได้กล่าวต้อนรับและเล่าถึงวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการในครั้งนี้ว่า

งานในครั้งนี้ถือเป็นการสานต่อความจริงใจและจริงจังระหว่าง 2 ประเทศที่แนบแน่นขึ้น ภายใต้โครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง หรือ Belted Road Innitiative ขยายความสำคัญอย่างต่อเนื่องในเนินเวทีโลก รวมถึงเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความเชื่อมโยงแบบหลายมิติ ที่สำคัญ จีนได้มีการประกาศให้ e-Commerce และ Digital Economy เป็นหัวจักรในแนวพื้นที่เศรษฐกิจของจีน สำหรับประเทศไทยที่ได้มีการเชื่อมโยงกับนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางก็เป็นโอกาสที่จะนำประเทศของเราเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาความมั่งคั่งอย่างเท่าเทียม

Mr. Matthew Xie, Director of Shenzhen Chamber of Commerce Association of Thailand ผู้ร่วมดำเนินการในการดำเนินโครงการได้กล่าวถึงความร่วมมือในปีนี้ว่า

การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศจีนนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมอย่างจริงจัง โดยในนโยบายล่าสุดไม่ว่าจะเป็นแผน Made in China 2025 ซึ่งเป็นการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคตแทนอุตสาหกรรมหนัก และแผนการใหญ่ AI 2030 เพื่อให้จีนก้าวเป็นผู้นำโลกด้านนวัตกรรม ทำให้ปัจจุบันจีนเป็นประเทศที่มีข้อมูล Big Data มหาศาล ผ่านการทำธุรกรรมออนไลน์ และการเป็นสังคมไร้เงินสดอันดับ 1 ของโลก ส่งผลให้เป็นตลาดอีคอมเมิร์ซที่น่าสนใจและเติบโตมากที่สุดแห่งหนึ่ง

คุณปฐม อินทโรดม กรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เจ้าภาพร่วมในการดำเนินโครงการได้กล่าวถึงความร่วมมือในปีนี้ว่า

สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เล็งเห็นถึงปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ประกอบการ SMEs ไทยที่ประสบวิกฤติหนักในด้านของยอดขาย อันประกอบไปด้วยสินค้าและบริการ  เพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้นจึงต้องหาพันธมิตรโดย Thailand e-Business Center เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่มีเป้าหมายสำคัญในการเป็นตัวเชื่อมโยงกับ e-Commerce Economic Corridor ของประเทศจีน ซึ่งในปัจจุบันผู้ประกอบการยังขาดความรู้และการประยุกต์ใช้ e-Commerce ที่น้อย งานในครั้งนี้จึงมีจุดมุ่งหมายในการให้คำแนะนำ ให้ความรู้ รวมถึงอบรมถึงพฤติกรรมความชอบของคนจีนในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันอีกด้วย

คุณสราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหาร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) กล่าวถึงการจัดงาน GTEC DIGITAL CHINA CONFERENCE ในปีนี้ว่า

การจะขายสินค้าในช่วงโควิด แม้ว่านักเดินทางต่างชาติจะเข้ามาในประเทศไม่ได้ แต่สินค้าสามารถเดินทางไปได้ ความต้องการสินค้าไทยของตลาดจีนและ GMS ยังมีอยู่สูง การเตรียมสินค้าและบริการในประเทศกลุ่ม GMS และให้ชาวจีนเข้ามาประสาน แนะนำ ให้ข้อคิดว่าควรมีการวางแผนกลยุทธ์อย่างไร จึงเกิดโครงการ GTEC นี้ขึ้นมาเป็นปีที่ 2 โดยในปีนี้เรามีคอนเซปต์ในการรวบรวมการท่องเที่ยวและ MICE เพื่อเตรียมตัวรับมือกับการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต งานในครั้งนี้จึงเป็นแผนภาพสะท้อนให้เห็นการดำเนินการและการเติบโตที่กระตุ้นให้เกิดการประชุมสัมมนามากขึ้น ตามการเกิดขึ้นของ New Normal ที่ส่งผลต่อสินค้าและบริการ ซึ่งเกิดองค์ความรู้ใหม่ในอนาคต


ต่อด้วย พิธีการลงนาม MOU กับหน่วยงานต่าง ๆ

เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมการให้บริการการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ทางหน่วยงานจึงมีการวางแผนลงพื้นที่ในจังหวัดยอดนิยมรอบกรุงเทพมหานคร สำหรับการเตรียมความพร้อมให้ชุมชนในการต้อนรับนักเดินทางที่จะกลับมาในอนาคต มีการวางแผนกับกลุ่มชุมชนที่มีความพร้อม เกิดประสบการณ์ใหม่ ๆ New Destination หลังการเปิดประเทศ รวมถึงการซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในอนาคตต่อไป

ภาพการลงนามความร่วมมือกับสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ
GTEC Digital China Conference 2021
ภาพการลงนามความร่วมมือกับสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา
ภาพการลงนามความร่วมมือกับงาน SMART SME EXPO 
ภาพการลงนามความร่วมมือกับงานโอทอปไทย สู้ภัยโควิด -19 
ภาพการลงนามความร่วมมือกับ MOC BIZ CLUB THAILAND

การสัมมนาสุดเข้มข้น ที่ผู้ประกอบการสามารถเลือกเข้าร่วมได้ตามความสนใจ

งานสัมมนาในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายสำคัญที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมความแกร่งให้กับผู้ประกอบการชาวไทยสามารถดำเนินธุรกิจในประเทศจีนได้อย่างแท้จริง จึงมีการแบ่งหัวข้อการสัมมนาตามความสนใจของผู้ประกอบการให้สามารถเลือกเข้าร่วมได้ตามหัวข้อที่สนใจโดยมีการจัดห้องสัมมนาถึง 2 ห้อง ดังนี้

ห้องสัมมนาห้องที่ 1 : เจาะลึกแนวโน้มการทำธุรกิจ นโยบายประเทศจีนส่งผลอย่างไรต่อกลยุทธ์องค์กร

ดร.หลี่ เหรินเหลียง รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สัมมนาในหัวข้อ “Strategy and Policy Integration: Real Case Studies for E-Commerce and Tourism Industry ถอดบทเรียนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจีน ด้าน E-Commerce และการท่องเที่ยว”

ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัมมนาในหัวข้อ “China 5.0: นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจจีนยุค 4.0 ภายใต้ผู้นำ 5.0”

ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร กรรมการบริการ สถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์ สัมมนาในหัวข้อ “E-Commerce Business Challenges in China 2022 “สำเร็จหรือล้มเหลว” และ “บทเรียนสู่เส้นทางธุรกิจ E-Commerce ในประเทศจีน”

Mr. Zhang Jun, CEO of Jincherng E-Commerce Co., Ltd. สัมมนาในหัวข้อ “China Essential E-Commerce Trends in the New Normal แนวโน้มตลาด E-Commerce จีนยุค New Normal”

คุณกุลธิรัตน์ ภควัชร์ไกรเลิศ CEO & Co-Founder, TeC Thailand e-Business Center สัมมนาในหัวข้อ “China’s Most Demanded Oversea Products & Checklist for Thai Exporters เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทย เจาะตลาดส่งออกสินค้ายอดนิยมชาวจีน”


ห้องสัมมนาห้องที่ 2 : การทำธุรกิจในประเทศจีนน่าสนใจอย่างไร เริ่มต้นรุกตลาดจากการเข้าใจพฤติกรรมชาวจีน 

Mr. Matthew Xie, Director of Shenzhen Chamber of Commerce Association สัมมนาในหัวข้อ “Inside the Mind of Chinese Customer in Post Covid-19 Era เจาะ Insight พฤติกรรมผู้บริโภคจีนยุคโควิด-19”

Mr. Sam Chuang, Head of Global Marketing & Business Development at Konvy สัมมนาในหัวข้อ “Why Should China be Your Next Destination? ตลาดจีนน่าสนใจเพราะอะไร ทำไมผู้ประกอบการไทยควรให้ความสำคัญ”

ในช่วงท้ายของงาน ยังมีการจัด Q&A Session ที่เปิดพื้นที่ให้เหล่าผู้ประกอบการและผู้เข้าร่วมทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการถาม-ตอบกันแบบ Exclusive ตลอด 1 ชั่วโมงครึ่งกับผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดจีนทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ คุณกุลธิรัตน์ ภควัชร์ไกรเลิศ CEO & Co-Founder, TeC Thailand e-Business Center Mr. Matthew Xie, Director of Shenzhen Chamber of Commerce Association และ Mr. Sam Chuang, Head of Global Marketing & Business Development at Konvy


Chinese Thai Taste Test ทดสอบสินค้าก่อนรุกตลาดจริงกับกลุ่มผู้บริโภคชาวจีน

นอกจากการสัมมนาที่จะเป็นการอัปเดตความรู้ให้กับผู้ประกอบการไทยแล้ว GTEC Digital China Conference 2021 มีการจัดพื้นที่ออกบูธสำหรับผู้ประกอบการและสมาชิกชุมชนภายใต้ Chinese Thai Taste Test ในการนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจัดจจำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าชาวจีน มาทดลองตลาดผ่านการให้กลุ่มเป้าหมายจริงซึ่งเป็นผู้บริโภคชาวจีนในประเทศไทย ได้มีส่วนร่วมในการทดลอง ชิม ใช้ และให้คำแนะนำถึงพฤติกรรมและความชอบของลูกค้าชาวจีน ซึ่งจะเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการจริงและรองรับการรุกตลาดจีนได้ต่อไป 

ส่งท้ายปี 2021 อย่างยิ่งใหญ่กับงานสัมมนาธุรกิจไทย-จีนแห่งปี พร้อมด้วย China Expert ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอัปเดตแนวโน้มนโยบาย เทรนด์ธุรกิจ รวมถึง Insight ของพฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศจีน สู่การรับมือเตรียมความพร้อมรับมือการเปิดตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีนในปี 2022 ได้อย่างแท้จริง

เพื่อสอดรับกับแผนงานในการดำเนินในปีหน้าขอ TCEB และพันธมิตรที่จะมุ่งเน้นในการเชื่อมโยงนักเดินทางชาวจีนกับชุมชนในอนาคต และร่วมสร้างการรับรู้ถึง New Destination ความประทับใจในการเดินทางลงพื้นที่ทำกิจกรรมกับร่วมกับชุมชน ภายหลังการเปิดประเทศเพื่อต้อนรับนักเดินทางจีนในอนาคต

รายละเอียด Thailand e-business centre – Tec


สามารถอ่านบทความอื่น ๆ ของเรา ได้ที่ https://www.zipeventapp.com/blog/

Follow us for more interesting content!

ฝากถึงพี่น้อง แฟนๆ ที่เคารพรักทุกท่าน ฝากติดตามข่าวสารงานอีเว้นท์กับ Zipevent ในช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ตามนี้เลย จิ้ม ๆ

Comments

comments

Author

Content Creator at Zipevent ที่ชอบเล่า ครีเอทเรื่องสนุกๆ ให้ติดหูคนอ่าน