การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่เมืองหลักและเมืองรอง ภายใต้แคมเปญ “My Local Idol เที่ยวอย่างมีสไตล์ เพิ่มรายได้ให้ชุมชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์กระตุ้นการท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าการจับจ่ายใช้สอยในชุมชนเมืองรองและเมืองหลัก 10 ชุมชนต้นแบบ ใน 5 ภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสร้างการรับรู้การท่องเที่ยวชุมชนในรูปแบบที่ทำให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือด้านประชาสัมพันธ์ชุมชน และเป็นการเพิ่มรายได้ให้ 10 ชุมชนต้นแบบ โดยผลเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ 10 ชุมชน

My Local Idol

โดยภายในโครงการยังได้รับเกียรติจากภาคีอย่าง โลเคิล อไลค์ และ แอร์เอเชีย ที่ต้องการสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนที่มีความอย่างยั่งยืน โดยได้ร่วมส่งเสริมทั้ง 10 เส้นทางผ่านแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวของทางบริษัทและสายการบิน รวมถึง ยังแฮปปี้ (Young Happy) ที่เป็นแพลตฟอร์มให้กับผู้สูงอายุได้สนับสนุนให้กลุ่มดังกล่าวมีโอกาสเข้าถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนและสร้างคุณค่าให้กับชุมชนเช่นกัน

My Local Idol

สำหรับโครงการเปิดตัวส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ในพื้นที่เมืองหลักและเมืองรอง ภายใต้แคมเปญ “My Local Idol เที่ยวอย่างมีสไตล์ เพิ่มรายได้ให้ชุมชน” เริ่มเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่และวิถีชีวิตของทั้ง 10 ชุมชน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม 2563 จะเปิดรับสมัครทั้งหมด 3 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 รอบที่ 2 วันที่ 16กุมภาพันธ์ 2563 และรอบที่ 3 วันที่ 30 มีนาคม 2563 โดยเริ่มคัดเลือกผู้ที่ผ่านเกณฑ์และได้เข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนในราคา 1,000 บาท รายได้ส่วนนี้จะนำกลับไปทำเป็นบัตรสมนาคุณให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำมาแลกของที่ระลึกเป็นสินค้าที่ผลิตภายในชุมชนกลับบ้าน ถือเป็นการส่งเสริมรายได้เข้าสู่ชุมชนอีกทางหนึ่ง นับเป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และเข้าสัมผัสวิถีชีวิตของคนในชุมชนอย่างแท้จริง รวมทั้งส่งเสริมรายได้เข้าสู่ชุมชนผ่านตัวนักท่องเที่ยวเอง นอกจากนี้ในแต่ละชุมชนยังสามารถสืบสานกิจกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ของตนเองต่อไป

My Local Idol

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวเพิ่มเติมว่า “การจัดโครงการนี้ ต้องการสร้างการรับรู้และเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ นอกจากนี้การท่องเที่ยวแห่งประทศไทยได้ส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีคนท้องถิ่นมาโดยตลอดและเพื่อเป็นการตอกย้ำวัตถุประสงค์นี้ เราจึงได้จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่เมืองหลักและเมืองรอง ภายใต้แคมเปญ “My Local Idol เที่ยวอย่างมีสไตล์ เพิ่มรายได้ให้ชุมชน”

My Local Idol

โดยในครั้งนี้ ถือเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มวัยทำงาน และกลุ่มครอบครัว โดยแต่ละกลุ่มจะมีจุดเด่น หรือพฤติกรรมที่แตกต่าง หรือคล้ายกันคือ ทุกคนต่างมีภาระที่ต้องดูแลเพื่อทำให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้น แต่สิ่งที่คล้ายกันคือทุกคนยังอยากทำสิ่งดี ๆ ให้กับสังคม  จึงเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวได้ไปสัมผัสไอดอลในชุมชนซึ่งจะได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ได้เรียนรู้และเข้าสัมผัสวิถีชีวิตของคนชุมชนอย่างแท้จริง  พร้อมทั้งเพิ่มคุณค่าของการไปท่องเที่ยวครั้งนี้โดยให้ทุกคนได้กลายเป็นไอดอลที่จะช่วยกันสนับสนุนและเพิ่มรายได้ให้ชุมชน โดยการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว”

My Local Idol

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่เมืองหลักและเมืองรอง ภายใต้แคมเปญ “My Local Idol เที่ยวอย่างมีสไตล์ เพิ่มรายได้ให้ชุมชน” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวชาวไทยได้รู้จักการท่องเที่ยวชุมชนเพิ่มขึ้น รวมถึงยังเป็นการให้นักท่องเที่ยวช่วยเพิ่มรายได้ให้ชุมชน โดยรับสมัครนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการมาเป็น “ไอดอล” โดยคำว่า “ไอดอล” ในที่นี้ คือ เมื่อไปท่องเที่ยวชุมชนจะมีการสร้างกิจกรรมที่ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถช่วยเหลือสังคมได้ ผ่านการใช้สื่อโซเชียลมีเดียที่ตัวเองมีอยู่ในมือให้เป็นประโยชน์ เพราะทุกการแชร์เรื่องราวทุกการบอกต่อไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยว หรือผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มาธรรมชาติจะช่วยให้ชุมชนเป็นที่รู้จัก และทำให้ชุมชนเกิดรายได้เพิ่มขึ้น

My Local Idol

นอกจากนี้การท่องเที่ยวชุมชนยังสามารถไปเรียนรู้กับไอดอลในชุมชนที่สามารถสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำในท้องถิ่นตนเอง รวมถึงถ่ายทอดอัตลักษณ์ วิถีชีวิตของตัวเองผ่านการท่องเที่ยวให้ทุกคนได้มาเรียนรู้ได้เห็นของดีที่ไม่เคยเห็น ได้ลองไปใช้ชีวิตในแบบที่ไม่เคยใช้ และได้ประสบการณ์ดีๆ กลับบ้านไป เสน่ห์ของการท่องเที่ยวชุมชนอยู่ที่การปฏิสัมพันธ์ของคนกับคนไม่ว่าจะมาซ้ำซักกี่ครั้งก็มีแต่จะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันกลับไป โดยมีชุมชนที่อยู่ภายในโครงการทั้งหมด 10 ชุมชน ได้แก่

1. ผาหมี จ.เชียงราย
2. พระบาทห้วยต้ม จ.ลำพูน
3. กสะทอน จ.เลย
4. แหลมสัก จ.กระบี่
5. ม่วงกลวง จ.ระนอง
6. ทะเลน้อย จ.ระยอง
7. บ้านเกาะเกิด จ.อยุธยา
8. บ้านแหลม จ.สุพรรณบุรี
9. โคกเมือง จ.บุรีรัมย์
10. ตะเคียนเตี้ย จ.ชลบุรี

เริ่มเปิดรับสมัคร “ไอดอล” ผู้ที่สนใจอยากช่วยบอกต่อประสบการณ์แปลกใหม่และวิถีชีวิตของทั้ง 10 ชุมชน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม 2563 จะเปิดรับสมัครทั้งหมด 3 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 รอบที่ 2 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 และรอบที่ 3 วันที่ 30 มีนาคม 2563 โดยจะเริ่มคัดเลือกผู้ที่ผ่านเกณฑ์และได้เข้าร่วมทริปท่องเที่ยวชุมชนในราคา 1,000 บาท รายได้ส่วนนี้จะนำกลับไปทำเป็นบัตรสมนาคุณให้ผู้เข้าร่วมทริปสามารถนำมาแลกของที่ระลึกเป็นสินค้าที่ผลิตภายในชุมชนกลับบ้าน ถือเป็นการส่งเสริมรายได้เข้าสู่ชุมชนอีกทางหนึ่ง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/LocalAlike/


ฝากติดตามข่าวสารงานอีเว้นท์กับ Zipevent ในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ
Line: @Zipevent (อย่าลืมเติม @ ข้างหน้าด้วยนะคะ)
หรือจิ้มไปที่ลิงก์นี้ได้เลย @Zipevent
Instagram: @Zipevent
Website: www.zipeventapp.com
Twitter: @Zipevent
Facebook: @Zipevent

Comments

comments