10 - 13 มกราคม 2562 พบกับ ISAN Creative Festival 2019 #ICF2019 #TCDCKhonKaen เทศกาลที่แสดงถึงศักยภาพของบุคลากรและธุรกิจสร้างสรรค์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เก็บเกี่ยวสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมของ ‘อีสาน’ มาแปรรูปเป็นสินค้าและบริการที่ตอบสนองทั้งธุรกิจและคุณภาพชีวิต และทำให้ภูมิภาคแห่งนี้กลายเป็นพื้นที่ที่น่าลงทุนและดึงดูดให้หนุ่มสาวอีสานยุคใหม่ทั้งที่ประสบความสำเร็จหรือกำลังเริ่มต้นหันกลับมาทำธุรกิจที่บ้านเกิด

     ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น (TCDC ขอนแก่น) นำเสนอกิจกรรมสะท้อนความคิดสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบ อาทิ Exhibitions & Showcases, Talks & Workshops, Creative Market, Creative Films, Creative Music และ Creative Business Programs

ISAN Creative Festival 2019

นิทรรศการและการจัดแสดงผลงาน (Exhibitions & Showcases)

- “LOOK ISAN NOW” นิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวของนักสร้างสรรค์อีสานที่เติบโตและมีผลงานในระดับสากล
- “ISAN Material” นิทรรศการที่จัดแสดงศักยภาพวัสดุของอีสาน
- Pa-Ao Revive” นิทรรศการความร่วมมือระหว่าง CEA x Atelier Rudee ที่จัดแสดงผลงานนักออกแบบไทยที่อยากพลิกฟื้นสิ่งสามัญธรรมดาในชีวิตประจำวันให้กลายเป็นผลงานร่วมสมัย
- “Kalasin Model” นิทรรศการแสดงผลงาน CEA x Dry Clean Only แบรนด์แฟชั่นระดับอินเตอร์ ที่แสดงถึง "Traditional Fabric Way"
- “Showcase” นิทรรศการที่จัดแสดงผลงานของนักออกแบบ นักเรียนและนักศึกษากว่า 50 ผลงาน

ISAN Creative Festival 2019

การบรรยายและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Talks & Workshops)

- การบรรยายโดยนักออกแบบสิ่งทอและหัตกรรมจากโครงการกาฬสินธุ์โมเดลและบ้านปะอาวรีไวฟ์
- การบรรยายโดยนักออกแบบอีสานชื่อดังผู้ร่วมบอกเล่าเส้นทางธุรกิจสร้างสรรค์ระดับประเทศ
- การบรรยายและเสวนาการพัฒนาย่านสร้างสรรค์
- กิจกรรมบรรยาย สาธิตและทำอาหารโดยสองเชฟพี่น้อง เจ้าของร้านซาหมวยแอนด์ซันส์ จังหวัดอุดรธานี

ISAN Creative Festival 2019

ตลาดนัดและกิจกรรมสร้างสรรค์ (Creative Market & Creative Programs)

- ตลาดรวมสินค้าสร้างสรรค์ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ โดยนักออกแบบและผู้ประกอบการในภาคอีสานกว่า 60 ราย พร้อมกิจกรรม workshop ภายในตลาด
- การแสดงดนตรี อาทิ Paradise Bangkok, Rasmee Isan Soul, อ้นแคนเขียว, แร๊พอีสาน, รินดาราส, ลำเต้ยร่วมสมัย Feat. หมอลำฉวีวรรณ และ All Thidsa Molam Band
- การฉายภาพยนตร์พร้อมเสวนา อาทิ สารคดี โดย Jim Thompson ภาพยนตร์สั้นโดย เจ้ย อภิชาติพงษ์ วีระเศรษฐกุล และไทบ้านเดอะซีรีย์

การพัฒนาผู้ประกอบการ (Business Programs)

- การบรรยายหัวข้อการพัฒนาแบรนด์และบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่า
- การให้คำปรึกษาทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ

      ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น (TCDC Khon Kaen) ภายใต้วิสัยทัศน์การยกระดับความสามารถการแข่งขันของประเทศด้วยความคิดสร้างสรรค์ ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ด้วยการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการบ่มเพาะนักสร้างสรรค์และธุรกิจสร้างสรรค์ ตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดการนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในการเพิ่มศักยภาพในมิติของเศรษฐกิจและสังคมทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค CEA จึงได้ขยายการให้บริการแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์สู่ภูมิภาค โดยจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น (TCDC Khon Kaen) ขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่การให้บริการทรัพยากรความรู้ การจัดกิจกรรมและโครงการเพื่อการพัฒนานักสร้างสรรค์และธุรกิจสร้างสรรค์ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแบ่งออกเป็นสามบริการหลัก ดังนี้

      ศูนย์ความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์แห่งภาคอีสาน แหล่งรวมความรู้และฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนานักสร้างสรรค์ในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย งานนิทรรศการและกิจกรรมการบรรยายจากวิทยากรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้นักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการและสถาบันอุดมศึกษาสามารถเข้าถึงองค์ความรู้และเครือข่ายเพื่อการพัฒนาศักยภาพตนเอง

     ศูนย์นวัตกรรมวัสดุอีสาน แหล่งรวมฐานข้อมูลวัสดุจากทั่วโลกและวัสดุท้องถิ่นอีสานเพื่อการต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม อีกทั้งยังเป็นพื้นที่เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิตวัสดุท้องถิ่นของไทยได้มีโอกาสเผยแพร่สู่ตลาดโลกผ่านช่องทางเครือข่ายฐานข้อมูลวัสดุในต่างประเทศ

     ศูนย์พัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ การส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ จากการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาย่านสร้างสรรค์และการบ่มเพาะธุรกิจด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบและการออกแบบบริการ


สามารถค้นหางานอีเว้นท์ที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้ที่

Line: @Zipevent (อย่าลืมเติม @ ข้างหน้าด้วยนะคะ) หรือจิ้มไปที่ลิงก์นี้ได้เลย https://line.me/R/ti/p/%40khj7199c

Instagram: www.instagram.com/zipevent

Website: www.zipeventapp.com

Twitter: www.twitter.com/zipeventapp

Facebook: www.facebook.com/zipevent

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก https://web.facebook.com/TCDCKhonKaen/

Comments

comments