เมื่อโลกพุ่งไปข้างหน้า เราต้องเรียนรู้ เปิดใจ ปรับตัว Warp to the Future วาร์ปไปสู่อนาคตกับงาน Big Change to Big Chance 2018 Future Economy & Internet Governance 23-25 กรกฎาคม 2561 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน ในงานจะได้พบกับ Big Influencer Talk, Big Exhibition & Showcase และ Big Press Conferences 

        หัวข้อที่น่าสนใจ และสามารถมาหาคำตอบได้ อาทิ Being in the Digital World เครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในวันนี้ และอนาคต เช่น e-Commerce, e-Trade Platform และ Blockchain หัวข้อถัดมา Better Internet Governance หรือ ธรรมาภิบาลอินเตอร์เน็ต Privacy และ Cybersecurity กับ Innovation ต่างมีความสำคัญต่อกัน จะทำให้เกิดความสมดุลอย่างไร?

        Big Data : The Power of Data ทำนายอนาคต, GDPR หรือปฏิญญาความร่วมมือสู่ความพร้อมของธุรกิจไทย, ปรับตัวให้ทันก่อนตกเป็นเหยื่อ! ในหัวข้อ Cybersecurity และหัวข้อสุดท้าย Beyond Frontier ดิจิทัลได้เปลี่ยนอะไรมากมาย แต่จะเปลี่ยนยิ่งกว่านี้อีก มาฟังสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่าอะตอม สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ คืออะไร?

DAY 1 : Future Economy ใน Big Change 2018

        เมื่อโลกกล้าที่จะเปลี่ยน เราก็ต้องก้าวให้ทันตามไป Warp กับ Future Economy หรือเศรษฐกิจอนาคต การคาดการณ์โดยกูรูผู้เชี่ยวชาญทั้งระดับโลก และระดับประเทศ สิ่งที่ดูเหมือนไกล หรืออยู่แค่ในหนัง Sci-Fi อาจจะเกิดขึ้นได้ในเร็ววัน ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่รุดหน้าเร็วขึ้นเรื่อยๆ การเรียนรู้ เปิดรับ จะช่วยให้เราปรับตัวได้เร็วขึ้น

 • Future Economy & Internet Governance เศรษฐกิจอนาคต และธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต
 • The Key Success Factors of Future Economy เศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ ภาครัฐต้องนำระบบข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data มาใช้
 • Cybersecurity Next: Managing Digital Risk in the New Era เราตระหนักอย่างเพียงพอถึงความเสี่ยงและภัยคุกคามไซเบอร์ ที่ทวีความซับซ้อนและเพิ่มขึ้นทุกขณะแล้วหรือยัง
 • China’s e-Commerce Park: Powerful Ecosystem for Entrepreneurs and MSMEs ถอดบทเรียน ปัจจัยความสำเร็จของยักษ์ใหญ่ e-Commerce โลกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • Thailand e-Commerce: Big Chance to Big Change มูลค่า e-Commerce ไทยที่โตต่อเนื่อง 10% ทุกปี จะก้าวกระโดดไปเพียงใด ท่ามกลางโอกาสทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
 • The New World of AI... โดย Key Person ที่ทำหน้าที่วาง Landscape ทางเทคโนโลยีของไทย เมื่อโลกได้กลายเป็น “โลกของ AI”
 • e-Commerce จากมุมของธนาคารชั้นนำของประเทศ และการปรับตัวของธนาคารไทย
 • The Giant e-Commerce in China Landscape, Alibaba ยักษ์ใหญ่ e-Commerce Platform อันดับ 1 ของจีน กำลังวิจัยและพัฒนาระบบ AI ของตนเองเพื่อให้ AI แทรกซึมในทุกธุรกิจที่มีอยู่ในมือ แล้วเทคโนโลยี AI ช่วยหนุน e-Commerce Platform ได้อย่างไร และอนาคต...AI จะช่วยยกระดับไปถึงไหน
 • Technology Trend, Artificial Intelligent (AI) for Tencent 
 • Cybersecurity by Design เงื่อนไขสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคตที่มีผลมาจากความก้าวหน้า
 • The Coming Era of Quantum Computing การใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการเตรียมเข้าสู่ยุคการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญด้วยเทคโนโลยีควอนตัม
 • Big Data แม้ไม่พร้อม แต่ก็เริ่มได้ไม่ยาก 
 • AI Powering Business: เครื่องมือทรงอานุภาพของการค้ายุคใหม่ โลกการค้ายุคใหม่ AI จะช่วยงานการตลาดและการขายได้อย่างยอดเยี่ยม
 • กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สำคัญกับเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างไร 

DAY 2 : Today’s Economy Waiting to Change ใน Big Change 2018

        วันนี้เทคโนโลยีดิจิทัลกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั่วโลกและ Disrupt คลื่นลูกเก่าที่ไม่ยอมเปลี่ยน แล้วประเทศไทย? ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และประชาชน ทำอะไรไปแล้วบ้าง อย่าลืมว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ทุกวัน

 • ETDA กับการทำ Thailand e-Commerce Park พร้อมแง้มมูลค่าในกลุ่ม Enterprise ก่อนจะแถลงผลรวมปลายปี 
 • The Game Changer for Thailand e-Commerce Industry กลยุทธ์มัดใจลูกค้าของยักษ์ใหญ่ e-Marketplace รวมไปถึงธุรกิจสื่อรายใหญ่ กับบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ Active
 • โครงการอินทนนท์...กับสกุลเงินนำร่องในเทคโนโลยี Blockchain รากฐานใหม่ของธนาคาร ทำให้การชำระราคาระหว่างกันดีขึ้น รวมไปถึงเรื่องการชำระราคาข้ามประเทศ
 • Blockchain กับ Big Change ความหวังในการบริการภาครัฐและ e-Trade Platform เพราะ Blockchain ไม่ได้มีแค่ Bitcoin แต่ Blockchain ได้รับการขนานนามว่าเป็น “เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก” 
 • Web Services Based API in Financial Services : Building a Bridge Between Financial Industry and Fintech ทางเชื่อมระหว่างสถาบันการเงินกับ Fintech
 • Fulfillment ช่วยให้ธุรกิจออนไลน์...ง่ายกว่าที่คิด รู้จัก Enabler ที่ทำให้ Ecosystem ของ e-Commerce เดินหน้าได้อย่างสะดวกสบาย
 • เมื่อเซียน e-Commerce Talk จุดเปลี่ยนในการปรับมุมมอง มองวิกฤติเป็นโอกาส จนประสบความสำเร็จ
 • วางแผนภาษีอย่างไรให้ SMEs ที่จะ Go Online ประหยัดและคุ้มค่า ผู้สร้างสรรค์ Solution ช่วยส่งเสริมธุรกิจ ที่เพิ่งเริ่มต้นและ SMEs ให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง

DAY 3 : Internet Governance ใน Big Change 2018

        เพราะอินเทอร์เน็ตเป็นทรัพยากรของโลก ทุกภาคส่วนจึงต้องร่วมกันดูแล รวมทั้งภาคส่วนต่าง ๆ ในประเทศไทย ที่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วม มีสิทธิ มีเสียง บนเวทีโลก เพื่อ “ธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต” หรือ Internet Governance และร่วมกันขับเคลื่อน “นวัตกรรม” ใหม่ ๆ ที่คำนึงถึง Cybersecurity และ Privacy ไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้อินเทอร์เน็ตเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างแท้จริง

 • Internet User Profile การสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยกับ “Privacy” The Biggest Hot Issue
 • Trends and Developments in Data Protection and Privacy from a Multi-Disciplinary Perspective แนวโน้มและการพัฒนาในการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัว
 • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “Digital Asia Hub Thailand”
 • Cybersecurity by Design: GDPR in the Cloud 
 • Blockchain ทางเลือกใหม่ของธุรกิจพลังงาน 
 • รับฟังความคิดเห็น ร่างกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 • มุมมอง Internet Governance กับสังคมไทย และประสบการณ์ในเวทีโลก
 • Social Enterprise and Social Entrepreneur: ธุรกิจหัวใจใหญ่ เพื่อสังคมที่ยั่งยืน แนวคิดสำคัญในการสร้างให้เกิดการคิดค้น วิจัย ออกแบบพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม
 • Durian Digital Platform: As a Tool, As a Product จริงหรือไม่ ที่ Durian จะมาช่วยปลดแอกการพึ่งพา Platform ของชาติอื่น
 • Content: The Biggest Key in Digital World ทำอย่างไรให้เล่าเรื่องได้โดนใจ ให้เกิด Like เกิด Share หรือ Comment ซึ่งมีความสำคัญมากในโลกดิจิทัล

        ETDA ก้าวสู่ปีที่ 8 จัด BIG EVENT แห่งปี "FUTURE ECONOMY & INTERNET GOVERNANCE : BIG CHANGE TO BIG CHANCE" ชวนทุกคนมาเรียนรู้ เปิดใจ และปรับตัว...วาร์ปไปสู่อนาคต WARP...TO THE FUTURE เต็มอิ่มกับ SPEAKER จากทั่วโลกกว่า 40 SESSIONS ฟังปาฐกถาพิเศษจากผู้กำหนดนโยบายระดับประเทศ ชม EXHIBITION & SHOWCASE จากหน่วยงานและองค์กรชั้นนำเพื่อมุ่งสู่ FUTURE ECONOMY แถลงผลร้อน ๆ ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจ BASELINE ที่บอกว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหน ควรรุกต่ออย่างไร พร้อมเปิดเวที PUBLIC HEARING ร่าง กม.สำคัญเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล รวมทั้งการทำปฏิญญาความร่วมมือสู่ความพร้อมของธุรกิจไทยในเรื่อง GDPR พบกันวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน

        ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนก่อนเข้างานได้ที่นี่ สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาไปลงทะเบียนหน้างาน แต่ถ้าอยากลงทะเบียนหน้างานก็สะดวกสบายด้วยตู้ลงทะเบียนระบบ QR Code ที่แม่นยำ สะดวก และรวดเร็ว แล้วมาเจอกันที่งานนี้ได้เลย

Comments

comments