เนื่องจากบทความ รวม เทพเจ้าจีน เพื่อความอุ่นใจ ซึ่งในช่วงนั้น ฮอตฮิตมาก ที่นำรูปเทพเจ้าไปตั้งเป็นวอลเปเปอร์โทรศัพท์มือถือ และครั้งนี้ ทางทีมได้จัดทำ Version 2 ตามคำสัญญาที่ลูกเพจ ไม่ว่าจะผู้จัดงานอีเว้นท์ หรือเจ้าของงาน หรือแม้กระทั่งคนมางานอีเว้นท์ อยากจะได้อัพเดทใหม่สำหรับปี 2563 และเยอะกว่าเดิม ถึง 14 องค์ให้ได้รับชมกัน

เจ้าแม่กวนอิม

เทพเจ้าจีน

“เจ้าแม่กวนอิม” เป็นพระผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรักความเมตตาต่อสรรพสัตว์ เป็นพระผู้เปี่ยมด้วยความกตัญญู มีความโดดเด่นในเรื่องของความรัก ความมีเมตตา เปรียบเสมือนแม่ที่มีความรักให้กับลูก จึงกลายเป็นอีกหนึ่งองค์เทพที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ได้รับความนิยมจากผู้ที่ศรัทธาจากทั่วโลกหลั่งไหลเข้าไปกราบไหว้บูชา และเป็นสัญลักษณ์แห่งเมตตามหาการุณย์เพื่อโปรดสัตว์ให้หลุดพ้นจากห้วงทุกข์ 

ตี่จั้งอ้วง

พระองค์ท่านมีปณิธาน คล้ายคลึงกับพระกวนอิมก็คือ พระองค์ท่านต้องการจะโปรดสัตว์ที่อยู่ในนรกให้หมด ถึงกับมีมหา ปณิธานว่า “ตราบใดที่ยังมีสัตว์หลงเหลืออยู่ในนรกภูมิแม้เพียงหนึ่ง พระองค์ก็จะไม่เข้าสู่พระพุทธภูมิ” ซึ่งเป็นที่ทราบกัน อยู่แล้วว่าสัตว์ในนรกนั้นมีจำนวนมากมายกว่าประชากรบนสวรรค์ และโลกมนุษย์มาก เนื่องจากคนที่ทำชั่ว มีมากกว่าคนที่ ทำดี ด้วยพระองค์ทรงประกาศมหาปณิธานที่ยิ่งใหญ่ และยากยิ่งนักที่จะสำเร็จได้ สาธุชนจึงสดุดีพระองค์ว่า “พระมหา ปณิธานโพธิสัตว์” 

แปดเซียน

เทพเจ้าจีน

โป๊ยเซียน ในภาษาจีนหมายถึง เซียนแปดองค์ เป็นเทพที่ชาวจีนนับถือกันมาช้านาน เซียนแต่ละองค์ ในบรรดา 8 องค์นี้มีประวัติที่มามีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์แตกต่างกัน ในปัจจุบันทั้งชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนนับถือบูชากันอย่างสม่ำเสมอ

  1. หลีทิก๊วย : เซียนแห่งยาและการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ สำหรับผู้ที่ทำการค้าเรื่องยา ต่างให้ความนับถือยิ่งนัก.
  2. ฮั่น เจง หลี : เซียนแห่งความเข้มแข็ง กล้าหาญ.
  3. ลี่ตงปิน : เซียนแห่งความมั่งคั่ง ค้าขายร่ำรวยเป็นเศรษฐี.
  4. เตียกั๊วเล่า : เซียนแห่งความมีเสน่ห์เป็นที่นิยมรักใคร่ ของคนทั้งหลาย.
  5. หลั่นไฉ่เหอ : เซียนแห่งศิลปิน ที่มีผู้นิยมมากมาย และความอุดมสมบูรณ์.
  6. เหอเซียนโกว :  เซียนแห่งความสวยงาม อายุยืน และมีสติปัญญาดี.
  7. ฮั่นเซียงจื่อ : เซียนแห่งนักประพันธ์และนักกวีที่มีชื่อเสียง.
  8. เช่าก๊กกู๋ : เซียนแห่งชัยชนะ เพื่อมิให้ภูตผี ปีศาจ คนพาลมากล้ำกลายรบกวน.

จี้กง

เทพเจ้าจีน

ตัวท่านเป็นพระภิกษุ มีจิตที่เป็นมหาโพธิสัตว์ ท่านมีแต่จีวรขาดๆ รองเท้าขาดๆ หนึ่งคู่ โดยไม่สนใจว่ามันจะเปื้อนโคลนหรือไม่ มือก็ถือพัดเล่มหนึ่ง ไม่กลัวทั้งที่ต่ำและที่สูง ศีรษะโล้น เท้าเปลือยเปล่า ไม่หนาวไม่ร้อน ไม่ต้องบิณฑบาตเพราะไม่หิวไม่กระหาย พบใครก็เอาแต่อมยิ้ม เพื่อจะได้แผ่บุญ ไม่หลบสังคม พบเสียงทุกข์ก็เข้าช่วยเหลือ ท่านมีจิตเมตตาไม่ถือสา การปรากฏตนของท่าน เอาแน่เอานอนไม่ได้ กิริยาล้วนเป็นปริศนาธรรม ธรรมะของท่านเป็นที่กล่าวขาน จนได้รับการยกย่องว่าเป็นพระอาจารย์ทางพระกัมมัฏฐาน แม้ท่านจะละสังขารจากโลกนี้ไปแล้วแต่ธรรมะท่าน ยังมีประโยชน์ต่อมวลมนุษย์เสมอมา ดังนั้น จึงได้สมัญญาว่า เป็นพระพุทธที่ยังมีชีวิตอยู่

กิ้วอ้วงฮุกโจ้ว

เทพเจ้าจีน

ตำนานความเชื่อหนึ่ง ของช่วงเทศกาลกินเจ จะเป็นช่วงที่ “กิ้วอ้วงฮุกโจ้ว” คือพระ 9 องค์ที่เสด็จลงมาโปรดสัตว์ในเมืองมนุษย์ “เก้าอ้วง” หรือ “กิ้วอ้วง” มีความหมายว่า นพราชา ทรงอำนาจในการบริหารธาตุทั้งห้า คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ และทอง

ตามความเชื่อแล้ว หากคนเรานั้นไม่มีธาตุลม ก็จะถึงแก่ความตาย หากไม่มีธาตุน้ำ สัตว์ทั้งหลายก็ไม่มีที่อยู่อาศัย หากไม่มีธาตุดิน ต้นไม้ก็อับเฉาตาย หากไม่มีธาตไฟ สัตว์โลกทั้งหลายก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ และหากไม่มีธาตุทอง เศรษฐกิจ และระบบการค้าก็ไม่สามารถดำเนินได้ ซึ่งเทพเจ้าทั้ง 9 องค์นั้นจะทรงแบ่งภาคต่อจากภาคของการเป็นเทพเจ้าลงไปเป็นดาวเคราะห์ 9 ดวง เพื่อที่จะบริหารธาตุทั้ง 5 ที่ประกอบเป็นจักรราศีแห่งดวงชะตา

รวมเป็น 9 พระองค์ด้วยกัน หรืออีกนัยหนึ่งเรียกว่า ดาวนพเคราะห์ ซึ่งดาวเคราะห์ทั้ง 9 ดวงนี้คือกำเนิดของจักรราศีในทางโหราศาสตร์ การหมุนหรือการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ทั้ง 9 จะส่งผลต่อ หากวันใดดาวเคราะห์ดวงใดหยุดหมุน หรือเทพเจ้าประจำดวงดาวหยุดทำงาน โลกคงเกิดโลกาวินาศ

โดยที่ทุกปีเมื่อถึงวันที่ 1 – 9 ของเดือน 9 จะเป็นกำหนดวันที่เทพเจ้าประจำดาวนพเคราะห์แต่ละองค์จะผลัดกันเสด็จลงมาเยือนโลกมนุษย์ เพื่อประทานพรแด่ผู้ประพฤติดี โดยท่านจะผลัดกันองค์ละวัน เมื่อถึงเทศกาล ในพิธีกรรมนี้ สาธุชนจึงงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ ตัดชีวิต หันมาบำเพ็ญศีล โดยการตั้งปณิธานในการกินเจ งดเว้นอาหารคาว เพื่อเป็นการสมาทานศีล 3 ประการ คือ 1. เว้นจากการเอาชีวิตของสัตว์มาบำรุงชีวิตของตน 2. เว้นจากการเอาชีวิตของสัตว์มาเพิ่มเลือดของตน 3. เว้นจากการเอาชีวิตของสัตว์มาเพิ่มเนื้อของตน

พระยูไล

เทพเจ้าจีน

สมัยโบราณชาวพุทธไม่กล้าที่จะวาดรูป หรือปั้นรูปซึ่งเป็นตัวแทนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า จึงใช้สัญลักษณ์เป็นต้นโพธิ์และมีบัลลังว่างเปล่า เป็นตัวแทนพระพุทธเจ้า เมื่อศาสนาพุทธแพร่หลายออกไปทั่วโลกจึงเกิดมีการวาดรูปและบั้นรูปแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นในภายหลัง เพื่อเป็นการเคารพบูชา เพราะฉะนั้นรูปวาดหรือรูปปั้นจึงเป็นไปตามวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น พระพุทธเจ้าของชาวจีนจึงมีลักษณะตาชั้นเดียว

ไต้ฮงกง

เทพเจ้าจีน

เป็นเทพเจ้าจีนองค์หนึ่งโดยเป็นบรรพชิตใน ศาสนาพุทธมหายานโดยมีชีวิตอยู่จริงในสมัยราชวงศ์ซ่งช่วงรัชกาลจักรพรรดิซ่งเหรินจงจนถึงถึงแก่มรณภาพในช่วงประมาณรัชกาลจักรพรรดิซ่งเกาจง โดยเป็นบรรพชิตผู้เริ่มต้นบุกเบิกสงเคราะห์ชาวบ้านเกี่ยวกับการเก็บศพที่ไร้ญาติ ซ่อมแซมถนนหนทางที่ชำรุด และสร้างสะพานในที่ที่ควรสร้างเป็นหลักใหญ่ โดยเป็นจุดกำเนิดของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งอันเป็นมูลนิธิการกุศลของจีน.

ตั๊วเหล้าเอี๊ย

เทพเจ้าจีน

ตั๊วเหล้าเอี๊ย มีสัญลักษณ์เท้าเหยียบเต่า เหยียบงู และธงสีดำ โดยมี “เสือ” เป็นบริวารพาหนะ ตั๊วเหล้าเอี๊ยเป็นเทพศักดิ์สิทธิ์ ประจำกลุ่มดาวด้านทิศเหนือ ผู้พิชิตมาร ในรูปลักษณ์ขุนพลเคราดำยาว เท้าเหยียบบนหลังงูและเต่าซึ่งถือเป็นสัตว์ประจำกาย มือขวาถือดาบชิดแชเกี่ยม มือซ้ายยกชี้ระดับหน้าอกไปยังท้องฟ้า อันแสดงความหมายถึงการบรรลุธรรมสำเร็จ

ไฉ่ซิ้งเอี๊ย

เทพเจ้าจีน

ไฉ่สิ่งเอี้ย หรือ จ่ายสินเอี้ย เป็นเทพเจ้าของจีนที่ให้คุณทางด้านเงินทอง และโชคลาภ (เทพเจ้าแห่งโชคลาภ) ซึ่งสำหรับชาวจีนแล้วถือเป็นเทพเจ้าที่มีความสำคัญมากที่สุดในการเริ่มเข้าสู่ปีนักษัตรใหม่ (ตรุษจีน) เนื่องจากเป็นเทพเจ้าที่ได้รับการกราบไหว้เป็นองค์แรกทีเดียว

โดยคำว่า “ไฉ่สิ่ง” หรือ “ไฉซิ้ง” มีความหมายว่า “ทรัพย์สิน” หรือ “สิริมงคล” “เอี้ย” หมายถึง “เทพเจ้า” โดยเทพที่ได้รับการนับถือว่าเป็นไฉ่ซิ้งเอี้ย มีด้วยกันหลายองค์ แต่องค์ที่ได้รับการบูชามากที่สุด คือ ฟ่านหลี และปี่ กั้น ซึ่งเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ โดยถือว่าเป็นไฉ่สิ่งเอี้ยฝ่ายบุ๋น ขณะที่จ้าวกงหมิง และกวนอู ถือเป็นไฉ่สิ่งเอี้ยฝ่ายบู๊

เจ้าแม่ทับทิม​ เทียนโหวเซี้ยบ้อ

เทพเจ้าจีน

เจ้าแม่ หรือเทพธิดาแห่งท้องทะเล ที่คุ้มครองผู้เดินทางทางเรือ ที่ผู้คนส่วนใหญ่รู้จักกันดีก็คือ “เจ้าแม่ทับทิม” หรือ “เจ้าแม่มาจู่” หรืออีกหลายต่อหลายชื่อ เช่น “จุยบ่วยเนี่ยว” แปลว่าเจ้าแม่ชายน้ำ ชาวจีนฮกเกี้ยนเรียกว่า “เทียนส่งเซ่งโบ้” แปลว่าเจ้าแม่สวรรค์ หรือ “ม่าจ้อโป๋” เป็นที่เคารพบูชาในหมู่ชาวเรือและชาวประมง คนแต้จิ๋วมักเรียก “เทียงโหวเซี๊ยบ้อ” ที่วัดสุทธิวรารามเรียก “โอวโต่วเซี๊ยม่า” ที่เขาสามมุขเรียก “ไห่ตังม่า” ส่วนคนไหหลำเรียกว่า “โผ่วโต้ว” หรือ “ตุ๊ยบ่วยเต๋งเหนี่ยง” ซึ่งชื่อเรียกเจ้าแม่จะแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่น

เจ้าพ่อเห้งเจีย​ หรือจี้เทียนไต้เสี่ย

เทพเจ้าจีน

เทพเจ้าเห้งเจีย หรือ ซุนหงอคง (ไต้เสี่ยฮุกโจ้ว) นั้นเป็นอีกหนึ่งเทพเจ้าที่นิยมบูชากันอย่างกว้างขวาง ทั้งชาวจีนและชาวไทย นิยมกราบไหว้สักการะขอพร และบูชาเพราะความเลื่อมใสศรัทธา ในด้านความเฉลียวฉลาด ปฏิภาณไหวพริบ รอดพ้นทุกอุปสรรคปัญหา และเป็นเทพแห่งสายเก็งกำไร 

เจ้าพ่อมังกรเขียว​แชเหล็งเอี๊ย

เทพเจ้าจีน

เทพมังกรเขียว หรือแชเล่งเอี้ย คือ เทพารักษ์ผู้รักษาบ่อน้ำทิพย์ประจำวัด แต่โบราณกาลชาวจีนเชื่อกันว่า เทพมังกรเป็นเทพารักษ์ประจำแหล่งน้ำทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นบ่อน้ำ แม่น้ำ ลำคลอง ทะเลสาบ หรือมหาสมุทร ย่อมมีเทพมังกรปกป้องคุ้มครอง ทั้งยังเชื่อกันว่าเทพมังกรจักบันดาลความอุดมสมบูรณ์ มีฟ้าฝนตกต้องตามฤดูกาล ใครที่ปีชง ควรบูชาไว้เลย

เทพเจ้า​คุ้มครอง​ดวงชะตา​ไท้​ส่วย​เอี๊ย​

เทพเจ้าจีน

อีกหนึ่งเทพควรบูชา ถ้าหากเป็นปีชง เทพไฉ่ซิงเอี้ย องค์ที่ 36 เทพคุ้มครองดวงชะตา แก้ปีชง โดยตรง ควรบูชา, นำติดตัวไว้ตลอดเวลา เพื่อป้องกันภัยอนัตรายต่างๆ ภูตผี ปีศาจ และสิ่งอัปมงคล แคล้วคลาดจากศัตรูทั้งปวงและยังช่วยส่งเสริมดวงชะตาให้แก่ผู้บูชา พบกับสิ่งดีๆ ประสบผลสำเร็จสมปรารถนาทุกประการ

เจ้าพ่อม้าและเจ้าพ่อกวนอู

เทพเจ้าจีน

ส่วนใหญ่หากมาไหว้ เทพเจ้ากวนอู มักจะขอพรเกี่ยวกับหน้าที่การงาน เชื่อว่าจะได้เป็นเจ้าคน นายคน และมีลูกน้องบริวารที่ดี ส่วนคนที่มาสักการะ เทพเจ้าม้า มักขอพรในสิ่งที่ปรารถนา ถ้าคนที่มีลูกเล็กๆ ก็มักจะมาขอพรให้ลูกของตัวเองว่านอนสอนง่าย และอยู่ในโอวาส เชื่อกันว่า เทพเจ้าม้า สามารถปราบพยศของเด็กๆ ได้ โดยจะต้องไหว้ด้วยผักบุ้งหรือผักกาด 

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทางทีม รวบรวมจากหลายๆ เว็บไซต์มาให้เหล่าๆ แฟนเพจได้อ่านกันจุใจ ใครเห็นว่าเทพเจ้าองค์ไหน เหมาะกับเรา หรืออยากให้ท่านช่วยเรื่องอะไร หลายๆ องค์ ก็อาจจะคล้ายๆ กัน เลือกๆ สลับๆ กันไปก็ดีน้า ใครมีองค์ไหน เพิ่มเติม หรืออยากให้แก้ไข Inbox หรือ Comment มาบอกกันได้เลยนะ สวัสดีวันปีใหม่จ้า


ฝากติดตามข่าวสารงานอีเว้นท์กับ Zipevent ในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ตามนี้เลย Line: @Zipevent (อย่าลืมเติม @ ข้างหน้าด้วยนะคะ)
หรือจิ้มไปที่ลิงก์นี้ได้เลย @Zipevent
Instagram: @Zipevent
Website: www.zipeventapp.com 
Twitter: @Zipevent 
Facebook: @Zipevent

ขอบคุณข้อมูลจาก
เว็บไซต์ www.sanook.com/horoscope/102833/, เว็บไซต์ peawyeangtai31.org/kasiti.html, Jiang-Long-Lhon | ธ.ค. 21, 2018 | ครอสติชตามหลักฮวงจุ้ย, บทความ, เว็บไซต์พลังจิต | ประวัติ พระอรหันต์จี้กง, วิกิพีเดีย | ไฉ่สิ่งเอี้ย, เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ | เจ้าแม่ทับทิม, งานไม้แกะสลักมงคล เทพเจ้าจีน – Boxwood Supreme | เทพเจ้าเห้งเจีย, เว็บไซต์ทีนิวส์ | จ้าพ่อมังกรเขียว, เทพชอป.com | เทพเจ้า​คุ้มครอง​ดวงชะตา​ไท้​ส่วย​เอี๊ย​, ไทยรัฐออนไลน์ | เจ้าพ่อม้าและเจ้าพ่อกวนอู
และขอขอบคุณรูปภาพเทพเจ้าแต่ละองค์ไว้ ณ ที่นี่ด้วย

Comments

comments