Category

ReadyZipGo!

Category

ในบรรดางานอีเว้นท์แนวดนตรีทั้งหมด งานนี้ถือได้ว่าเป็นงานส่งท้ายปี ที่ประทับใจทางทีม Zipevent มากๆ เป็นงานที่สอดแทรกและนำเสนอสิ่งที่มีความเป็นไทยๆ ของแต่ละภูมิภาค ในรูปแบบของแสง สี เสียง ที่สนุกเร้าใจ และเชื่อว่า ทุกคนที่ได้ไปงาน Walk Festival Bangkok 2019 ก็ต่างประทับใจ และอยากจะทราบว่า ต้นฉบับดั้งเดิมของงานแสดงเหล่านั้น เป็นมาอย่างไร ซึ่งวันนี้ Zipevent รวบรวมมาให้แล้ว JORRA (ร่มบ่อสร้าง Stage) “เทศกาลร่มบ่อสร้าง” แรกเริ่มเดิมที เทศกาลร่มบ่อสร้าง หรืองานร่มบ้านบ่อสร้างนั้น ในอดีตหมู่บ้านบ่อสร้าง อ.สันกำแพง เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ท่ามกลางธรรมชาติแบบชนบท ประชาชนส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม ทำไร่ทำนาทำสวน ยามว่างเว้นจากการทำการเกษตรมักจะผลิตร่มออกจำหน่าย ซึ่งเป็นร่มกระดาษสา ต่อมาก็มีการเติม แต่งลวดลายกลายเป็นร่มที่สวยงาม น่าซื้อไว้ใช้และเป็นของฝากที่ระลึก เมื่อประมาณ 20 กว่าปีที่ผ่านมา ท่านอินศวร ไชยซาววงศ์ ลูกพ่อขุนเปา ซึ่งมีอาชีพเป็นพ่อค้า และเป็นคนพื้นที่ ได้เล็งเห็นว่าหมู่บ้านบ่อสร้าง เป็นหมู่บ้านที่ประชาชนมีฝีมือ สามารถผลิตร่มออกขายได้เงินได้ทองกันจำนวนมาก จึงชักชวนกับชาวบ้าน และผู้นำท้องถิ่นในสมัยนั้น ริเริ่มจัดงานขึ้นครั้งแรก ปีแรก มีผู้คนหลั่งไหลกันเข้ามาเที่ยวชมงานกันอย่างล้นหลามด้วย กิจกรรมนานาชนิด และการละเล่นพื้นบ้าน ต่อมามนต์ขลังของงานร่มบ่อสร้าง ได้จางหายไปแต่ก็ยังคงจัดกันขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็ประสบความสำเร็จบ้างไม่ประสบความสำเร็จบ้างแต่ทำกันมาตลอด โดยจะจัดขึ้นประมาณ เดือนมกราคม ของทุกปี ที่บริเวณศูนย์หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง มีการแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทำจากกระดาษสา โดยเฉพาะร่มบ่อสร้าง รวมทั้งการแสดงทางวัฒนธรรม ขบวนแห่ ประเพณีพื้นบ้าน และการประกวดต่างๆ ที่น่าสนใจ ในงาน Walk Festival Bangkok 2019 ก็ได้ยกเอาร่มบ่อสร้างมาทำเป็นเวทีที่ส่งต่อความมันส์แบบสุดๆ บริเวณด้านหน้าของ GMM Live House Hall และในฮอลล์ ส่วนของบนเวที ก็มีการแสดงบนเวทีที่สนุกเร้าใจ ทันสมัย แสง สี เสียง ครบ และมีการนำร่มดังกล่าวมาประกอบการแสดง ELECTROBACILLUS (ผีตาโขน Glow in the Dark) ประเพณีผีตาโขน เป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่โบราณ จะมีมาตั้งแต่เมื่อใดไม่ปรากฏ แต่สันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่มีประเพณี “บุญหลวง” เป็นบุญพระเวสสันดรและบุญบั้งไฟรวมกันนับเป็นเวลานานหลายร้อยปี หรืออาจจะมีตั้งแต่เมื่อครั้งพระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทย การละเล่นผีตาโขน “ผีตาโขน” เป็นคำที่เรียกชื่อ การละเล่นชนิดหนึ่ง ที่ผู้เล่นต้องสวมหน้ากากที่วาดหรือแต้มให้น่ากลัว โดยชุดแต่งผีตาโขนจะใช้ผ้าเก่า ผ้ามุ้ง หรือใช้เศษผ้านำมาห่อหุ้มร่างกายให้มิดชิด ซึ่งจะร่วมเข้าขบวนแห่และแสดงท่าทางต่างๆ ระหว่างที่มีประเพณีบุญหลวง เป็นการละเล่นที่มีเฉพาะในท้องที่อำเภอด่านซ้ายเท่านั้น ในการเล่น “ผีตาโขน” ของชาวอำเภอด่านซ้ายมีความเชื่อว่า ประการแรก เล่นเพื่อถวายดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่มีอำนาจในการปกครองสูงสุดในเมืองด่านซ้าย ประการที่สองเล่นเพื่อร่วมขบวนแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง อันเป็นความเชื่อทางพุทธศาสนา ประการที่สาม เล่นเพื่อร่วมขบวนในการแห่บุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ) และการแห่ขอฝน ประการที่สี่ เล่นเพื่อความสนุกสนาน ประการสุดท้าย เล่นเพื่อให้สิ่งที่ไม่ดีที่เคยกระทำด้วยกาย วาจา ใจ รวมถึงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ให้ติดไปกับผีตาโขน โดยการนำไปล่องลำน้ำหมัน เป็นการเสร็จสิ้นพิธีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ในส่วนของการแสดงที่เกิดขึ้นในงาน สร้างความตื่นตาตื่นใจ ด้วยท้วงทำนองของจังหวะ ดนตรี ท่าทางที่ขึงขัง ชัดเจน ส่วนตัวทางทีมรู้สึก หรอยจังฮู้! แบบสุดจริงๆ…

ReadyZipGo!

จบไปแล้วกับงาน Cat Expo 6 เทศกาลดนตรีของคนเล็กๆ ในตลาดเพลงไทยใหญ่โตที่สุดในโลก ชมคอนเสิร์ตจากศิลปินกว่าร้อยวงมาเล่นดนตรีให้ฟัง จนหนำใจ ในบรรยากาศสวนสนุกท่ามกลางสารพัดเครื่องเล่นมันสุดเหวี่ยง วันแรกและวันที่สองคนก็ยังแน่นเหมือนเดิมเลย ยังไม่ถึงเวลาเข้าก็ต่อแถวกันยาวไปข้างหน้าแล้วค่า ภายในงาน Cat Expo 6 มีเวทีทั้งหมด 6 STAGE ให้ได้ไปสนุกกัน มีหลากหลายแนวเพลงให้ได้เลือกฟัง…

ReadyZipGo!

ใกล้สิ้นปีแบบนี้ ต้องมีของขวัญให้ตัวเองบ้างแล้วป๊ะ! Zipevent จึงขอพาทุกคนไปชมบรรยกาศงาน K Village Yard Sale ครั้งที่ 2 ที่มีคนมาช้อปปิ้งกันกระจาย…

ครั้งแรกที่ชาวไทยจะได้ชื่นชมกองทัพทหารดินเผาจากสุสานจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ และเกรียงไกร ปรากฏการณ์สำคัญของวงการพิพิธภัณฑ์ไทย นิทรรศการระดับโลกที่ส่งตรงจากสาธารณรัฐประชาชนจีน นิทรรศการจิ๋นซีฮ่องเต้ จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีน กับกองทัพทหารดินเผา กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ประเทศไทย โดยการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และความร่วมมือจากสำนักงานการบริหารมรดกวัฒนธรรมมณฑลส่านซี ศูนย์ส่งเสิรมมรดกวัฒนธรรมมณฑลส่านซี พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มณฑลส่านซี และพิพิธภัณฑ์สุสานจักรพรรดิจิ๋นซี แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน รวบรวมโบราณวัตถุสำคัญ จำนวน 86 รายการ (133 ชิ้น) ซึ่งมีอายุกว่า 2,200 ปี จากพิพิธภัณฑ์ชั้นนำ 14 แห่ง ในสาธารณรัฐประชาชนจีน มาจัดแสดงนิทรรศการพิเศษ ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยแบ่งเนื้อหานิทรรศการเป็น 4 หัวข้อหลักที่น่าสนใจ พัฒนาการก่อนการรวมชาติยุคราชวงศ์โจวตะวันออก สมัยราชวงศ์โจว สมัยชุนชิว (สมัยฤดูใบไม้ผลิใบไม้ร่วง) และสมัยจ้านกว๋อ (สมัยสงครามรัฐศึก) ประเทศจีนโบราณประกอบด้วยแคว้นเล็กแคว้นน้อยที่แบ่งแยกการปกครองเป็นเอกเทศ ยุคนี้มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโลโนยีการหล่อสำริด เช่น การผลิตอาวุธ เครื่องดนตรี ภาชนะ และเงินตรา รวมถึงความก้าวหน้าทางการทหาร ซึ่งเป็นปัจจัยส่งเสริมให้แคว้นฉินที่เป็นแคว้นขนาดเล็ก ในเขตชายแดนทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนโบราณ กลายเป็นจักรวรรดิที่แข็งแกร่งในเวลาต่อมา จิ๋นซีฮ่องเต้จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนผู้ผนวกโลกมนุษย์และสวรรค์ มหาราชองค์แรกในประวัติศาสตร์จีนที่โลกจะต้องจารึก ประมาณ 2,200 กว่าปีมาแล้ว จิ๋นซีฮ่องเต้ประสูติในฐานะเจ้าชายแห่งแคว้นฉิน เมื่อพระชนมายุ 13 พรรษาได้รับการสถาปนาขึ้นปกครองแคว้นฉินแทนพระราชบิดา และประกอบพิธีราชาภิเษกเมื่อพระชนมายุ 22 พรรษา พระราชกรณียกิจของพระองค์ได้รับการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์จีน เช่น การสถาปนาราชวงศ์ฉิน การผนวกแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่น การปฏิรูประบบการปกครองแบบรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลาง กำหนดมาตรฐานหน่วยชั่ง ตวง วัด ระบบเงินตรา ภาษาเขียน และการพัฒนาสาธารณูปโภค เช่น การสร้างทางหลวง ซึ่งมีความยาวกว่า 6,000 กิโลเมตร การขุดคลองเชื่อมแม่น้ำ สร้างสะพาน สร้างระบบทำนบกั้นน้ำเพื่อขยายพื้นที่การเกษตร ทรงริเริ่มให้มีการก่อสร้าง และเชื่อมต่อแนวกำแพงดินอัดของแคว้นต่างๆ เพื่อป้องกันการรุกรานจากข้าศึกศัตรูจนกลายเป็นกำแพงเมืองจีน นับเป็นคุณูปการต่อประเทศจีน ทำให้สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นแหล่งอารยธรรมอันน่าอัศจรรย์ของโลก สุสานจักรพรรดิจิ๋นซี มหาอาณาจักรใต้พิภพ นิทรรศการจิ๋นซีฮ่องเต้ ส่วนนี้จัดแสดงโบราณวัตถุสำคัญจากสุสานจักรพรรดิจิ๋นซี เช่น หุ่นทหาร และม้าดินเผา เสื้อเกราะ อาวุธสำริด และรถม้าสำริด จิ๋นซีฮ่องเต้เฝ้าค้นหาความเป็นอมตะ เสาะแสวงหายาอายุวัฒนะตลอดชีวิต ทรงดำริให้มีการสร้างสุสานเมื่อพระชนมายุ 13 พรรษา เรื่องราวของจิ๋นซีฮ่องเต้ ได้รับการบันทึกไว้โดยอาลักษณ์สมัยรางวงศ์ฮั่นซือหม่าเฉียน พรรณนารายละเอียดอันน่าทึ่งของมหาสุสานจักรพรรดิจิ๋นซี ปริศนานี้ได้รับการเปิดเผยเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พุทธศักราช 2517 หลังจากชาวนาคนหนึ่งได้ขุดค้นพบหุ่นทหารดินเผา นับเป็นการค้นพบทางโบราณคดีครั้งสำคัญแห่งศตวรรษที่ 20 องค์การศึกษาวิทยาศาตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก จึงประกาศให้สุสานจักรพรรดิจิ๋นซีเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อพุทธศักราช 2530 ความมหัศจรรย์ของสุสานจิ๋นซี คือ การใช้แรงงานคนจำนวนมหาศาลเพื่อดำเนินการก่อสร้างสุสานในระยะเวลาเกือบ 40 ปี มหาอาณาจักรแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่ 60 ตารางกิโลเมตร โดยเป็นการจำลองนครเสียนหยาง เมืองหลวงแห่งสุดท้ายในสมัยรางวงศ์ฉินไว้ในสุสาน รัฐบาลจีนได้ดำเนินการขุดค้นทางโบราณคดีแล้วกว่า 900 หลุม พบทหารดินเผาและรถม้ากว่า 8,000 ตัว พบสุสานของบริวารเจ้าชายเจ้าหญิง นางสนม ข้าราชการ คนงานสร้างสุสาน คอกสัตว์ และรถม้าสำริด สืบสานความรุ่งโรจน์ยุคราชวงศ์ฮั่น มรดกทางวัฒนธรรมจากจักพรรดิจิ๋นซี และราชวงศ์ฉิน ส่งต่อสู่ราชวงศ์ฮั่น ส่วนสุดท้ายของนิทรรศการจัดแสดงโบราณวัตถุจากสุสานในสมัยราชวงศ์ฮั่น และโบราณวัตถุที่บอกเล่าเรื่องราวประเพณี วิถีชีวิต…

ReadyZipGo!

ในที่สุด!! ค่ำคืนนี้ก็มาถึง! เทศกาลฮาโลวีน! น้องๆ หนูๆ ร่วมแปลงโฉมหลายรูปแบบผีมารวมตัวกันที่นี่! K-Village ที่เตรียมไว้ให้ผีๆ ทุกตนมาร่วมสนุกไปด้วยกันกับปาร์ตี้ Halloween Costume Party 2019

ReadyZipGo!

ฮาโลวีนปีนี้! ท้าพิสูจน์ความกล้ากับอาถรรพ์มนต์ดำที่หลอนกว่าเคยในงาน “ มหกรรมเล่นกับผีที่เมกาบางนา ตอนคนเล่นของ ” ระหว่างวันที่ 18 – 31 ตุลาคม 2562 ณ เมกา พลาซ่า ชั้น 1 ศูนย์การค้าเมกาบางนา เราขอท้าคนกล้าร่วมพิสูจน์ความลี้ลับของไสยศาสตร์มนต์ดำตามความเชื่อของไทย ในงาน…

Ink Waruntorn (อิ้งค์ วรันธร) ศิลปินหญิงรุ่นใหม่ที่น่าจับตามอง และถูกพูดถึงมาตลอด 2-3 ปีหลังมานี้ ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งเสียงร้อง และดนตรีในแบบ Synth-Pop ที่มีกลิ่นไอของซาวน์ยุค 80’s จนแฟนๆ เรียกเธอว่า “Princess Of Synth-Pop” ทำให้แทบทุกเพลงของ Ink Waruntorn โดนใจและฮิตติดทุกชาร์ทเพลง ลองหาอ่านเกี่ยวกับอิ้งค์ดูก็พบว่า ซิงเกิลแรกที่เปิดตัวกับค่าย Boxx Music อย่างเพลง “เหงา เหงา (insomnia)” กลายเป็นเพลงฮิตแจ้งเกิด และติดอันดับ 1 ของคลื่นวิทยุเด็กแนวอย่าง Cat Radio และเป็นเพลงฮิต Top 100 ประจำปี 2016 อีกด้วย ก่อนจะปล่อยเพลงออกมาอย่างต่อเนื่อง “Snap”, “ฉันต้องคิดถึงเธอแบบไหน”, หรือเพลง “เกี่ยวกันไหม” ที่ไม่ว่าจะไปแสดงสดที่ไหนก็มีคนร้องตามได้ทุกที่ และเพลง “ยังรู้สึก” เป็นซิงเกิ้ลสุดท้ายใน ep.album แรกในชีวิตอย่าง “Bliss” (ปี 2017) ที่ sold-out ภายในวันแรกที่ขาย รวมไปถึงแผ่นไวนิลที่ถูกจองหมดอย่างรวดเร็วจนกลายเป็น Rare Item ไปเรียบร้อย และในอัลบั้ม “Bliss” นี่เองที่ทำให้ “อิ้งค์ วรันธร” ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลมากมาย ในปี 2018 เรียกว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของอิ้งค์ กับการมีทัวร์คอนเสิร์ตที่แน่นเอียด รวมถึงการไปแสดงที่ประเทศญี่ปุ่นใน “Thai Festival Tokyo 2018” และคอนเสิร์ตใน Live House ย่าน Kagurane ก่อนจะปิดท้ายปีด้วย คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในชีวิตกับ “Just a Little Bliss Concert” ที่ประทับใจแฟนเพลงหน้าเก่าและหน้าใหม่ จนมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ ในปีนี้ Ink Waruntorn กลับมาพร้อมกับอัลบั้มใหม่ อัลบั้มใหม่ และลุคใหม่ที่โฉบเฉี่ยวขึ้น แต่ยังคงความเท่กับเพลง “ความลับมีในโลก(Secret)” ก่อนจะปล่อยเพลงที่ฮิตติดอันดับ 1 ในชาร์ทเพลงทั่วประเทศที่ใครๆ ก็ต้องร้องตามท่อนนี้ “ดีใจด้วยนะ ที่เธอเริ่มต้นใหม่สักที” ในเพลง “ดีใจด้วยนะ” รวมไปถึงเพลงล่าสุดของคนที่จมอยู่กับอดีตอย่าง “รอหรือพอ” เรียกว่ายังคงมีงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องให้แฟนๆ หายคิดถึง Singha Corporation Presents INK WARUNTORN SECRET BETWEEN US CONCERT คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งนี้เธอมาพร้อมกับลุคใหม่ที่มีสีสันสดใส โฉบเฉี่ยว และโตขึ้นจากมินิคอนเสิร์ตครั้งที่ผ่านมางานนี้ อิ้งค์ วรันธร จะมาแชร์เรื่องราวที่เป็นความลับและไม่เป็นความลับ ถ่ายทอดผ่านเสียงดนตรีแบบ Synth Pop ที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอ พร้อมเพลงที่จะพาทุกคนเพลิดเพลินไปกับเสียงของเธอ อย่างเพลง เหงา เหงา, ดีใจด้วยนะ รวมถึงซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดที่ไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อน เเละคอนเสิร์ตนี้ อิ้งค์ยังได้ชวนศิลปินรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์ ที่จะมาร่วมวงขอแชร์ความลับไปด้วยกัน https://www.facebook.com/zipevent/videos/503576580464513/ อยากให้เธอรู้ “ความลับ” ที่จะเกิดขึ้นระหว่างเรา Ink Waruntorn สุดมาก ครบทุกความสนุก เศร้า เหงา มันส์…

ReadyZipGo!

และนี่! ก็เป็นครั้งแรก! ที่ K-Village ได้จัดตลาดรักษ์โลก เพื่อให้พวกเราเลือกช้อปสินค้าทำมือ หรือ สินค้าแทนพลาสติกต่างๆ ในงาน “Zero Waste Weekend ธรรมชาติ…คืนชีวิต” ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 24-25 ส.ค.นี้ เวลา 11.00 – 19.00 น. ที่เค วิลเลจ สุขุมวิท 26

เมืองออสติน เป็นหนึ่งในเมืองที่มีประวัติที่น่าสนใจมาก เพราะแม้ว่าจะเป็นเมืองหลวงของรัฐเท็กซัส แต่กลับไม่มีจุดโดดเด่นในแง่การท่องเที่ยวมากเท่าที่ควร จึงนำเอาการจัดงานอีเว้นท์มาช่วยเป็นจุดขาย ทำให้ปัจจุบันเป็นเมืองที่เติบโตเร็วมาก