#Lifestyle อัปเดต 7 Soft Skill 2024 ที่ควรมี! ในการทำงานยุคใหม่

ในปัจจุบัน Soft Skill เป็นสิ่งที่ถูกให้ความสำคัญมากขึ้นในแง่ของการทำงาน แน่นอนว่าแต่ละสายอาชีพต้องอาศัยความรู้และความสามารถ (Hard Skill) เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว โดยเฉพาะสังคมการทำงานยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้ Soft Skill กลายเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดความสามารถของบุคคลสำหรับการตัดสินใจของนายจ้าง ที่จะช่วยส่งเสริมให้การทำงานมีประสิทธิภาพ พร้อมช่วยให้สามารถทำงานกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นอีกด้วย

 • CV กับ Resume ต่างกันอย่างไร? คลิก!
 • เขียนอีเมลสมัครงาน แบบไหนให้ปัง? รวมทุกเทคนิคและข้อควรรู้ คลิก!
 • แนะนำ! เฉดสีสร้าง Resume สายงานไหน เหมาะกับสีอะไรบ้าง? คลิก!

Soft Skill คืออะไร?

อัปเดต! 7 Soft Skill 2024 ที่ควรมี! ในการทำงานยุคใหม่

หากพูดง่ายๆ ก็คือ เป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ อุปนิสัย ความคิด และสังคม ที่จำเป็นต่อการทำงานและการใช้ชีวิต ซึ่งจะไม่สามารถวัดหรือประเมินผลได้อย่างชัดเจน แต่มีความสำคัญต่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น ที่จะส่งผลให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน เช่น ทักษะด้านการสื่อสาร การแก้ปัญหา การจัดการเวลา และอื่นๆ ที่สามารถบอกอะไรหลายๆ อย่างเกี่ยวกับผู้สมัครได้

Soft Skill เป็นทักษะที่มีความสัมพันธ์ในด้านของ EQ (ความฉลาดด้านอารมณ์)
ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ IQ (ความฉลาดด้านวิชาการ)

7 ทักษะ Soft Skill ที่คนยุคใหม่ควรมี !

อัปเดต! 7 Soft Skill 2024 ที่ควรมี! ในการทำงานยุคใหม่

1. ทักษะการสื่อสาร (Communication)

 • รู้ว่าสื่อสารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ และต้องเกิดการรับรู้และเข้าใจอย่างชัดเจน
 • ต้องอาศัยการสื่อสารร่วมกับผู้อื่น ทั้งกับลูกค้า เพื่อนร่วมงาน โดยการสื่อสารมีหลายรูปแบบตามแต่บริบท
 • ต้องรู้ว่า เราจะสื่อสารเรื่องอะไร กับใคร และเลือกวิธีการสื่อสารให้เหมาะสม กับสถานการณ์นั้นๆ 

2. การทำงานร่วมกัน ทำงานเป็นทีมได้ (Collaboration & Teamwork)

 • ในองค์กรส่วนใหญ่เน้นการทำงานในรูปแบบทีม
 • ต้องมีทักษะรับฟัง วิเคราะห์ และลงมือ
 • โดยมักจะเจอผู้คนหลากหลายรูปแบบที่มีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ บางคนอาจสื่อสารได้อย่างง่ายดาย แต่ในบางคนอาจต้องอาศัยทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

3. การตัดสินใจและการแก้ปัญหา (Decision Making And Problem Solving)

 • สิ่งที่จะทำให้งานผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดีคือ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นและสามารถหาแนวทางแก้ไขได้สำเร็จ
 • เลือกวิธีที่จะใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์

4. การเจรจาต่อรอง (Negotiation)

 • การเจรจาต่อรองเป็นทักษะที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
 • เราต้องสามารถสื่อสารให้เกิดผลประโยชน์บางอย่างได้ หรือช่วยไกล่เกลี่ยในทีมได้
 • ทักษะนี้ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นสายงานขายเท่านั้น แต่ใช้ในการทำงานด้านอื่นๆ ได้อีกด้วย เช่น การเจรจาไกล่เกลี่ยเมื่อทีมมีปัญหาที่เข้าใจผิดกัน เป็นต้น 

5. การบริหารจัดการเวลา (Time Management)

 • ต้องมีการวางแผนระยะเวลา และการจัดลำดับความสำคัญในการทำงาน
 • ทุกงานมี Deadline แสดงให้เห็นถึง Priority ที่เราจัดลำดับให้งานสำเร็จตรงตามเวลา

6. การปรับตัวและเรียนรู้อยู่เสมอ (Adaptability & Active Learning)

 • ต้องสามารถปรับตัวกับสิ่งใหม่ๆ และอะไรที่จะเกิดขึ้น พร้อมที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • พร้อมก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

7. การทำหลายสิ่งพร้อมๆ กัน (Multitasking) 

 • ทักษะที่หลายองค์กรกำลังมองหา คือ ความสามารถในการทำงานที่หลากหลาย
 • ช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้น ลดขั้นตอน และเวลา
 • เป็นทักษะที่พนักงานจะได้พัฒนาตนเองได้อย่างรวดเร็ว 

ทั้งหมดนี้คือ 7 Soft Skill 2024 ที่ช่วยให้การสมัครงานของเราอาจได้รับความสนใจจากนายจ้างได้ ทั้งเด็กจบใหม่หรือผู้ที่กำลังมองหางาน อีกหนึ่งสิ่งสำคัญของการทำงานยุคนี้ นายจ้างไม่ได้มองเพียงแค่ทักษะ Hard Skill แต่การที่ผู้สมัครมี Soft Skill ร่วมด้วย จะช่วยให้บุคคลนั้นสามารถปฎิบัติงานได้อย่างรอบด้าน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ลดการเกิดปัญหาระหว่างทีมและบริษัทนั่นเอง

อ้างอิงและเรียบเรียงข้อมูลจาก


Follow us for more interesting content!
ฝากถึงพี่น้อง แฟนๆ ที่เคารพรักทุกท่าน ฝากติดตามข่าวสารงานอีเว้นท์กับ Zipevent ในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ตามนี้เลย จิ้มๆ

Comments

comments

Author

Content Creator at Zipevent จบมนุษย์แต่ใจอยากเรียนนิเทศน์ เริ่มต้นสู่การเป็น Multi-task สายคอนเทนต์ ชื่นชอบแฟชั่น รักการแต่งตัว มีความสุขเวลาได้สร้างงานไลฟ์สไตล์ งานรีวิว งานพากย์เสียง พร้อมครีเอทเรื่องราวสนุกๆ ให้ติดหูคนอ่าน