Trending Now

เคยคิดกันมั้ยว่า เมืองที่เราอาศัยอยู่นั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดบ้าง!? วันนี้
ซิปอีเว้นท์มาแนะนำนิทรรศการศิลปะที่น่าสนใจในการไปค้นหาคำตอบกับนิทรรศการ
เมืองเปลี่ยนแปลง ที่จะพาผู้ชมสำรวจความปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงของตัวเมือง รวมถึงสำรวจพฤติกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนแปรไปจากสถานการณ์ต่างๆ ผ่านนิทรรศการในครั้งนี้ ถ้าอยากรู้ว่ารายละเอียดของนิทรรศการนี้เป็นยังไงบ้าง ตามมาดูกัน


“เมืองเปลี่ยนแปลง” เป็นโครงการศิลปะร่วมสมัยที่สำรวจทักษะการปรับตัวรับมือวิกฤตต่าง ๆ และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพลเมืองอย่างเท่าเทียม ผ่านการทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมรอบตัว สู่การสร้างความตระหนักรู้แก่ประชากรในการคิด วิเคราะห์ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

โครงการครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วน อาทิ ศิลปิน นักวิชาการ สถาปนิก นักอนุรักษ์ และนักสร้างสรรค์ นำเสนอแนวคิดและมุมมองที่แตกต่างจากประสบการณ์ตรง สื่อสารถึงประเด็นเกี่ยวกับเมือง ชุมชน นโยบายสาธารณะเพื่ออนาคต ตลอดจนการปรับตัวของพลเมืองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคต

เมืองเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ ยังสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการระดมความคิดเกี่ยวกับปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ปัจจุบัน อาทิ กรุงเทพมหานคร มูลนิธินโยบายสาธารณะไทย วัน แบงค็อก ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) สถาบันออกแบบอนาคตแห่งประเทศไทย (FIT) กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน มูลนิธิรักษ์ไม้ใหญ่ วี พาร์ค และมูลนิธิความคิดสร้างสรรค์เพื่อรับมือภัยพิบัติ อันเป็นกลไกสำคัญผลักดันความร่วมมือให้เกิดนโยบายการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนสู่อนาคต

ซึ่งนิทรรศการเมืองเปลี่ยนแปลงในที่นี้ ประกอบด้วยนิทรรศการทั้งหมด 2 นิทรรศการด้วยกัน

ปรับตัว เปลี่ยนแปลง
(CITY ADAPTATION Lab!)

เมืองเปลี่ยนแปลง

นิทรรศการนี้จะพาทุกคนเข้าไปสำรวจทักษะในการปรับตัวของมนุษย์ จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ประสบกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผสมผสานกับการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อความอยู่รอดท่ามกลางกระแสแห่งควาเปลี่ยน
แปลงของโลก ผ่านมุมมอง ‘คิดบวก’ ที่ยังสร้างการตระหนักรู้ในประเด็นที่หลากหลายเกี่ยวข้องกับ เมือง ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ผ่านผลงานศิลปะร่วมสมัยในรูปแบบที่หลากหลายโดย ศิลปิน นักออกแบบ สถาปนิก นักอนุรักษ์ นักวิชาการ นักแสดง ยูทูปเบอร์ และนักสร้างสรรค์ ระดมความคิดสะท้อนมุมมอง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการอยู่ร่วมกับความท้าทายของบริบทเมือง ปรับตัวเปลี่ยนมุมมองต่อวิถีชีวิตสู่อนาคตที่ยั่งยืน น่าสนใจมากๆ

และอีกหนึ่งนิทรรศการ

นิทรรศการ “กรุงเทพเปลี่ยนแปลง” (PARADISE LOST)

เมืองเปลี่ยนแปลง

“กรุงเทพเปลี่ยนแปลง” นิทรรศการนี้ว่าด้วยความสำคัญของธรรมชาติในเมือง และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ การเผชิญหน้าสถานการณ์ฉุกเฉินทางธรรมชาติในปัจจุบัน ทำให้เห็นผลกระทบจากการพยายามควบคุมธรรมชาติของมนุษย์ แต่นิทรรศการครั้งนี้จึงนำเสนอการพลิกมุมมองใหม่ โดยเปลี่ยนภูมิทัศน์ธรรมชาติที่เคยเป็นเพียงฉากหลังให้กลายเป็นสาระสำคัญหลัก เพื่อมุ่งหวังที่จะเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้หยุด ได้คิด และได้ตระหนักถึงสิ่งที่เราจะส่งต่อให้คนรุ่นถัดไป 

โดยเนื้อหานิทรรศการเริ่มจากการเปิดพื้นที่สำรวจ เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงจากอดีตถึงปัจจุบันผ่านการตั้งคำถาม เมื่อทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของเมืองและระบบนิเวศ สิ่งที่ทุกคนใช้อุปโภคและบริโภคล้วนมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ทุกคนมีมุมมองอย่างไรต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เมืองที่ยั่งยืนจะปราศจากพื้นฐานทางธรรมชาติได้หรือไม่ และทุกคนเข้าใจธรรมชาติวิทยาเพียงใด ส่วนถัดไปจะพาไปสำรวจกรุงเทพในนิยามใหม่ ได้แก่ ศักยภาพของพื้นที่ด้านหลังที่ถูกทิ้งไว้ การมองพื้นที่กรุงเทพในมุมใหม่จากเด็กและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในเมือง และโครงการพื้นที่สาธารณะสีเขียวในกรุงเทพ

ถ้าอยากรู้ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดต้องไปดู นิทรรศการเมืองเปลี่ยนแปลง
จัดแสดงตั้งแต่วันนี้ – 24 เมษายน 2565 ที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชั้น 7 และ 8


Comments

comments

Author

Nothing really goes away