Trending Now

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561 สุดยิ่งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นในต้นปีนี้ !

Bangkok Design Week 2018 : The New-ist Vibes…ออกแบบไปข้างหน้า

กรุงเทพมหานคร ไม่เพียงเป็นศูนย์กลางค้าเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ยังเป็นเมืองแห่งการอยู่อาศัยและทำกินของประชากรหลากวัฒนธรรมกว่า 10 ล้านคน (จากข้อมูลของ Mastercard’s Global Destination Cities Index) ระบุว่า กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในโลกถึง 21.5 ล้านคน เมื่อปี 2559 

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561 หรือ Bangkok Design Week 2018 (BKKDW2018) คืออะไร ?

เทศกาลที่มุ่งนำเสนองานออกแบบและงานสร้างสรรค์ในพื้นที่ที่จัดเป็น “Creative District” ต่างๆ ของกทม. เช่น เจริญกรุง คลองสาน วงเวียน22 พระราม 1 และสุขุมวิท เป็นต้น โดยผู้ชมสามารถเที่ยวชมงานทั้ง 9 วันตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2561 ด้วยระยะเดินเท้า หรือสัญจรด้วยรถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ที่เชื่อมต่อถึงกันได้อย่างสะดวกสบายในย่านกรุงเทพฯ

ทำไมถึงชื่อธีมว่า “The NEW-ist Vibes…ออกแบบไปข้างหน้า” ?

เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนนักออกแบบและนักสร้างสรรค์ไทยได้แบ่งปันวิสัยทัศน์ที่มีต่อกรุงเทพฯ ซึ่งสดใหม่และเปี่ยมด้วยมุมมองที่ลุ่มลึกและเพื่อให้ผู้ชมได้ร่วมสำรวจอนาคตของกรุงเทพฯ เมืองหลวงของไทยในสามมิติด้วยกัน ได้แก่ City & Living (อยู่ดี) Well Being & Gastronomy (กินดี) และ Creative Business (ธุรกิจสร้างสรรค์)

6 กิจกรรมหลักภายในงานมีอะไรบ้าง ?

1. Showcase & Exhibition

พื้นที่จัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบโชว์เคสและนิทรรศการ ที่ร่วมสะท้อนมุมมองการออกแบบต่อสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตผ่านผลงานสร้างสรรค์หลากรูปแบบ ได้แก่ Experimental Design (ผลงานเชิงทดลอง) Crossover (ผลงานจากการผสมผสานความเชี่ยวชาญต่างสาขา) และ Co-Creation (ผลงานจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย) ทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างสรรค์ไอเดียที่สามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นจริงได้

2. Symposium & Talk 

กิจกรรมชุมนุมความคิดพูดคุยต่างๆ จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นแรงบันดาลใจและต่อยอดไอเดียสร้างสรรค์ให้กับนักคิด นักออกแบบ และผู้ประกอบการชาวไทย ผ่านตัวอย่างธุรกิจและกรณีศึกษาที่เป็นไปได้จริงและสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับโลกธุรกิจและสังคมในระดับสากล

3. Business Program 

กิจกรรมเพื่อการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ การค้า และการพัฒนาความร่วมมือที่เปิดโอกาสให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ผ่านการนำเสนอผลงานในรูปแบบ Business Pitching พร้อมโอกาสในการเจรจาธุรกิจเบื้องต้นกับคู่ค้า ตลอดจนการเข้ารับบริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญที่จะให้ทุกคำตอบควบคู่ไปกับการพัฒนาความเข้มแข็งทางธุรกิจที่ยั่งยืน

4. Creative District & Social Project 

โครงการนำร่องเพื่อพัฒนาย่านสร้างสรรค์ให้เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การพัฒนาป้ายสัญลักษณ์ การพัฒนาพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สาธารณะ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือกันของคนในพื้นที่ พัฒนาให้เกิดการแก้ปัญหา ตลอดจนทางเลือกใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นโดยชุมชนและเพื่อประโยชน์ของคนในชุมชนที่แท้จริง

5. Creative Program

กิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจสร้างสรรค์ ทั้งยังจะช่วยสร้างสีสันและความเคลื่อนไหวให้กับตลอดทั้งเทศกาล โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมได้มีปฎิสัมพันธ์กับกิจกรรมต่างๆ เช่น การฉายภาพยนตร์ การแสดงดนตรี จากศิลปินต่างๆมากมาย อาทิ Rap is now, Polycat, เจตมนต์ มละโยธา (Penguin Villa), Bedroom Audio, Solitude is Bliss และวงดรตรีแจ๊ซจากมหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนไฮไลท์การสร้างสรรค์ดนตรีด้วยเทคนิควิธีใหม่ๆ อย่างดนตรีรูปแบบ Modular Sync ที่กำลังได้รับความนิยมในเมืองใหญ่ๆ อาทิ ญี่ปุ่น และกรุงเบอร์ลิน และการเดินทางเพื่อเข้าถึงและทำความรู้จักกับย่านสร้างสรรค์ต่างๆ ในกรุงเทพฯ

6. Creative Market

ตลาดจำหน่ายผลงานออกแบบสินค้าสุดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่มีไอเดียไม่จำกัด ให้ได้มีพื้นที่ในการทดลองตลาดและเข้าถึงกระบวนการดำเนินธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ผลิตจะได้พบปะกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างมุมมองและเห็นถึงความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตและการบริโภคสำหรับวันนี้และอนาคต

BKKDW2018 ดำเนินงานโดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อม ได้รับความร่วมมือจากนักออกแบบ นักสร้างสรรค์ผู้ประกอบการธุรกิจ ผู้ผลิต ศิลปิน หน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความเคลื่อนไหว

รายละเอียดเพิ่มเติม: เว็บไซต์ www.BangkokDesignWeek.com, www.facebook.com/BangkokDesignWeek

Comments

comments

Author