Agenda


17 May 2018

Time Session Speaker(s) Venue
00:00 - 00:00

Last update : 17/05/2018

-
09:30 - 11:00

Startup MOU : NIA - TCEB

9.30 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน 10.00 น. รับชมวิดีทัศน์ VDO presentation Future of Travel 2030 10.05 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน 10.15 น. การเสวนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการส่งเสริม และยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยด้วยนวัตกรรม โดย นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ • บทบาทและแผนส่งเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยนวัตกรรม • วัตถุประสงค์ความร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. • บทบาทการส่งเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยนวัตกรรม • รายละเอียดความร่วมมือกับทีเส็บ ในการส่งเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยนวัตกรรม 10.45 น. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและ ยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยด้วยนวัตกรรม 10.55 น. ถ่ายภาพร่วมกันบนเวที 11.00 น. พิธีกรกล่าวปิดงาน
~ Workshop Room 3
10:00 - 12:00

International Pitching

~ Pitching Stage
10:30 - 10:45

Intro to Next Economy : Why Blockchain matter?

คุณปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล Zipevent

คุณปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล

CEO
~ Firesides Stage, Hall A
10:45 - 11:00

Blockchain's Future (2018 and Beyond)

ดร. ภูมิ ภูมิรัตน์ Zipevent

ดร. ภูมิ ภูมิรัตน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
~ Firesides Stage, Hall A
11:00 - 11:30

Prepare for the new Digital Assets !?

คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์ Zipevent

คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์

Governer
~ Firesides Stage, Hall A
11:00 - 12:00

Startup MOU : NIA - Kbank

"1. คุณขัตติยา อินทรวิเชียร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 2. คุณธนพงษ์ ณ ระนอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด"
คุณขัตติยา อินทรวิเชียร Zipevent

คุณขัตติยา อินทรวิเชียร

กรรมการผู้จัดการ
คุณธนพงษ์ ณ ระนอง Zipevent

คุณธนพงษ์ ณ ระนอง

กรรมการผู้จัดการ
~ Workshop Room 3
11:00 - 12:00

Startup MOU : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี- ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาผู้ประกอบการ Startup และ SMEs ระหว่าง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
~ Workshop Room 4
11:30 - 11:50

ICO, the future of next economy.

Yutaro Yamada Zipevent

Yutaro Yamada

Head of daperment
~ Firesides Stage, Hall A
11:50 - 12:05

SEC in the edge of Blockchain Technology

คุณอาจารีย์ ศุภพิโรจน์ Zipevent

คุณอาจารีย์ ศุภพิโรจน์

ผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีการเงิน
~ Firesides Stage, Hall A
11:55 - 12:10

Sponsor Talk

~ Centre Stage, Plenary Hall
12:05 - 12:20

Better Tomorrow for Thais

ธีรชาติ ก่อตระกูล Zipevent

ธีรชาติ ก่อตระกูล

~ Firesides Stage, Hall A
12:20 - 12:45

Building company for the next economy: Bringing Cryptocurrency to the masses

Paul Kittiwongsunthorn Zipevent

Paul Kittiwongsunthorn

CPO & Co-Founder
~ Firesides Stage, Hall A
12:45 - 16:45

Dell

12:45 - 13:15 ลงทะเบียน 13:15 - 13:45 Welcome 13:45 - 14:15 Dell EMC IoT Technology and Business Opportunities By Pornchai Pruksaratananon (พรชัย พฤกษารัตนนนท์) DellEMC | OEM & IoT Solutions, Indochina region 14:15 - 15:00 แนวโน้ม AI / Big Data ในตลาด Startup By Nicolas Walker 15:00 - 15:15 รับประทานอาหารว่าง พร้อมเยี่ยมชมบูธใน Exhibition Hall Coffee Break 15:15 - 16:00 Nvidia Inception Program สำหรับ Start up By Anish Pandey 16:00 - 16:45 Dell EMC Transform IT to Accelerate the Startup business By Nopparat Tangseng (นพรัตน์ ตั้งเส้ง)HCI Solutions Specialist, Dell EMC | Thailand
~ Workshop Room 4
12:45 - 13:00

Economic code of bitcoin

Roger Keith Ver Zipevent

Roger Keith Ver

CEO
~ Firesides Stage, Hall A
14:00 - 15:30

Opening Ceremony

13.00 - 14.00 น. ลงทะเบียน 14.00 น. ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางถึงศูนย์การ ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ 14.05 - 14.10 น. ชมวิดิทัศน์ Startup & Innovation 14.10 - 14.20 น. กล่าวรายงานการจัดงาน Startup Thailand 2018 โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 14.20 – 14.50 น. กล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ประเทศไทยกับการก้าว สู่การเป็น Startup Hub ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี 14.50 – 14.55 น. รองนายกรัฐมนตรีมอบรางวัล Prime Minister Award: National Startup 2018 14.55 – 15.05 น. รองนายกรัฐมนตรีมอบโล่ให้กับผู้สนับสนุนการจัดงาน Startup Thailand 2018 15.05 – 15.10 น. รองนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และคณะผู้บริหารถ่ายภาพ ร่วมกัน 15.10 – 15.30 น. รองนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการ Startup Thailand 2018 15.30 น. รองนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับ
~ Centre Stage, Plenary Hall
15:00 - 15:30

แขกผู้มีเกียรติ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

~ Bouncy Stage, Hall A
15:30 - 15:50

Why tackling climate change is the greatest economic opportunity of our generation

Mr.Kevin Braithwaite Zipevent

Mr.Kevin Braithwaite

Vice President of Global Programs
~ Smart Stage, Plenary Hall
15:30 - 16:00

Future Maintenance

Dr. Cyrille Schwob Zipevent

Dr. Cyrille Schwob

Head of Technology in APAC
~ Firesides Stage, Hall A
15:30 - 16:10

Business Distruption and Profound Impact

พ.อ.ดร.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ Zipevent

พ.อ.ดร.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ

รองประธาน กสทช.
~ Firesides Stage, Hall A
15:30 - 15:35

รับชมวิดีทัศน์ VDO presentation “Future of Business Travel 2030”

~ Bouncy Stage, Hall A
15:35 - 15:40

พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและเข้าสู่ช่วงพิธีการ

~ Bouncy Stage, Hall A
15:40 - 15:50

พิธีกรเรียนเชิญ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการกล่าวเปิดงาน

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง Zipevent

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง

~ Bouncy Stage, Hall A
15:50 - 16:10

Intelligent Technology for Future

Dr.Chaiyod Bunyagidj Zipevent

Dr.Chaiyod Bunyagidj

Advisor to CEO
~ Smart Stage, Plenary Hall
15:50 - 16:20

การบรรยายหัวข้อ “Digital Service Design - Creating a Winning Customer Experience”

Ms. Jessica Leitch Zipevent

Ms. Jessica Leitch

Principal
~ Bouncy Stage, Hall A
16:00 - 16:20

Registration and Networking

- register in order to enter lucky draw
~ Centre Stage, Plenary Hall
16:00 - 18:00

Startup Pitching Workshop

พบกับ Workshop สุดพิเศษเพื่อเรียนรู้การ Pitch แบบ Startup กับคุณโจแซ่ด Co-Founder and Chief Marketing Officer ของ Seekster และกรรมการสมาคม Thailand Tech Startup ที่จะมาเผยเทคนิคต่างๆ ในเรื่องทักษะการพูดในที่สาธารณะ (public speaking) การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และ เทคนิคการทำ Slide สำหรับ Startup • Welcome Address เปิดกิจกรรมและอธิบายเรื่องสมาคม •Effective Communication Workshop เตรียมความพร้อมเรื่องทักษะการสื่อสารผ่านกิจกรรมบูรณาการและองค์ความรู้ต่างๆ •Mastering your content workshopเรียนรู้ส่วนประกอบต่างๆของ Startup Pitching ที่ดี •Q&A Session
JoeZ Charanwattanakit Zipevent

JoeZ Charanwattanakit

Co-Founder and Chief Marketing Officer ของ Seekster และกรรมการสมาคม Thailand Tech Startup
~ Workshop Room 1
16:00 - 17:00

Startup MOU : NIA – ARISTO-LOTTE-Asean Business Center

MOU SIGNING CEREMONY Strategic partnership and collaboration in KOREA - THAILAND STARTUP BUSINESS EXPANSION รายชื่อผู้ร่วมลงนาม 1. Dr. Pun-Arj Chairatana 2. Mr. Jin Sung Rhee 3. Mr. Kittichai Phiphatbunyarat 4. Mr. Ki-Bong Moon
~ Workshop Room 3
16:10 - 16:30

Next-Gen Energy

Mr.Chaphamon Chantarapongphan Zipevent

Mr.Chaphamon Chantarapongphan

Deputy MD, Super Energy Group Co., Ltd., Renewable Energy Industry Committee, The Federation of Thai Industries
~ Smart Stage, Plenary Hall
16:10 - 16:30

TBC

Ezra Don Harinsut Zipevent

Ezra Don Harinsut

COO & Co-Founder
~ Firesides Stage, Hall A
16:20 - 16:40

Talent Factory of Silicon Valley

Dr. Elizabeth Xu Zipevent

Dr. Elizabeth Xu

~ Centre Stage, Plenary Hall
16:20 - 16:30

ช่วงถาม - ตอบ

~ Bouncy Stage, Hall A
16:30 - 17:30

Wishful Thinking on Global Drive

- Biogas for community. Driving clean technology for beautiful countryside. - How can startup in recycle business operate across broader? - Limestone-based paper and plastic, the new technology for sustainability.
Mr.Atsushi Sugiyama Zipevent

Mr.Atsushi Sugiyama

CEO
Mr.Ryo Masuda Zipevent

Mr.Ryo Masuda

Corporate Communication
Mr.Weifeng ZHANG (David) Zipevent

Mr.Weifeng ZHANG (David)

Founder
~ Smart Stage, Plenary Hall
16:30 - 16:50

TBC

~ Firesides Stage, Hall A
16:30 - 17:15

การเสวนาหัวข้อ (1) “How do service industry adapting on the vital change in business landscape trigger also by customer diverse demand?”

ผู้ร่วมเสวนาจากอุตสาหกรรมไมซ์ การออกแบบและการท่องเที่ยว ---------------------------------------------------------------------------- Transforming to the digital MICE through innovation and intelligence ---------------------------------------------------------------------------- Value creation from ‘Service Design’ towards users unmet need ---------------------------------------------------------------------------- Innovation Transformation in Media Industry ---------------------------------------------------------------------------- Innovation Transformation in Tourism Industry
Mr. Bart Bellers Zipevent

Mr. Bart Bellers

นางจารุวรรณ สุวรรณศาสน์ Zipevent

นางจารุวรรณ สุวรรณศาสน์

นายวริทธิ ตีรประเสริฐ Zipevent

นายวริทธิ ตีรประเสริฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมิทธิ์ บุญชุติมา Zipevent

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมิทธิ์ บุญชุติมา

~ Bouncy Stage, Hall A
16:40 - 17:00

The Road to Startup Exits

Dr. John Jiang Zipevent

Dr. John Jiang

~ Centre Stage, Plenary Hall
16:50 - 17:05

TBC

JIRAYUS SRISUPSOPA Zipevent

JIRAYUS SRISUPSOPA

Co-Founder
~ Firesides Stage, Hall A
17:00 - 17:20

Startup Grand Prix

Dr. Teerapon Tanomsakyut Zipevent

Dr. Teerapon Tanomsakyut

Mr. Adrian Vanzyl Zipevent

Mr. Adrian Vanzyl

~ Centre Stage, Plenary Hall
17:05 - 17:25

Asset tokenization, how it will change our economy.

Sathapon Pattanakuha Zipevent

Sathapon Pattanakuha

MD & Founder of Samart Contract Thailand
~ Firesides Stage, Hall A
17:15 - 17:20

รับชมวิดีทัศน์ VDO presentation Smart MICE Innovation Awards 2018

~ Bouncy Stage, Hall A
17:20 - 18:00

การเสวนาหัวข้อ (2) “The Making of Smart MICE Innovation Awards 2018”

---------------------------------------------------- Exploring MICE industry ‘Pain Points’ ---------------------------------------------------- Process Milestone ‘Design Thinking and Incubation Program’ ---------------------------------------------------- การนำเสนอไอเดียนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมไมซ์ ---------------------------------------------------- มอบโล่ห์รางวัลทีมที่ชนะ โดย นางจารุวรรณ สุวรรณศาสน์ ผู้อำนวยการฝ่าย MICE Intelligence & Innovation (TCEB)
นางหริสุดา บุญยวัฒน์ Zipevent

นางหริสุดา บุญยวัฒน์

ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนงานพัฒนาการจัดแสดง สินค้านานาชาติเมกะโปรเจค (TCEB)
นายอภิทาน ลี Zipevent

นายอภิทาน ลี

รองผู้อำนวยการ
นายอินทพันธุ์ บัวเขียว Zipevent

นายอินทพันธุ์ บัวเขียว

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (เชียงใหม่)
~ Bouncy Stage, Hall A
17:20 - 17:30

Group Photo

~ Centre Stage, Plenary Hall
17:25 - 17:55

Crypto Exchange, the engine to drive cryptocurrency world

Hsuan Lee Zipevent

Hsuan Lee

คุณจิรบูรณ์ นาคทอง Zipevent

คุณจิรบูรณ์ นาคทอง

แมน Zipevent

แมน

~ Firesides Stage, Hall A
17:30 - 17:40

Lucky Draw

Goodies from True Digital Park (5 prizes)
~ Centre Stage, Plenary Hall
18:10 - 18:40

Blockchain: Scaling up through corporate world

Silawat Santivisat Zipevent

Silawat Santivisat

~ Firesides Stage, Hall A
18:40 - 19:00

Register

~ Firesides Stage, Hall A
19:00 - 19:05

Welcome speech

Startup Thailand Zipevent

Startup Thailand

~ Firesides Stage, Hall A
19:05 - 19:10

Welcome speech

Bitcoin Center Thailand Zipevent

Bitcoin Center Thailand

~ Firesides Stage, Hall A
19:10 - 19:15

Welcome speech

TFTA Zipevent

TFTA

~ Firesides Stage, Hall A
19:15 - 19:20

Welcome speech

TTSA Zipevent

TTSA

~ Firesides Stage, Hall A
19:20 - 19:25

Welcome speech

TVCA Zipevent

TVCA

~ Firesides Stage, Hall A
19:25 - 19:35

Photo Session

TTSA Zipevent

TTSA

~ Firesides Stage, Hall A
19:35 - 20:05

Future of Cryptocurrency

คุณจักรพันธ์ แซ่เตียว Zipevent

คุณจักรพันธ์ แซ่เตียว

คุณจิรบูรณ์ นาคทอง Zipevent

คุณจิรบูรณ์ นาคทอง

คุณพิริยะ สัมพันธารักษ์ Zipevent

คุณพิริยะ สัมพันธารักษ์

คุณสกลกรย์ สระกวี Zipevent

คุณสกลกรย์ สระกวี

~ Firesides Stage, Hall A

18 May 2018

Time Session Speaker(s) Venue
00:00 - 00:00

Last update : 17/05/2018

-
10:00 - 10:20

City Reflection : The Eye Of Photographer

สุรชัย แสงสุวรรณ Zipevent

สุรชัย แสงสุวรรณ

~ Centre Stage, Plenary Hall
10:00 - 10:15

RegTech 101: what is it, why now, and why should we care?

Ms. Athistha Chitranukroh (น๊อบ) Zipevent

Ms. Athistha Chitranukroh (น๊อบ)

Partner, Corporate and Commercial Department
~ Smart Stage, Plenary Hall
10:00 - 10:30

การเสวนาหัวเรื่อง “การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ที่ 11 (S-Curve ที่ 11)"

พล.อ.นาวิน ดำริกาญจน์ Gen.Navin Damrigan, Ph.D. Zipevent

พล.อ.นาวิน ดำริกาญจน์ Gen.Navin Damrigan, Ph.D.

~ Bouncy Stage, Hall A
10:00 - 12:00

Pitching Challenge BKK (Central Thailand Startups)

~ Pitching Stage
10:00 - 16:00

LoRaWAN WorkShop for Developers 4.0

คุณ อนนต์เดช กิจศิรานุวัตร  Zipevent

คุณ อนนต์เดช กิจศิรานุวัตร

วิศวกร
คุณพิสิฐ โรจน์ทองคำ Zipevent

คุณพิสิฐ โรจน์ทองคำ

วิศวกร
ดร.ณัฏฐวิทย์ สุฤทธิกุล Zipevent

ดร.ณัฏฐวิทย์ สุฤทธิกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
~ Workshop Room 2
10:00 - 11:30

Dell

10:00 - 10:45 แนวโน้ม AI / Big Data ในตลาด Startup By Nicolas Walker 10:45 - 11:30 Dell EMC IoT with AI Make Things Smarter By Pornchai Pruksaratananon (พรชัย พฤกษารัตนนนท์) DellEMC | OEM & IoT Solutions, Indochina region
~ Workshop Room 4
10:00 - 12:00

Digital Side of Startup Ecosystem Development

Óscar Muñoz Zipevent

Óscar Muñoz

CEO
Riku Makela Zipevent

Riku Makela

Counsellor, Innovation and Trade Affairs
~ Workshop Room 1
10:00 - 10:20

Introduction

Mr. Pierre Jaffre Zipevent

Mr. Pierre Jaffre

~ Firesides Stage, Hall A
10:15 - 11:15

The Future of RegTech for Thai Regulators and for Regulatory Compliance

Dr. Aryusri Kumbunlue Zipevent

Dr. Aryusri Kumbunlue

Senior Legal Advisor
Mr.Naphongthawat Phothikit Zipevent

Mr.Naphongthawat Phothikit

Director, Payment Systems Policy Department
Ms.Amphornphan Veerapong Zipevent

Ms.Amphornphan Veerapong

Assistant Director
Mr.Sutisak Tantayotin Zipevent

Mr.Sutisak Tantayotin

Director, Telecommunications Policy and Resource Management Bureau
~ Smart Stage, Plenary Hall
10:20 - 10:40

Fifty Shade of City

รศ. ดร. พนิต ภู่จินดา Zipevent

รศ. ดร. พนิต ภู่จินดา

~ Centre Stage, Plenary Hall
10:20 - 10:50

Innovation in Airbus Airbus – non-stop innovation

Dr. Cyrille Schwob Zipevent

Dr. Cyrille Schwob

Head of Technology in APAC
~ Firesides Stage, Hall A
10:30 - 11:15

การเสวนาเกี่ยวกับนโยบายและแนวการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมการพัฒนา อุตสาหกรรมด้าน การป้องกันประเทศและความมั่นคง

คุณอัจฉรา สุนทรครุธ Zipevent

คุณอัจฉรา สุนทรครุธ

ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม Zipevent

ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม

พ.อ.วิทวัส สุขยางค์ Zipevent

พ.อ.วิทวัส สุขยางค์

~ Bouncy Stage, Hall A
10:40 - 11:40

WasteTech Startup

คุณนที เทพโภชน์ Zipevent

คุณนที เทพโภชน์

คุณศุกฤกษ์ จิระกิตติดุลย์ Zipevent

คุณศุกฤกษ์ จิระกิตติดุลย์

ผศ. ดร. ดลเดช ตั้งตะการพงษ์ Zipevent

ผศ. ดร. ดลเดช ตั้งตะการพงษ์

ผศ.ดร. เวชสวรรค์ หล้ากาศ Zipevent

ผศ.ดร. เวชสวรรค์ หล้ากาศ

~ Centre Stage, Plenary Hall
10:50 - 11:20

Airbus and digitalization

Dr. Pierre Vialettes Zipevent

Dr. Pierre Vialettes

~ Firesides Stage, Hall A
11:15 - 12:00

Regulators Perspective on RegTech - Staying Compliant while being Innovative

Moderator: Ms. Athistha Chitranukroh (น๊อบ) Partner, Tilleke & Gibbins
Dr. Aryusri Kumbunlue Zipevent

Dr. Aryusri Kumbunlue

Senior Legal Advisor
Mr.Naphongthawat Phothikit Zipevent

Mr.Naphongthawat Phothikit

Director, Payment Systems Policy Department
Mr.Sutisak Tantayotin Zipevent

Mr.Sutisak Tantayotin

Director, Telecommunications Policy and Resource Management Bureau
Ms. Archari Suppiroj Zipevent

Ms. Archari Suppiroj

Director
~ Smart Stage, Plenary Hall
11:15 - 12:00

การเสวนาเกี่ยวกับนวัตกรรมของภาครัฐ สำหรับความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน

นายกิตตินันท์ อนุพันธ์ Zipevent

นายกิตตินันท์ อนุพันธ์

พ.ต.ท. อภิชาต หัตถสิน Zipevent

พ.ต.ท. อภิชาต หัตถสิน

พ.ต.ท. อมรชัย ลีลาขจรจิตร Zipevent

พ.ต.ท. อมรชัย ลีลาขจรจิตร

~ Bouncy Stage, Hall A
11:20 - 12:00

Simplifying the sky with aerial insight

Dr. Bernard Leong Zipevent

Dr. Bernard Leong

~ Firesides Stage, Hall A
11:40 - 11:55

Real Estate: technologies before disruption

คุณจิรพัฒน์ จันทร์เจิดศักดิ์ Zipevent

คุณจิรพัฒน์ จันทร์เจิดศักดิ์

~ Centre Stage, Plenary Hall
13:00 - 14:00

การเสวนา “การประยุกต์ใช้งานวิจัยและนวัตกรรมระบบอากาศยานไร้คนขับเพื่อกิจการด้านความมั่นคง” Unmanned Aviation R&D and operation in Thailand

น.อ.ดร.ชำนาญ ขุมทรัพย์ Zipevent

น.อ.ดร.ชำนาญ ขุมทรัพย์

นายบุรินทร์ สังเกตกิจ Zipevent

นายบุรินทร์ สังเกตกิจ

นายเสกสรร กวยะปาณิก Zipevent

นายเสกสรร กวยะปาณิก

พล.ร.ท.ดุษฎี สังขปรีชา Zipevent

พล.ร.ท.ดุษฎี สังขปรีชา

~ Bouncy Stage, Hall A
13:00 - 17:00

U-League & R-League

U-League Universities from all around Thailand R-League Vocational schools from all over Thailand
~ Pitching Stage
13:00 - 14:00

Startup MOU : MOU PARTNER: TBC

~ Workshop Room 3
13:00 - 17:00

Dell

13:00 - 13:45 Nvidia Inception Program สำหรับ Start up By Anish Pandey 13:45 - 14:30 ติดปีกให้ธุรกิจคุณด้วย Microsoft Technology By Mongkol Tiensakunpanya (มงคล เทียนสกุลปัญญา) Evangelism & Training Manager, Consumer and Devices Sales (CDS) 14:30 - 15:15 Dell EMC The Future Workforce Transformation for Startup business By Kanednat Chayamornchattarakoop, Ph.D. (ดร. คเนศณัฏฐ์ ชยามรฉัตรคุปต์ ) "Senior Principle Engineer, Product Technologist, Client Solutions Dell Indochina" 15:15 - 15:30 รับประทานอาหารว่าง พร้อมเยี่ยมชมบูธใน Exhibition Hall Coffee Break 15:30 - 16:15 Dell EMC Transform IT to Accelerate the Startup business By Nopparat Tangseng (นพรัตน์ ตั้งเส้ง) HCI Solutions Specialist, Dell EMC | Thailand 16:15 - 17:00 xxxxx Nvidia
~ Workshop Room 4
13:30 - 14:15

The Space Making

คุณดาลี ฮุนตระกูล Zipevent

คุณดาลี ฮุนตระกูล

คุณพิชิต วีรังคบุตร Zipevent

คุณพิชิต วีรังคบุตร

คุณดวงฤทธิ์ บุนนาค Zipevent

คุณดวงฤทธิ์ บุนนาค

ดร.ศรัณฐ์ หวั่งหลี Zipevent

ดร.ศรัณฐ์ หวั่งหลี

~ Centre Stage, Plenary Hall
13:30 - 14:10

Ground to sky : Lifting-off startups through competition and incubation

Dr. Natthawat Hongkamjanakul Zipevent

Dr. Natthawat Hongkamjanakul

Head of Space Innovation Collaboration and Connectivity
~ Firesides Stage, Hall A
13:30 - 14:00

RegTech Trends and Insights on Financial Risk Management and Credit Risk

Mr. Yingyong Tanthanapongphan Zipevent

Mr. Yingyong Tanthanapongphan

Co-founder & CEO
~ Smart Stage, Plenary Hall
13:30 - 16:30

Startup 101 Organized by TTSA

Paul Suthapong is a technology entrepreneur with more 13 years of experience in human engagement innovations with expertise in digital retails innovation, digital interactive system, and smart out-of-home advertising. Paul is the CEO/Founder of SpotOn International Group, a set of companies and startups implementing innovative solutions in on-location audience engagements such as digital signage systems and location-based mobile applications. Paul graduated MBA Entrepreneurship and Innovation from Massachusetts Institute of Technology -Sloan School of Management. He has previously worked as lead engineer at Microsoft Corporation in Redmond, WA for more than 6 years. Currently Paul is also a core committee member of Thailand Technology Startup Association and Bangkok Venture Club. Paul is also a startup educator recently curated the national online startup course for Thailand and is actively teaching startup and entrepreneurship subjects at Chulalongkorn Business School.
~ Workshop Room 1
14:00 - 14:30

Innovating with RegTech: Turning Regulatory Compliance into a Competitive Advantage

Mr. Varun Mittal Zipevent

Mr. Varun Mittal

Fintech influencer
~ Smart Stage, Plenary Hall
14:00 - 15:00

การนำเสนอเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำสมัย ด้านความมั่นคงปลอดภัย + แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกี่ยวกับ StartUp in Security Technology

นายปรัชญา แซ่ตั้ง Zipevent

นายปรัชญา แซ่ตั้ง

ผจก. ฝ่ายผลิตภัณฑ์และระบบความปลอดภัย
นายวัฒนพงศ์ สุรนธนากร Zipevent

นายวัฒนพงศ์ สุรนธนากร

Regional Sale Manage (Thailand) Security Business Group
ดร.จุมาพต ภูริทัตกุลม​ Zipevent

ดร.จุมาพต ภูริทัตกุลม​

CEO
~ Bouncy Stage, Hall A
14:00 - 16:30

Business Matching by TTSA & FTI (Session ปิด)

~ Workshop Room 3
14:10 - 14:50

Imagery at your fingertips

Alan Yong Zipevent

Alan Yong

~ Firesides Stage, Hall A
14:15 - 14:55

MOU

~ Centre Stage, Plenary Hall
14:30 - 15:00

German/European startup ecosystems: Its strengths and weaknesses in comparison to the most dynamic ones, and what we can do to improve the conditions for startups

Mr. Patrick Hansen Zipevent

Mr. Patrick Hansen

Project Manager Startup,
~ Smart Stage, Plenary Hall
14:50 - 15:30

Business transformation by geospatial - GISTA Discussion

KAWIN KIMYOK Zipevent

KAWIN KIMYOK

Business Development Officer
TATIYA CHUENTRAGUN Zipevent

TATIYA CHUENTRAGUN

Director
~ Firesides Stage, Hall A
14:55 - 15:15

Innovation and startups in Smart City: The Brainport Eindhoven region

Mr. Joost Helms Zipevent

Mr. Joost Helms

~ Centre Stage, Plenary Hall
15:15 - 15:35

Innovation in Smart City: The Binh Duong Smart City

Ms. Hanh Nguyen Zipevent

Ms. Hanh Nguyen

Director of Becamex Business Incubator (BBI)
~ Centre Stage, Plenary Hall
15:15 - 16:30

ICO Regulations, Use Case & Implications

• What is the impact of ICO? • How should it be regulated from the business standpoint? • Global trend of ICO regulations and how the business may adapt to the regulated environment? Moderator: Mr. Eak Auschavara-Nondha CEO, Fin Passport
Mr. Jirayut Srupsrisopa Zipevent

Mr. Jirayut Srupsrisopa

Cryptocurrency and Blockchain Technology Expert; Former CEO & Co-founder of coins.co.th
Dr. Bhume Bhumiratana Zipevent

Dr. Bhume Bhumiratana

Consultant
Mr. Sakolkorn Sakavee Zipevent

Mr. Sakolkorn Sakavee

CEO
~ Smart Stage, Plenary Hall
15:15 - 17:00

Presentation session (English); Emerging Security and Startup Trends in Asia/Australia

- South East Asia Drone Market and Problem solution to Thailand regulation - Aerial Data Anaytics using UAV/Drone for Foresty Conservation & Security - Advanced UAV’s Flight Controller System for homeland security mission - A national automatic drone registration system in China and drone technologies for borderland/homeland security - Drone Detection & Airspace Security Management
Adam Welsh Zipevent

Adam Welsh

Drone Detection & Airspace Security Management
Jeyong Shin Zipevent

Jeyong Shin

Advance UAV's Flight Controller System for homeland security mission
Junyawat ChartAnuluk Zipevent

Junyawat ChartAnuluk

Lilian Lee Zipevent

Lilian Lee

Mit Mohan Zipevent

Mit Mohan

~ Bouncy Stage, Hall A
15:30 - 16:00

Airbus & start-ups: the bizlab

Lucie Raveljaona Zipevent

Lucie Raveljaona

~ Firesides Stage, Hall A
15:35 - 15:55

Innovation in Smart City: CITY BIG DATA

วีรวัฒน์ รัตนวราหะ Zipevent

วีรวัฒน์ รัตนวราหะ

~ Centre Stage, Plenary Hall
15:55 - 16:15

The New Era of Construction Supply Chain

พงศวัฒน์ กฤษณามระ Zipevent

พงศวัฒน์ กฤษณามระ

~ Centre Stage, Plenary Hall
16:00 - 16:10

Closing remarks

~ Firesides Stage, Hall A
16:15 - 16:35

Urbanite & Onestockhome

อนวัช คิมหสวัสดิ์ Zipevent

อนวัช คิมหสวัสดิ์

~ Centre Stage, Plenary Hall
16:35 - 16:55

Community = Opportunity

ชัชวาล พิเชฐพงศา Zipevent

ชัชวาล พิเชฐพงศา

~ Centre Stage, Plenary Hall
16:55 - 17:15

PropTech for Urban Life

จิรดิศ สุขเสงี่ยม Zipevent

จิรดิศ สุขเสงี่ยม

~ Centre Stage, Plenary Hall

19 May 2018

Time Session Speaker(s) Venue
00:00 - 00:00

Last update : 17/05/2018

-
08:00 - 15:00

G-Con By GISTDA

08.00 - 09.15 ลงทะเบียน 09.15 - 09.30 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และรายงานผลของกิจกรรมที่ผ่านมา โดย นายดำรงฤทธิ์ เนียมหมวด ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ 09.30 – 10.00 เริ่มการแข่งขัน Pitching ทีมที่ 1 ทีม เพลี้ย เพลี้ย จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 10.00 – 10.30 Pitching ทีมที่ 2 ทีม GISTNU จาก สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร 10.45 – 11.15 Pitching ทีมที่ 3 ทีม Lawang-Chang System จาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 11.15 – 11.45 Pitching ทีมที่ 4 ทีม COSMO จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13.00 – 13.30 Pitching ทีมที่ 5 ทีม Four Square จาก Startup 13.30 – 14.00 Pitching ทีมที่ 6 ทีม ทรัพย์น้า 4.0 จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 14.30 – 15.00 พิธีมอบรางวัล โดย นายดำรงฤทธิ์ เนียมหมวด ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ
~ Pitching Stage
09:30 - 19:00

(Session ปิด) NIA Venture Pitching

~ Workshop Room 1
10:00 - 10:30

ลงทะเบียน

~ Bouncy Stage, Hall A
10:00 - 10:10

Opening Remark

Dr.Nares Damrongchai Zipevent

Dr.Nares Damrongchai

~ Centre Stage, Plenary Hall
10:00 - 11:30

Dell

10:00 - 10:45 ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี Big Data และการนำไปใช้ในธุรกิจ Start Up By อ. กำพล 10:45 - 11:30 45 mins Dell EMC IoT with AI Make Things Smarter By Pornchai Pruksaratananon (พรชัย พฤกษารัตนนนท์) DellEMC | OEM & IoT Solutions, Indochina region
~ Workshop Room 4
10:00 - 10:15

Future of Shopaholic

Sambhu Pokhrel Zipevent

Sambhu Pokhrel

Chairman
~ Smart Stage, Plenary Hall
10:00 - 11:00

Intro to Blockchain and Distributed Ledger Technology

Target: โปรแกรมเมอร์ รายละเอียด: Blockchain ไม่ได้ยาก เทคโนโลยีล้ำสมัย แต่มีคนเพียงไม่กี่คนที่สามารถทำได้ นี่คือโอกาสที่จะได้ร่วมทีมพัฒนากับต่างประเทศ โดยไม่ต้องเดินทาง Moderator: ชวยศ ป้อมคำ CEO บริษัท Code Kit
Alan Lee Zipevent

Alan Lee

CTO
Tong Nhat Duong Zipevent

Tong Nhat Duong

CEO
~ Workshop Room 3
10:00 - 11:45

A Day in a life of CVC

10.00-10.30 Registers 10.30-11.45 Discussion modulator Watcharin Witthayaweerasak, General manager BISPA
Anattaphisa Jantathai Zipevent

Anattaphisa Jantathai

Manager
Aroonrawee Lovanich Zipevent

Aroonrawee Lovanich

Project Lead Express Solutions
Chakramon Nitibhon Zipevent

Chakramon Nitibhon

Director and Head of Investments
ปภาวี อัศวดากร Zipevent

ปภาวี อัศวดากร

Associate Venture Capital, Strategic Business Development
~ Workshop Room 2
10:00 - 10:40

Startup, sisu and Slush – the 3S of building a global grounds-up movement

Anna Ratala Zipevent

Anna Ratala

Head of Slush Singapore
~ Firesides Stage, Hall A
10:11 - 10:40

Global Life Sciences Trend

Miss Brittany D. McDonough Zipevent

Miss Brittany D. McDonough

Director of Global Partnerships
~ Centre Stage, Plenary Hall
10:15 - 10:30

Future of Retail & Shopping

Karma Bhutia Zipevent

Karma Bhutia

Founder & CEO
~ Smart Stage, Plenary Hall
10:30 - 11:00

Start up 102 : AgTech Startup ทางด่วนสู่ทุนนวัตกรรมสำหรับ นักรบธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร

นางสาวมณฑา ไก่หิรัญ Zipevent

นางสาวมณฑา ไก่หิรัญ

ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม
~ Bouncy Stage, Hall A
10:30 - 11:00

Fashion Upstarts: Navigating and Thriving in Fast-Paced Fashion World

Chanakan Varasapanont (Mind) Zipevent

Chanakan Varasapanont (Mind)

Founder and Owner
Moderator: Polpat Songthamjitti (Pop) Zipevent

Moderator: Polpat Songthamjitti (Pop)

Co-founder & CMO
Salisa Cheewapansri (Prim) Zipevent

Salisa Cheewapansri (Prim)

Founder-Designer
Suparoek Supawarodom (Mob) Zipevent

Suparoek Supawarodom (Mob)

Founder
~ Smart Stage, Plenary Hall
10:40 - 11:00

Workplace Skill Shifts

Axel Winter Zipevent

Axel Winter

CTO
~ Firesides Stage, Hall A
10:41 - 11:10

Thailand Life Sciences Business Forum on “Fundoscopic Artificial Intelligence Engine, MiTAI -Throes of Creation of New Era-”

Dr. Kentaro Hayashi Zipevent

Dr. Kentaro Hayashi

Barefoot Doctors Group
~ Centre Stage, Plenary Hall
11:00 - 11:15

New Retail, New Shopping Experience

Hansa Wongsiripitack Zipevent

Hansa Wongsiripitack

VP, Creative & Strategy Leader
~ Smart Stage, Plenary Hall
11:00 - 11:20

Pain points in Medical Sciences : Demand for Startup

DAISUKE SUGIYAMA Zipevent

DAISUKE SUGIYAMA

Professor
~ Centre Stage, Plenary Hall
11:00 - 11:20

The original innovator & serial entrepreneur for business and ICT expertise

Mr. Samuel Salmenlinna Zipevent

Mr. Samuel Salmenlinna

Ms. Kati Nevatalo Zipevent

Ms. Kati Nevatalo

~ Firesides Stage, Hall A
11:00 - 11:30

Global trends on AgTech Startup Investment

John Crane Zipevent

John Crane

Michael Dean Zipevent

Michael Dean

~ Bouncy Stage, Hall A
11:00 - 12:30

Starting a company and fundraising in Singapore

Target: Startup Founder รายละเอียด: เปิดโอกาสการหาเงินลงทุนจากนักลงทุนสิงคโปร์ Session นี้จะนำเสนอวิธีการขอเงินลงทุนจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งมีเงื่อนไขบางอย่างง่ายกว่าการขอทุนในประเทศไทย ต้องเตรียมตัวอย่างไร Moderator: ชวยศ ป้อมคำ CEO บริษัท Code Kit
Alan Lee Zipevent

Alan Lee

CTO
Tong Nhat Duong Zipevent

Tong Nhat Duong

CEO
~ Workshop Room 3
11:15 - 11:35

Retail Tech

Sui Yang Phang Zipevent

Sui Yang Phang

Managing Partner
~ Smart Stage, Plenary Hall
11:21 - 11:40

Rare Disease, Rich Opportunities?

Dr. Chanwit Chaikittiporn Zipevent

Dr. Chanwit Chaikittiporn

นายสายันต์ ตันพานิช Zipevent

นายสายันต์ ตันพานิช

~ Centre Stage, Plenary Hall
11:30 - 12:30

AgTech/FoodTech Show Case

- Sixtein® ผงโปรตีนเข้มข้นจากจิ้งหรีด ------------------------------------------------------- - FoodStory ระบบจัดการร้านอาหารครบวงจร ------------------------------------------------------- - Oricga อาหารเสริมและเครื่องสำอาง ที่จากแมลงเฮอร์มิเทีย อิลูเซนส์ ------------------------------------------------------- - อินดี้ ดิช: เทคโนโลยีปฏิวัติการสั่ง และจัดส่งอาหารเดลิเวอรี่
NATNAREE CHUMMANOND Zipevent

NATNAREE CHUMMANOND

Founder
ชวิน ศุภวงศ์ (แจ๊ค) Zipevent

ชวิน ศุภวงศ์ (แจ๊ค)

ชาญณรงค์ แสงเดือน Zipevent

ชาญณรงค์ แสงเดือน

ธีรณัฐ รุ่งสุวรรณ Zipevent

ธีรณัฐ รุ่งสุวรรณ

~ Bouncy Stage, Hall A
11:30 - 12:00

Strawbees-the Future of Learning

ANGELICA RÅDMAN Zipevent

ANGELICA RÅDMAN

Head of Global Sales
Erik Carl Jonathan Törnqvist Zipevent

Erik Carl Jonathan Törnqvist

Operations & Sales
~ Firesides Stage, Hall A
11:41 - 12:00

Life Sciences Innovation in Thailand, นวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพในประเทศไทยจะเป็นอย่างไรที่นี่มีคำตอบ"

PRAMOTE HOCHAREON Zipevent

PRAMOTE HOCHAREON

Founder, CEO & CTO
~ Centre Stage, Plenary Hall
13:00 - 13:30

SPRINT Batch 2 Kick off

SPRINT Founder Team Zipevent

SPRINT Founder Team

~ Centre Stage, Plenary Hall
13:00 - 16:30

(Session ปิด) Thailand Model Term Sheet and Survey Result by TTSAxTVCA

13.00-13.30 Registration 40 pax 13.30-14.30 Thailand Model Term Sheet & Panel Speakers: 1. วิธวินท์ อิทธิภาณุวัต Senior Investment Manager, Beacon VC 2. พงศ์วุฒิ อิทธิพูลสวัสดิ์ Senior Investment Associate?, InVent 3.โสมิกา ภคภาสน์วิวัฒน์ Partner In the Fintech and Venture Capital Practice Group , ทนายหุ้นส่วน 4. นพพร ด่านชัยนาม Managing Director, Digio 5. ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม CEO, AccRevo 14.30-14.45 Break & Networking 14.45-15.30 Survey Result + Announcement Speakers: 1. คุณวัชระ เอมวัฒน์ นายกสมาคม Thailand Tech Startup Association 2. ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม CEO AccRevo & Directr of DPUx, Dhurakit Pundit University 15.30-15.45 Break & Networking 15.45-16.30 Survey Results Speakers: "Thanapong Na Ranong" President - Thai Venture Capital Association, Managing Director - Beacon Venture Capital "Surawat Promyotin" Founder - Stylhunt ( Stylhunt.com), committee Bangkok Venture Club, committee Thai Venture Capital Association
~ Workshop Room 2
13:00 - 19:00

(Session ปิด) Topic: Deep South

~ Workshop Room 3
13:00 - 18:30

Dell

13:00 - 13:45 The Power of Big Data in the Smart City DEPA 13:45 - 14:30 Nvidia และ Startup สำหรับเทคโนโลยีด้าน AI และ Big Data By Phairoj Jatanachai 14:30 - 15:15 ติดปีกให้ธุรกิจคุณด้วย Microsoft Technology By Mongkol Tiensakunpanya (มงคล เทียนสกุลปัญญา) 15:15 - 15:30 รับประทานอาหารว่าง พร้อมเยี่ยมชมบูธใน Exhibition Hall Coffee Break Workshop 15:30 - 18:30 AI Applications in Retail by Bangkok AI Team
~ Workshop Room 4
13:00 - 13:45

Accelerating startup community through collaboration between industries and ecosystem building

 Dr. Takuji Yamada Zipevent

Dr. Takuji Yamada

CTO
Leave a nest Zipevent

Leave a nest

Shohei Michael Maekawa Zipevent

Shohei Michael Maekawa

~ Firesides Stage, Hall A
13:15 - 13:30

Building Value-creating E-commerce and Sustainable Ecosystem

Siraprapa Parrasukon (Sira) Zipevent

Siraprapa Parrasukon (Sira)

Head of Commerce
~ Smart Stage, Plenary Hall
13:30 - 14:00

Lean Startup Analytics for Agri and Food Tech: Case Study of Brazil

Filipe Costa Zipevent

Filipe Costa

Co - Founder
~ Bouncy Stage, Hall A
13:30 - 14:00

The New Fashion Retail:Multi-brand Showrooms

Host: Jens Pold Work Venture
Ariya Chiravara (Big) Zipevent

Ariya Chiravara (Big)

CEO and Co-Founder
~ Smart Stage, Plenary Hall
13:30 - 14:50

Life Sciences Startup showcase

Bualuang Ventures Zipevent

Bualuang Ventures

SPRINT Founder Team Zipevent

SPRINT Founder Team

TCELS Zipevent

TCELS

~ Centre Stage, Plenary Hall
13:45 - 14:05

How the cooperation between large companies and startups can help move forward the economy Asia

Ms. Rocio Fonseca Zipevent

Ms. Rocio Fonseca

Exclusive Director
~ Firesides Stage, Hall A
14:00 - 14:45

AgTech Show Case : สร้างรูปแบบ ธุรกิจใหม่ให้กับการเกษตร 4.0

- FARMTO : ระบบการร่วมเป็นเจ้าของ ผลผลิตการเกษตรทั่วประเทศไทย ------------------------------------------------------------------------- - FarmerSpace : ระบบสารสนเทศ ทางการเกษตร ------------------------------------------------------------------------- - ระบบการผลิตผักด้วยโรงงาน (Plant Factory) โดยควบคุมความถี่ คลื่นแสงจากหลอด LED และสภาพแวดล้อม
ภัททิยา อัครทวี Zipevent

ภัททิยา อัครทวี

รัชสิทธิ์ หิรัญญาภินันท์ Zipevent

รัชสิทธิ์ หิรัญญาภินันท์

อานนท์ บุณยประเวศ Zipevent

อานนท์ บุณยประเวศ

~ Bouncy Stage, Hall A
14:00 - 14:20

Brand Influence on Buyer’s Decision

Pancharee Sitthisenee (Aimmie) Zipevent

Pancharee Sitthisenee (Aimmie)

Twitter Senior Client Partner
~ Smart Stage, Plenary Hall
14:05 - 14:20

How UTEC invests and supports academic institutes' venture

NAONORI KUROKAWA, PH.D., Zipevent

NAONORI KUROKAWA, PH.D.,

Partner
~ Firesides Stage, Hall A
14:20 - 15:05

Go Global: Build for the world

Diego Guiachetti Zipevent

Diego Guiachetti

CCO
Henrique Vaz Zipevent

Henrique Vaz

Founder & CEO
Ms. Rocio Fonseca Zipevent

Ms. Rocio Fonseca

Exclusive Director
Santosh Kumar Zipevent

Santosh Kumar

Founder & CEO
Startup Chile Zipevent

Startup Chile

~ Firesides Stage, Hall A
14:20 - 14:45

Future of Digital Marketing

Pawoot Pongvitayapanu (Pom) Zipevent

Pawoot Pongvitayapanu (Pom)

CEO& Founder
~ Smart Stage, Plenary Hall
14:45 - 15:00

Platforms

Sutthikead Chantarachairoj (Moshi) Zipevent

Sutthikead Chantarachairoj (Moshi)

Managing Director
~ Smart Stage, Plenary Hall
14:45 - 15:30

Experience for Development AgTech Startup

. Irrigation Control Systems . AgriBuddy Connects the Rural Ecosystem . Digital Urban Farming Control for Sustainability
Mr. Abdulaziz AlMulla Zipevent

Mr. Abdulaziz AlMulla

Pakk Yourng Zipevent

Pakk Yourng

Satish KS Zipevent

Satish KS

~ Bouncy Stage, Hall A
14:50 - 15:30

Health Tech Startup Trend in Thailand

Thai Health Tech Association Zipevent

Thai Health Tech Association

~ Centre Stage, Plenary Hall
15:00 - 16:30

เสวนา : ความพร้อมของประเทศไทยสู่การพัฒนา Urban Farming to Table (Panel Discussion)

นายเกษมสันต์ เคียงศิริ Zipevent

นายเกษมสันต์ เคียงศิริ

รัชสิทธิ์ หิรัญญาภินันท์ Zipevent

รัชสิทธิ์ หิรัญญาภินันท์

~ Centre Stage, Plenary Hall
15:00 - 15:45

Giant VS Jack (Corporate VS Startup)

Gina Galvin Zipevent

Gina Galvin

Managing Director
Moderator: Imran Khan Zipevent

Moderator: Imran Khan

Head of Agency Relations
Nithi Satchatippavarn (Mek) Zipevent

Nithi Satchatippavarn (Mek)

Founder & CEO
Sireethorn Satchatippavarn (Fon) Zipevent

Sireethorn Satchatippavarn (Fon)

Head of Strategy
Teeravee Sirinapasawasdee (Pond) Zipevent

Teeravee Sirinapasawasdee (Pond)

COO
~ Smart Stage, Plenary Hall
15:05 - 15:20

Director of Mobile Game Publishing Business

Christopher C Liu Zipevent

Christopher C Liu

~ Firesides Stage, Hall A
15:20 - 15:35

Artificial Intelligence - The path forward for future entrepreneurs

Karma Bhutia Zipevent

Karma Bhutia

Founder & CEO
~ Firesides Stage, Hall A
15:30 - 16:10

Regulation Strategy of Medical Devices and Cosmetic products

KORAPAT TRISARASRI Zipevent

KORAPAT TRISARASRI

Acting Director
ภญ. ดร. ศิริเพ็ญ จรัสเลิศรังษี Zipevent

ภญ. ดร. ศิริเพ็ญ จรัสเลิศรังษี

ภญ.กุลธิดา สุขนิวัฒน์ Zipevent

ภญ.กุลธิดา สุขนิวัฒน์

เภสัชกรชำนาญการ
~ Centre Stage, Plenary Hall
15:30 - 16:30

FoodTech Show Case : Food Creation สร้างมูลค่าใหม่ให้กับอาหารสไตล์ชิคๆ

- Abdullah : โรตีกรอบและแช่แข็งพร้อมรับประทาน ------------------------------------------------------------------------- - Eureka Coffee Tap : รสชาติใหม่กาแฟไทยประดิษฐ์ ------------------------------------------------------------------------- - D'cup lcecream ไอศกรีมรสข้าวซอยสูตรล้านนาและรสชาติอาหารไทย (THAIXOTIC ICECREAM : ไอศกรีมรสต้มยํา, ไอศกรีมรสส้มตํา, ไอศกรีมรสผัดไท, ไอศกรีมรสผัดกะเพราและ ไอศกรีมรสแกงเขียวหวาน)
จาทัตยา กิตติบัณฑร Zipevent

จาทัตยา กิตติบัณฑร

นาย กรกฎ แก้วชา Zipevent

นาย กรกฎ แก้วชา

อับดุลเลาะ เจ๊ะอุบง Zipevent

อับดุลเลาะ เจ๊ะอุบง

~ Bouncy Stage, Hall A
15:35 - 15:50

Develop the ASEAN startup ecosystem

NGUYEN PHI VAN Zipevent

NGUYEN PHI VAN

Chairwoman
~ Firesides Stage, Hall A
15:45 - 17:00

Mini concert- Zom Marie Spicy Disc

~ Smart Stage, Plenary Hall
15:50 - 16:05

Disruption of job: Are we prepared for future jobs?

Ng Kar Sin Zipevent

Ng Kar Sin

Manager
~ Firesides Stage, Hall A
16:05 - 16:20

Supporting start-ups in their international growth through softlanding processes

Importance of softlanding procedures within incubation processes of business incubators, aiming for a more effective open innovation strategy and supporting start ups in their international growth
Carlos Cayo Zipevent

Carlos Cayo

~ Firesides Stage, Hall A
16:10 - 17:00

Success Stories of Life Sciences Startups

Mr. Chawanwit Chottianchai Zipevent

Mr. Chawanwit Chottianchai

General manager
~ Centre Stage, Plenary Hall
16:20 - 16:35

Making Better Return from Better Property Operation

Rei Matsuda Zipevent

Rei Matsuda

~ Firesides Stage, Hall A
16:30 - 17:30

สาธิตทำ แนวทางการสร้างสรรค์อาหารในเมืองจากพืชผลทางการเกษตร - ทำเบอร์เกอร์จากเนื้อสัตว์ปลูก ในการจ้างเชฟสมัยใหม่ทำอาหารแนว fusion

เชฟชุมพล Zipevent

เชฟชุมพล

เชฟเอียน Zipevent

เชฟเอียน

~ Bouncy Stage, Hall A
16:35 - 16:50

How New Zealand Startups are beating the odds

Jeff Mann Zipevent

Jeff Mann

~ Firesides Stage, Hall A
16:50 - 17:10

Building the Digital Workforce

Pacharee Pantoomano Zipevent

Pacharee Pantoomano

Co-Founder
~ Firesides Stage, Hall A
17:15 - 17:35

Funding and Business Expansion

Tripti Chaudhary Zipevent

Tripti Chaudhary

Senior Regional Manager of Corporate Strategy 
~ Firesides Stage, Hall A
17:35 - 17:55

Open banking and the applications for consumers

Martin Pickrodt Zipevent

Martin Pickrodt

CHIEF PRODUCT OFFICER
~ Firesides Stage, Hall A

20 May 2018

Time Session Speaker(s) Venue
00:00 - 00:00

Last update : 17/05/2018

-
10:00 - 10:45

Public Transport in Thailand

Mr. Pornnarit Chuanchaiyasit Zipevent

Mr. Pornnarit Chuanchaiyasit

Mr.Montawee Hongyok Zipevent

Mr.Montawee Hongyok

Mr.Suradech Taweesaengsakulthai Zipevent

Mr.Suradech Taweesaengsakulthai

~ Centre Stage, Plenary Hall
10:00 - 10:15

Lumiere VR

Jenny Guo Zipevent

Jenny Guo

cofounder
~ Firesides Stage, Hall A
10:00 - 10:30

Register

~ Bouncy Stage, Hall A
10:00 - 12:00

Grand Pitching / Hottest Startup

*** Grand Pitching Open for any enterpreneurs with fascinating ideas. The stage will be packed with highly experienced judges from all around the world Hottest Startups The Startups on this stage are all considered the rising starts of Asian startups. 1. SoCash (Hari Sivan) 2. Talenta (Joshua Kevin) 3. Local Alike (Yick Hoivee)
~ Pitching Stage
10:00 - 12:30

Design Thinking for Kids

Target: ผู้ปกครองที่มีลูกอายุ 9-14 ปีที่สนใจในการเรียนรู้ของลูกเป็นแบบ activity base learning, การเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต รายละเอียด: Workshop กิจกรรมร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้ปกครองและลูกๆ เริ่มปลูกฝังพื้นฐานความเป็นผู้ประกอบการตั้งแต่เด็ก เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นผู้ประกอบการที่แท้จริงในอนาคต โดยเน้นการแนะนำเครื่องมือทำ Marketing Tools อย่างง่ายเช่น Line@, Facebook Group ในการสร้าง Community ในกลุ่มเด็กที่สนใจในสิ่งเดียวกัน และการจำลองการซื้อขายของออนไลน์ในยุคปัจจุบัน ให้เข้าใจที่มาที่ไปของรายได้ของพ่อแม่ และกลไกการจ่ายเงินออกเพื่อแลกกับสิ่งที่ต้องการ
จักรเพชร์ เจริญวิไลสุข Zipevent

จักรเพชร์ เจริญวิไลสุข

COO
ศุภสิริ ไพรศุภา Zipevent

ศุภสิริ ไพรศุภา

CEO
~ Workshop Room 2
10:00 - 11:30

Dell

10:00 - 10:45 KBANK 10:45 - 11:30 Dell EMC Big Data ติดปีกธุรกิจ Startup กับ DELL Solution By Jirawut Suwannarat (จิรวุฒิ สุวรรณรัตน์) Senior Systems Engineer, Dell EMC Thailand and Indochina
~ Workshop Room 4
10:00 - 12:00

Health Tech

Thai Health Tech Association 10.00-11.00 Health Tech Startup Pitching (5 team) พบกับสตาร์ทอัพด้านสุขภาพและการแพทย์ ตื่นตากับนวัตกรรมและการนำเสนอจากเฮ้ลท์เทคสตาร์ทอัพ 5 ทีม 11.00-12.00 เสวนา Health Tech Startup : Continuity of care พบกับสตาร์ทอัพที่เสนอโซลูชั่นดูแลสุขภาพแบบต่อเนื่องทั้งที่บ้านและที่โรงพยาบาล ผู้เข้าร่วมงานจะได้ใกล้ชิดและถามข้อสงัยได้อย่างเต็มที่
~ Workshop Room 1
10:15 - 10:30

Homage

Duong Tong Zipevent

Duong Tong

cofounder
~ Firesides Stage, Hall A
10:15 - 11:00

Cosmetic Trend and Innovation

MC/Moderator : K.Bank
Miss Kattariya Jantipwong Zipevent

Miss Kattariya Jantipwong

Sale Manager
PATTARAPORN KANYAMEE Zipevent

PATTARAPORN KANYAMEE

CEO
~ Smart Stage, Plenary Hall
10:30 - 10:45

500 TukTuks

Pahrada Sapprasert Zipevent

Pahrada Sapprasert

Director
~ Firesides Stage, Hall A
10:30 - 11:00

Open Speech Topic : F13 Sandbox by TFTA

Anon Aunsinmun Zipevent

Anon Aunsinmun

CEO
~ Bouncy Stage, Hall A
10:45 - 11:15

Personalized Drive Service

THE BLACK-TIE SERVICE Zipevent

THE BLACK-TIE SERVICE

คุณศิลป์รัฐ สุขวัฒนศิริ Zipevent

คุณศิลป์รัฐ สุขวัฒนศิริ

คุณสิรโสมย์ บริสุทธิ์วรรณ์ Zipevent

คุณสิรโสมย์ บริสุทธิ์วรรณ์

~ Centre Stage, Plenary Hall
10:45 - 11:00

Rookie Fund

Stephanie Tang Zipevent

Stephanie Tang

MD
~ Firesides Stage, Hall A
11:00 - 12:00

Panel Session about the Future of the Accelerator

Moderator Steve Jernigan - Hubba
Barak Sharabi Zipevent

Barak Sharabi

Bobby Liu Zipevent

Bobby Liu

Sompote Chansomboon Zipevent

Sompote Chansomboon

Supachai Kid Parchariyanon Zipevent

Supachai Kid Parchariyanon

~ Firesides Stage, Hall A
11:00 - 12:00

การวางแผนทางการเงินในยุค Thailand 4.0

Karn Siripornpanich Zipevent

Karn Siripornpanich

Financial Planner/Fintech Advisor
~ Bouncy Stage, Hall A
11:00 - 11:30

From Professional Golfer to Tech Entrepreneur

Mr. Jomzup Sittipittaya Zipevent

Mr. Jomzup Sittipittaya

Co-Founder and CEO
~ Smart Stage, Plenary Hall
11:15 - 11:45

Seamless Travel

Mr. Kittikorn Kunnalekha Zipevent

Mr. Kittikorn Kunnalekha

VICTOR TOPOYOSSAKU Zipevent

VICTOR TOPOYOSSAKU

Chief Commercial Officer
~ Centre Stage, Plenary Hall
11:30 - 12:00

Scaling is for Heroes

Mr. Miguel Dias Zipevent

Mr. Miguel Dias

Co-Founder and CEO
~ Smart Stage, Plenary Hall
12:00 - 12:30

Fashion Show : KNACK 11 I Z-11

Students Zipevent

Students

~ Smart Stage, Plenary Hall
13:00 - 14:00

What they don’t teach you in school

Krit Vichaiwatanapanich Zipevent

Krit Vichaiwatanapanich

Kritsada Tanking Zipevent

Kritsada Tanking

Napat Harinsuit Zipevent

Napat Harinsuit

Sivalee Anantachart Zipevent

Sivalee Anantachart

Sui Yang Phang Zipevent

Sui Yang Phang

Managing Partner
~ Firesides Stage, Hall A
13:00 - 18:30

Dell

13:00 - 13:45 ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี Big Data และการนำไปใช้ในธุรกิจ Start Up By อ. จงสวัสดิ์ 13:45 - 14:30 Nvidia และ Startup สำหรับเทคโนโลยีด้าน AI และ Big Data By Phairoj Jatanachai 14:30 - 15:15 IoT for Business by DEPA 15:15 - 15:30 รับประทานอาหารว่าง พร้อมเยี่ยมชมบูธใน Exhibition Hall Coffee Break Workshop 15:30 - 18:30 Deep Learning for Beginners By Machine Learning Engineer at Data Wow Co., Ltd. Khun Tanin Phongpandecha
~ Workshop Room 4
13:30 - 14:00

Smart Mobility fo Startup Business

รศ.ร.อ.ดร.วีระเชษฐ์ ขันเงิน Zipevent

รศ.ร.อ.ดร.วีระเชษฐ์ ขันเงิน

นายธนานันต์ กาญจนคูหา Zipevent

นายธนานันต์ กาญจนคูหา

~ Centre Stage, Plenary Hall
13:30 - 14:00

Fashion Show : FASH SWU

Strategic Wisdom and Research Institute and the New fashion school of Srinakharinwirot University (SWU) Zipevent

Strategic Wisdom and Research Institute and the New fashion school of Srinakharinwirot University (SWU)

~ Smart Stage, Plenary Hall
13:30 - 14:00

Register (Demo day)

~ Bouncy Stage, Hall A
13:30 - 15:15

Code for Kids

Target – ผู้ปกครองที่มีลูกอายุ 9-14 ปีที่สนใจในพัฒนาการของลูกทาง Logical Thinking ผ่านการเรียนรู้ที่สนุกสนาน รายละเอียด – Workshop เขียนโปรแกรมลงหุ่นยนต์ เน้นการเรียนรู้ผ่านตัวการ์ตูน หุ่นยนต์ ให้สนุก น่าสนใจ ไม่น่าเบื่อสำหรับเด็ก วัตถุประสงค์คือ เด็กจะได้ไม่กลัวการเขียนโปรแกรม ทำเรื่องการเขียนโปรแกรมไม่ใช่เรื่องยาก สนุกและใช้ได้จริง เพื่อให้สุดท้ายสามารถพัฒนาความสนใจเป็นโปรแกรมเมอร์ในอนาคต
กฤษฏา เฉลิมสุข Zipevent

กฤษฏา เฉลิมสุข

รองนายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย
~ Workshop Room 2
14:00 - 14:20

Transport New Generation : การเดินทางโดยประชาชน

Ms. Vipavee Kittitien Zipevent

Ms. Vipavee Kittitien

~ Centre Stage, Plenary Hall
14:00 - 14:10

Introduction Seedstars: Empowering Emerging Markets

Adriana Collini Zipevent

Adriana Collini

~ Firesides Stage, Hall A
14:00 - 14:30

How to Create and Develop Sport Platform for Customers

Mr. Syed Daanish Suhail Zipevent

Mr. Syed Daanish Suhail

Co-Founder & CMO
~ Smart Stage, Plenary Hall
14:00 - 14:30

Open Speech

Jessada Sookdhis Zipevent

Jessada Sookdhis

President
~ Bouncy Stage, Hall A
14:00 - 16:00

Topic: Ideation Workshop “Igniting Innovation”ed Term Sheet

พบกับ Workshop สำคัญสำหรับผู้ที่กำลังติดกับการ “หาไอเดีย” หรือต้องการทำอะไรใหม่ๆ กับวิทยากรผู้สร้าง Startup และเป็นอุปนายกของสมาคม Thailand Tech Startup Association ที่จะมาเล่า How to ประกอบกับ Workshop คิดจริง ทำจริง พร้อม Idea Baker Workshop ปิดท้าย 14.00 – 14.10 Welcome Address เปิดกิจกรรมและอธิบายเรื่องสมาคม TTSA 14.10 – 14.40 Why Startup? Why Innovation? ปูความรู้พื้นฐานเรื่อง Startup และความสำคัญของการ “รู้” เรื่อง Startup และการสร้าง Innovation 14.40 – 14.50 Quick Q&A Session 14.50 – 15.20 Ideation Workshop “Idea Baker” จับทีม รับโจทย์ และ ออกแบบไอเดีย 15.20 – 15.45 Ideation Workshop “Idea Baker” นำเสนอและรับ Feedback ทีมละ 3 นาที 15.45 – 16.00 สรุปกิจกรรม
JoeZ Charanwattanakit Zipevent

JoeZ Charanwattanakit

Co-Founder and Chief Marketing Officer ของ Seekster และกรรมการสมาคม Thailand Tech Startup
~ Workshop Room 1
14:10 - 14:16

AgroCenta- Seedstars winner from Ghana

Francis Obirikorang Zipevent

Francis Obirikorang

Co-Founder
~ Firesides Stage, Hall A
14:17 - 14:24

SayurBox- Seedstars winner from Indonesia

Amanda Susanti Zipevent

Amanda Susanti

~ Firesides Stage, Hall A
14:20 - 14:40

Road Hero

RUCHVUTH PICHAYAPAN Zipevent

RUCHVUTH PICHAYAPAN

CEO & Co-Founder
~ Centre Stage, Plenary Hall
14:24 - 14:31

Verifikate - Seedstars winner from Thailand

Thanyasiri Deeying Zipevent

Thanyasiri Deeying

~ Firesides Stage, Hall A
14:30 - 15:00

How the Music industry has Evoked through Digital Usage and Technology

Miss Patcharaporn Kwancharoensub Zipevent

Miss Patcharaporn Kwancharoensub

Head of New Product Marketing
~ Smart Stage, Plenary Hall
14:30 - 15:00

The First Pitching Session

Founder & CEO , buildonFUND Zipevent

Founder & CEO , buildonFUND

Fupanya Wongwaiwit Zipevent

Fupanya Wongwaiwit

Ittipong Khemapech Zipevent

Ittipong Khemapech

Tanavich Tonkanya Zipevent

Tanavich Tonkanya

Watewiboon Watewiboon Zipevent

Watewiboon Watewiboon

~ Bouncy Stage, Hall A
14:31 - 14:51

How can startups help to feed the world?

Amanda Susanti Zipevent

Amanda Susanti

Francis Obirikorang Zipevent

Francis Obirikorang

Co-Founder
~ Firesides Stage, Hall A
14:40 - 15:10

E-logistic

Mr. Sittisak Wongsomnuk Zipevent

Mr. Sittisak Wongsomnuk

Mr. Yoji Hamanichi Zipevent

Mr. Yoji Hamanichi

~ Smart Stage, Plenary Hall
14:51 - 14:58

Mind Rockets - Seedstars winner from Jordan

Malek Zuaiter Zipevent

Malek Zuaiter

~ Firesides Stage, Hall A
14:58 - 15:05

GaraSTEM- Seedstars winner from Vietnam

Tony Truong Zipevent

Tony Truong

~ Firesides Stage, Hall A
15:00 - 15:30

Understand Customer Insight

RAWIT HANUTSAHA Zipevent

RAWIT HANUTSAHA

CEO and Managing Director
~ Smart Stage, Plenary Hall
15:05 - 15:12

Dastaneman - Seedstars winner from Iran

Pantea Deedari Zipevent

Pantea Deedari

Co-Founder /CEO
~ Firesides Stage, Hall A
15:10 - 15:30

Urban Mobility Tech

ดร.กฤษดา กฤตยากีฤณ Zipevent

ดร.กฤษดา กฤตยากีฤณ

~ Centre Stage, Plenary Hall
15:12 - 15:19

Junkbot Robotics - Seedstars winner from UAE

Ehteshamuddin P A Zipevent

Ehteshamuddin P A

~ Firesides Stage, Hall A
15:15 - 16:00

Panel topic : “การปรับตัวเข้าหา Digital Transformation”

Nareerat Saetiew Zipevent

Nareerat Saetiew

Co-founder & Business Development Manager
Sarawuth Rungkijchareon Zipevent

Sarawuth Rungkijchareon

CTO
~ Bouncy Stage, Hall A
15:19 - 15:44

Learning = Playing? How kids can learn without effort

Ehteshamuddin P A Zipevent

Ehteshamuddin P A

Pantea Deedari Zipevent

Pantea Deedari

Co-Founder /CEO
Tony Truong Zipevent

Tony Truong

~ Firesides Stage, Hall A
15:30 - 15:50

Last mile service

Mr. Kamolprudh Jumbala Zipevent

Mr. Kamolprudh Jumbala

~ Centre Stage, Plenary Hall
15:30 - 16:00

Advantage QLIPP: The Data Advantage in Product Development

Mr. Donny Soh Zipevent

Mr. Donny Soh

CEO
~ Smart Stage, Plenary Hall
15:30 - 17:30

Free workshop: Programming for non-programmer

Target: กลุ่มบุคคลทั่วไปที่ไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อนแต่อยากจะทดลองเริ่มหัดเขียนโปรแกรม และบุคคลที่อยากให้ลูกหลานระดับมัธยมหัดเขียนโปรแกรม และตัวนักเรียนระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป รายละเอียด: เป็นการทดลองหัดเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วยการลงมือทำจริงว่าจากไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อนเลย ควรจะเริ่มต้นอย่างไร มีอะไรเป็นตัวช่วยบ้าง เพื่อให้มีพื้นฐานความเข้าใจทาง Logical Thinking โดยมีเครื่องมือการสอนคือ Grasshopper, Codecademy, CodeKit ทำอย่างไรจึงจะตอบสนองนโยบายการสอนการเขียนโปรแกรมในระดับมัธยมที่ทางกระทรวงศึกษาได้เสนอหลักสูตรใหม่ออกมาได้โดยง่าย เพื่อให้สุดท้ายส่งเสริมความสนใจการเป็นโปรแกรมเมอร์ให้มากที่สุดเพื่อให้มีกำลังมาพัฒนาประเทศต่อไป
ชวยศ ป้อมคำ Zipevent

ชวยศ ป้อมคำ

CEO
ไพบูลย์ พนัสบดี Zipevent

ไพบูลย์ พนัสบดี

Program Director
~ Workshop Room 2
15:44 - 15:51

Madison - Seedstars winner from Dominican Republic

Pavel Pichardo Zipevent

Pavel Pichardo

~ Firesides Stage, Hall A
15:51 - 15:59

Kargo- Seedstars winner from Myanmar

Alexander Wicks Zipevent

Alexander Wicks

~ Firesides Stage, Hall A
15:58 - 16:05

LayUp - Seedstars winner from SriLanka

Sheran Corera Zipevent

Sheran Corera

CTO
~ Firesides Stage, Hall A
15:59 - 16:05

Hungry Hub

Surasit Sachdev Zipevent

Surasit Sachdev

CEO & Founder
~ Firesides Stage, Hall A
16:00 - 16:30

"Trend and Opportunities in Music Business"

Dr. Sarun Thitavasanta Zipevent

Dr. Sarun Thitavasanta

Marketing Director
~ Smart Stage, Plenary Hall
16:00 - 16:20

The Last Pitching Session

Pipat Rungruang Zipevent

Pipat Rungruang

Pongsakorn Rujanaporn Zipevent

Pongsakorn Rujanaporn

Thongchai Thongthawee Zipevent

Thongchai Thongthawee

~ Bouncy Stage, Hall A
16:12 - 16:19

Event Banana- Seedstars winner from Thailand

Nattanich Thongkraisaen Zipevent

Nattanich Thongkraisaen

CEO & Co-Founder
~ Firesides Stage, Hall A
16:19 - 16:44

B2B sales: How can startups work with corporates and SMEs?

Alexander Wicks Zipevent

Alexander Wicks

Nattanich Thongkraisaen Zipevent

Nattanich Thongkraisaen

CEO & Co-Founder
Pavel Pichardo Zipevent

Pavel Pichardo

Sheran Corera Zipevent

Sheran Corera

CTO
Surasit Sachdev Zipevent

Surasit Sachdev

CEO & Founder
~ Firesides Stage, Hall A
16:20 - 17:00

Closing

Jessada Sookdhis Zipevent

Jessada Sookdhis

President
~ Bouncy Stage, Hall A
16:30 - 17:45

Mini Concert by Parkinson

Dr. Sarun Thitavasanta Zipevent

Dr. Sarun Thitavasanta

Marketing Director
Parkinson Zipevent

Parkinson

~ Smart Stage, Plenary Hall
16:31 - 16:37

Jamii

Rayah Ndagire Zipevent

Rayah Ndagire

~ Firesides Stage, Hall A
16:44 - 16:51

Meticuly- Seedstars Thailand

Boonrat Lohwongwatana Zipevent

Boonrat Lohwongwatana

~ Firesides Stage, Hall A
16:51 - 17:01

3D printing bones – the future of medtech?

Boonrat Lohwongwatana Zipevent

Boonrat Lohwongwatana

~ Firesides Stage, Hall A
17:00 - 17:00

Take a photo group

~ Bouncy Stage, Hall A