Speaker


กฤษฏา เฉลิมสุข Zipevent

กฤษฏา เฉลิมสุข

รองนายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย

Code for Kids


20 May 2018 | 13:30 - 15:15 | ~ Workshop Room 2

Target – ผู้ปกครองที่มีลูกอายุ 9-14 ปีที่สนใจในพัฒนาการของลูกทาง Logical Thinking ผ่านการเรียนรู้ที่สนุกสนาน รายละเอียด – Workshop เขียนโปรแกรมลงหุ่นยนต์ เน้นการเรียนรู้ผ่านตัวการ์ตูน หุ่นยนต์ ให้สนุก น่าสนใจ ไม่น่าเบื่อสำหรับเด็ก วัตถุประสงค์คือ เด็กจะได้ไม่กลัวการเขียนโปรแกรม ทำเรื่องการเขียนโปรแกรมไม่ใช่เรื่องยาก สนุกและใช้ได้จริง เพื่อให้สุดท้ายสามารถพัฒนาความสนใจเป็นโปรแกรมเมอร์ในอนาคต