Special Package : Local Economic Forum Khon Kaen 2022 Zipevent

Special Package : Local Economic Forum Khon Kaen 2022

1 - 5 Jun 2022
09:00 - 18:00 (UTC+7)
Khon Kaen University Science Park

Event Information


 

The Cloud ตั้งใจนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจของท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วไทย และเรื่องราวของธุรกิจที่ดีซึ่งมีเป้าหมายมากกว่าแค่ทำกำไร แต่ยังรับผิดชอบต่อโลกและสร้างความสุขให้ผู้คนที่เกี่ยวข้อง มาตั้งแต่วันแรกที่เราเปิดตัวเมื่อ 5 ปีก่อน

ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดที่ผ่านมา เกิดปรากฏการณ์ที่คนจำนวนมากย้ายออกจากกรุงเทพฯ ไปใช้ชีวิตที่ต่างจังหวัด และเมื่อการค้าระหว่างประเทศติดขัด หลายคนก็มองว่าเรากำลังอยู่ในยุคไหลกลับของโลกาภิวัตน์ ที่ควรหันกลับมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาทุกเมืองทั่วประเทศให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ และคนในเมืองมีโอกาสในการทำมาหาเลี้ยงชีพได้

The Cloud จึงไปชักชวนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั่วประเทศ ที่คิดเห็นเหมือนกัน ร่วมกันจัดงาน Local Economic Forum งานสัมมนาและเทศกาลส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยความคิดสร้างสรรค์ ในภูมิภาคต่าง ๆ ตลอดทั้งปี 2565 นี้

งานแรกของเรากำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว

The Cloud ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น, หอการค้าจังหวัดขอนแก่น, กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น และ บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง จัดงาน Local Economic Forum KHON KAEN 2022 ระหว่างวันที่ 1 - 5 มิถุนายน 2565 ในจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ประกอบการ ผ่านเวทีสัมมนา หลักสูตรอบรม การเดินทางดูงาน และการนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์ จนกลายเป็นสินค้าและอาหารที่ทุกคนเข้าถึงได้

งานนี้ประกอบไปด้วย 5 กิจกรรมย่อย มีรายละเอียดดังนี้

 


 

งานสัมมนา Local Economic Forum 2022 : ขอนแก่นวันที่ : 1 มิถุนายน 2565
เวลา : 13.00 - 17.00 น.

งานสัมมนาที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของจังหวัดของแก่นในปัจจุบันและอนาคต และมีวิทยากรชั้นนำจากในและต่างประเทศ มาเล่าทิศทางและโอกาสของเศรษฐกิจฐานราก รวมถึงแนวคิดและกลไกต่าง ๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจท้องถิ่นเติบโตได้อย่างยั่งยืน และขยายตลาดสู่ต่างประเทศ

 • Khon Kaen Now & Next โดย กังวาน เหล่าวิโรจนกุล ผู้ร่วมก่อตั้งขอนแก่นพัฒนาเมือง
 • อนาคตของธุรกิจท้องถิ่น โดย ดร.ศรุต วานิชพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส Sea (ประเทศไทย)
 • โอกาสของผู้ประกอบการอีสานบนทางรถไฟความเร็วสูงสู่จีนโดย ตัวแทนจากกระทรวงการต่างประเทศ
 • จากสินทรัพย์สู่ทรัพย์สินโดย ชุตยาเวศ สินธุพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขอนแก่น
 • การเปลี่ยนเมืองสงขลาให้น่าอยู่ด้วยความคิดสร้างสรรค์ โดย ปกรณ์ รุจิระวิไล ผู้ก่อตั้ง a.e.y.space
 • Local to Global โดย โกสินทร์ วิระพรสวรรค์ กรรมการผู้จัดการ PlanToys
 • การทำธุรกิจเริ่มคิดจากราก โดย ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ อาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

ราคาบัตร : 700 บาท

เหมาะกับ : ผู้ประกอบการ หน่วยงานที่ทำงานส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

 

ซื้อตั๋ว

 


 

The Cloud School : Rinen KHON KAEN โดย ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศวันที่ : 3 มิถุนายน 2565
เวลา : 14.00 - 17.30 น.

The Cloud ชวน ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันในนามปากกา เกตุวดี Marumura เจ้าของคอลัมน์ Makoto Marketing ใน The Cloud รวมถึงผู้เขียนหนังสือเรื่อง ริเน็น สร้างธุรกิจ 100 ปี ด้วยหลักคิดแบบญี่ปุ่น มาเปิด ‘The Cloud School : Rinen ขอนแก่น’ ห้องเรียนธุรกิจจากญี่ปุ่นที่ทำให้กิจการอยู่ได้ 100 ปี พร้อมวิธีปรับตัวกับยุคสมัย และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ ที่เชื่อในพลังท้องถิ่นทั่วภูมิภาคอีสาน

เรียนแล้วจะได้อะไร

 • รู้วิธีบริหารงานให้บริษัทอยู่ได้นับ 100 ปี 
 • การบริหารธุรกิจให้ทั้งคนทำและลูกค้ามีความสุข
 • เข้าใจตัวเองและธุรกิจของตัวเอง
 • ค้นพบคุณค่าของงานที่ทำ หรือตกหลุมรักงานอีกครั้ง
 • ได้พลังในการทำงาน
 • ถึงไม่ใช่ผู้ประกอบการ ก็ฟังเอาแรงบันดาลใจไปใช้กับงานของตัวเองได้

ราคาบัตร : 1,000 บาท

เหมาะกับ : ผู้ประกอบการที่สนใจทำธุรกิจเน้นความยั่งยืน

 

 


 

Business Trip ขอนแก่นวัน/เวลางาน : วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน เวลา 08.00 - 19.45 น.
วัน/เวลางาน : วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 - 13.00 น.

การเดินทางไปดูสุดยอดกิจการที่น่าสนใจของจังหวัดขอนแก่น ทั้งธุรกิจมหาชน ธุรกิจที่รักของคนท้องถิ่น ธุรกิจที่ตั้งใจจะเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรม สตาร์ทอัพ ธุรกิจเกษตรของคนรุ่นใหม่ และเยี่ยมชมอัตลักษณ์ของขอนแก่น ทั้งด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติ รวมถึงเรียนรู้เรื่องการขับเคลื่อนเมืองโดย กลุ่มขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT) ถึงความร่วมมือที่พาขอนแก่นไปสู่ Smart City ซึ่งจะเป็นโมเดลให้อีกหลายจังหวัดในประเทศ

ราคาบัตร : 1 ท่าน 4,500 บาท / 2 ท่าน (พักห้องเดียวกัน เตียงเดี่ยว) 7,500 บาท

เหมาะกับ : ผู้ประกอบการ หน่วยงานที่ทำงานส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และผู้ที่สนใจการท่องเที่ยว

ซื้อตั๋ว

 


 

Walk with The Cloud : บึ่งแก่นนครวันที่ : 4 มิถุนายน 256

ทริปที่จะชวนขี่เวสป้าไปบ้านสวนกลางเมือง ล้อมวงทำความรู้จัก ‘สินไซ 101’ กับ ผศ.ดร.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ ผู้ก่อตั้งโฮงซินไซ ขี่สกูตเตอร์เลาะเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชมสถาปัตยกรรมโมเดิร์นทรอปิคัลยุคแรกของอีสาน ผ่าน 10 ตึกทั่วมอดินแดง พร้อมฟังเรื่องราวม่วนคักกับ รศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบึ่งเวสป้าไปเดินดูนิทรรศการ ‘ประวัติศาสตร์กระจ้อยร่อย ภาคสอง (A Minor History Part II: Beautiful Things)’ โดย อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ที่ใหม่อีหลี

 

ซื้อตั๋ว

 


 

Eat The Cloud : กินถึงแก่นวันที่ : 1 - 5 มิถุนายน 2565

เราชวนร้านอาหาร 5 แห่งมาร่วมสร้างสรรค์อาหาร Chef’s Table มื้อพิเศษ ที่คัดสรรวัตถุดิบที่น่าสนใจในขอนแก่นเอามาปรุงและต่อยอด ให้เกิดรูปแบบและเรื่องเล่าต่าง ๆ เพื่อให้เห็นความเป็นไปได้ไม่รู้จบในการใช้วัตถุดิบมาปรุงอาหาร แต่ละร้านจะแจ้งรายละเอียดของคอร์สให้ทราบเร็ว ๆ นี้

 

ซื้อตั๋ว

 


 


Accepted payments


Credit/Debit Card

Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment

QR Payment

Zipevent_payment Zipevent_payment

Over the counter / Bank Channels (Internet Banking/ATM)

Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment

Register


Special Package 2

1,500.00 THB

- งานสัมมนา Local Economic Forum Khon Kaen 2022
- The Cloud School : Rinen ขอนแก่น

Sales until: 31 May 2022 23:59

Sales ended


Location Details


Khon Kaen University Science Park

LOCATION

หมู่ที่ 16 123 Soi Maha Witthayalai, Mueang Khon Kaen District Khon Kaen, 40002 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


บริษัท คลาวด์แอนด์กราวนด์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

Magazine on Cloud ที่นำเสนอด้วยวิธีคิด เสน่ห์ และพลัง แบบนิตยสาร The Cloud เป็นเหมือนชุมชนนักเล่าเรื่องที่สนุกกับการเล่าผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งสื่อดั้งเดิม และสื่อใหม่ เปรียบเสมือนเมฆที่กลายร่างได้หลายสถานะ