วิฬาร์ วิลาส: การเดินทางของแมวในวิถีไทย Zipevent

วิฬาร์ วิลาส: การเดินทางของแมวในวิถีไทย

8 Aug - 30 Nov 2023
09:00 - 16:30 (UTC+7)
The National Library

Event Information


วิฬาร์ วิลาส: การเดินทางของแมวในวิถีไทย

 

 

ร่วมฉลองวันแมวโลก 8 สิงหาคม ชวนเธอมาดูแมวที่หอ(สมุดแห่งชาติ)เราไหม?

   สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจและทาสแมวทุกท่าน เข้าชมนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง “วิฬาร์ วิลาส: การเดินทางของแมวในวิถีไทย” นิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแมว สัตว์เลี้ยงที่อยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนาน และยังมีความเกี่ยวข้องกับประเพณี วิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของคนไทย นำเสนอและจัดแสดง หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารโบราณ รูปภาพ ภาพถ่าย แผ่นเสียง บทเพลง และสื่อมัลติมีเดียที่เกี่ยวข้องกับแมว

ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม ตั้งแต่เวลา 14.30 น เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องวชิรญาณ 2-3 อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ (วันจันทร์-ศุกร์ 9.00-16.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ 9.00-17.00 น. ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี)

 

cr.https://www.bangkokartcity.org/exhibition-th/thai-cat


Location Details


The National Library

LOCATION

Wachira Phayaban, Dusit District Bangkok, 10300 Thailand

VIEW MAP