“Interiors”  นิทรรศการเดี่ยวโดย ฮาฟเฟนดิ อานัว (Haffendi Anuar) Zipevent

“Interiors” นิทรรศการเดี่ยวโดย ฮาฟเฟนดิ อานัว (Haffendi Anuar)

15 Jul - 18 Aug 2023
10:00 - 19:00 (UTC+7)
Richard Koh Fine Art

Event Information


“Interiors”

นิทรรศการเดี่ยวโดย ฮาฟเฟนดิ อานัว (Haffendi Anuar)

          ริชาร์ด โคห์ ไฟน์อาร์ต มีความยินดีนำเสนอนิทรรศการเดี่ยวภายใต้ชื่อ “Interiors” นิทรรศการที่แสดงถึงจุดบรรจบของประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ และการต่อต้าน โดยฮาฟเฟนดิ อานัว (Haffendi Anuar) ศิลปินชาวมาเลเซียชื่อดังที่เป็นที่รู้จักในผลงานที่สร้างสรรค์จากแรงบันดาลใจที่แตกแนวจากผลงานความคิดในยุคปัจจุบัน งานนิทรรศการนี้จะจัดขึ้นที่ริชาร์ด โคห์ ไฟน์อาร์ต สิงค์โปร์ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2566

Haffendi Anuar

          ชิ้นงานและการฝึกฝนของฮาฟเฟนดิ อานัว  ถูกหล่อหลอมจากการที่เขาได้ศึกษาในหลักสูตร MFA (The Ruskin Master of Fine Art) จากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ศึกษาเชิงลึกถึง kain pelikat ซึ่งเป็นผ้าแบบดั้งเดิมของมาเลเซีย โดยประยุกต์ผ้านี้มาเป็นสัญลักษณ์ของสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง นิทรรศการนี้แสดงให้เห็นความต่อเนื่องของแนวคิดของศิลปินในการผสมผสานองค์ประกอบของประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ และความขัดแย้งเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ชัดเจน

          งานศิลปะที่จัดแสดงในนิทรรศการ แสดงให้เห็นถึงอุดมการณ์และความเชื่อในสมัยโบราณที่คนรุ่นก่อนมีต่อชาวมาเลย์ นิทรรศการนี้ ศิลปินตีความ “kain pelikat” ใหม่ออกมาอย่างแยบยลให้เสมือนกับเป็นที่กำบังหรือฉากกั้น โดยใช้วัสดุสิ่งทอต่างๆ เช่น กระสอบข้าวจากซูเปอร์มาร์เก็ตเอเชียในอ็อกซ์ฟอร์ดและลอนดอน กระสอบทรายจากมาเลเซีย กระสอบเมล็ดกาแฟ ผ้าใบย้อมสี ผ้าย้อม และผ้าดิบ

          แม้ว่าสีจะมีบทบาทสำคัญในชิ้นงานประติมากรรมเหล่านี้ แต่ศิลปินให้น้ำหนักถึงธรรมชาติของประติมากรรมมากกว่าต้นกำเนิดของสิ่งทอ หนึ่งในผลงานที่น่าสนใจคือ  “The Dinner Party” เป็นผลงานที่ใช้ข้อความจากหน้าหนังสือชื่อ “Some Glimpse Into Life in the Far East” (1865) เขียนโดย John Turnbull Thomson ซึ่งข้อความในหน้านั้นอธิบายถึงงานเลี้ยงสังสรรค์ของนักล่าอาณานิคมสมัยก่อนบนเกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย สิ่งเหล่านี้ตอกย้ำถึงความหลงใหลในของศิลปินที่มีต่อบ้านเกิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งดังที่แสดงไว้ในตำรายุคอาณานิคม และวิธีนำเสนอชิ้นงานให้สะท้อนถึงคุณลักษณะของผ้าม่าน พรม เปลญวน และเปล

          ขอเชิญชวนผู้สนใจนิทรรศการศิลป์ “Interiors”  ร่วมรับชมและสัมผัสถึงการบอกเล่าวัฒนธรรมในรูปแบบใหม่ พร้อมพาย้อนให้ระลึกถึงประวัติศาสตร์ และรูปแบบประติมากรรมที่ชวนให้นึกถึงได้ที่ ริชาร์ด โคห์ ไฟน์อาร์ต สิงค์โปร์ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2566 และปิดทุกวันจันทร์และวันอาทิตย์


Location Details


Richard Koh Fine Art

LOCATION

Blk, 47 Malan Rd, #01-26 Gillman Barracks, Singapore 109444 Central Singapore, 109444 Singapore

VIEW MAP