นิทรรศการ “Dear Elders, สวัสดีตัวฉันในอนาคต” Zipevent

นิทรรศการ “Dear Elders, สวัสดีตัวฉันในอนาคต”

27 Jan - 29 Apr 2018
10:30 - 21:00 (UTC+7)
Creative Economy Agency (CEA)

Event Information


นิทรรศการ “Dear Elders, สวัสดีตัวฉันในอนาคต”
เวลา: 27 มกราคม – 29 เมษายน 2561 | 10.30-21.00 น.
สถานที่: ห้องแกลอรี ชั้น 1 อาคารส่วนหลัง (Back Building) TCDC กรุงเทพฯ (ปิดวันจันทร์)

ข้อมูลจากเว็บไซต์ thaihealth.or.th ระบุว่า ปีพ.ศ. 2561 จะเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุมากกว่าประชากรเด็ก และสัดส่วนของผู้สูงอายุจะเป็น 1 ต่อ 5 ของประชากรทั้งหมด... เราจะร่วมกันสร้างสรรค์โอกาสเพื่ออนาคตของสังคมที่เต็มไปด้วยผู้สูงอายุที่ดีกว่าได้อย่างไร

นิทรรศการ “Dear Elders, สวัสดีตัวฉันในอนาคต” ชวนคุณมาร่วมสำรวจความท้าทายในมิติต่างๆ ของสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย ทั้งการใช้ชีวิต ประเด็นเรื่องสุขภาพ รวมไปถึงการจัดการชีวิต เพื่อพัฒนาเป็นผลงานสร้างสรรค์ เช่น ผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ ที่อยู่อาศัย หรือแม้กระทั่งระบบการจัดการที่สร้างแรงกระเพื่อมทางสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจได้ ผ่านตัวอย่างผลงานจาก 4 ทีมที่ผ่านการบ่มเพาะในโครงการ Designing Impact Program 2017 ในหัวข้อ “Dear Elders, สวัสดีตัวฉันในอนาคต” โดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ร่วมกับ KBTG, Thailand Social Innovation Platform, UNDP, และ Fabcafe Bangkok พร้อมเปิดพื้นที่ให้คุณได้เป็นส่วนหนึ่งในการแลกเปลี่ยนไอเดียที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมร่วมกัน

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC กรุงเทพฯ เวลา 10.30 - 21.00 น. (ปิดวันจันทร์) โทร. 02-105-7400 ต่อ 213, 214

อ่านรายละเอียดโครงการ Designing Impact Program ได้ที่:
Website: https://dip.tcdc.or.th/th/
Facebook: https://www.facebook.com/DesigningImpactProgram/

__________________________________________________________________________________

The Exhibition “Dear Elders”
When: 27 January – 29 April 2018 | 10.30-21.00
Where: Gallery, 1Fl., Back Building, TCDC Bangkok (Closed Mondays)

According to website www.thaihealth.or.th, in 2018, Thailand’s population of elderly people will surpass its number of children for the first time in history, accounting for one fifth of its total population.… Here the question arises as to how we can build a better society for elderly people.

Let’s explore the challenges of ageing society in various aspects in “Dear Elders” Exhibition, such as personal life, health, life management and so on, and appreciate creative design works inspired by those issues, such as equipment, every day object, residence, operation system and so on. The exhibition will showcase 4 projects, outcome from the creative incubation project “Designing Impact Program 2017”, held by Thailand Creative & Design Center (TCDC) in cooperation with KBTG, Thailand Social Innovation Platform, UNDP, and Fabcafe Bangkok, which aim at using social innovations to drive social changes, elevate quality of life and generate economic growth.

Come join us to find out the answer and share your opinions on how to make positive impacts on society.

Free Admission

For more information, please contact Information Counter, TCDC Bangkok, 10.30 - 21.00 (Closed Mondays), Tel. 02-105-7400 Ext. 213, 214.

Website: https://dip.tcdc.or.th/th/
Facebook: https://www.facebook.com/DesigningImpactProgram/


Location Details


Creative Economy Agency (CEA)

LOCATION

The Grand Postal Building 1160 Charoenkrung Road, Bangrak Bangkok, 10500 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


Creative Economy Agency (CEA) | TCDC (Thailand Creative & Design Center)

Thailand Creative & Design Center (TCDC) was established in 2004 to connect and promote interaction among creativity, skill, cultural asset and business conducive to creating quality products and services that meet the global market demand.