ยูโทเปีย นาว Zipevent

ยูโทเปีย นาว

11 Mar - 30 Jun 2023
10:00 - 18:00 (UTC+7)
Jim Thompson Art Center

Event Information


ยูโทเปีย นาว

 

 

   นิทรรศการ Utopia Now โดย ไค วัลโคเวียค ร่วมกับ ธีระวัฒน์ คาเงะ มุลวิไลตั้งคำถามกับรากฐานของขนบธรรมเนียมตะวันตกและโลกเสรี-ทุนนิยมเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งในสังคมทั่วโลก อันเป็นผลมาจากปัญหาโลกร้อน โรคระบาด และเกมเชิงอำนาจในโลกทุนนิยม

   จากแนวคิดเรื่องยูโทเปียหรือโลกแห่งอุดมคติ ผลงานในนิทรรศการมีบทบาทเป็น “จอภาพ” ที่เชื้อเชิญให้ขบคิดถึงความเป็นไปได้อื่นที่เราจะมีปฏิสัมพันธ์กับโลกและเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ศิลปินตั้งข้อเสนอให้เปลี่ยนย้ายความสนใจจากปัจเจกไปยังการอยู่ร่วมกันในรูปแบบใหม่ๆ, การช่วยเหลือเกื้อกูล, และประชาธิปไตย “ปีศาจ” ที่มาในร่างของธีระวัฒน์เข้าสำรวจพื้นที่ทิ้งร้างอันเป็นสถาบันหลักของทุนนิยมในกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า สนามบิน หรือโรงภาพยนตร์ ปรากฏดั่งเสียงสะท้อนของความตายและการปฏิเสธความล่มสลายของตัวมันเอง ความรู้สึกระคายต่อสิ่งที่คุ้นชินซึ่งถูกนำเสนอผ่านภาพของอดีตอันเสื่อมโทรมในงานชุดนี้ ชวนให้เราคิดถึงอนาคตทางเลือกที่ควรค่าแก่การต่อสู้

 

CR.https://www.bangkokartcity.org/exhibition-th/utopia-now


Location Details


Jim Thompson Art Center

LOCATION

6 Soi Kasemsan 2, Rama 1 Road Bangkok, 10330 Thailand

VIEW MAP