Service Design for Tourism ออกแบบอย่างไรให้โดนใจนักท่องเที่ยว Zipevent

Service Design for Tourism ออกแบบอย่างไรให้โดนใจนักท่องเที่ยว

29 Nov 2020
10:30 - 17:00 (GMT+7)
AIS D.C.

Event Information


Service Design for Tourism ออกแบบอย่างไรให้โดนใจนักท่องเที่ยว

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 17.00 น.
สถานที่ : ห้อง Studio, AIS D.C.
จำนวน  30  คน, เข้าร่วมกิจกรรมฟรีโดยการลงทะเบียนเพื่อตอบคำถาม

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ถือเป็นอุตสาหกรรมสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ เพราะสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งในหลายปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้การเดินทางท่องเที่ยวหยุดชะงัก อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง ซึ่งไม่ใช่แค่ในกลุ่มธุรกิจสายการบิน โรงแรม หรือบริษัทท่องเที่ยว แต่ส่งผลต่อเนื่องไปยังธุรกิจอื่นๆ เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร ธุรกิจเช่ารถ เรือสำราญ ไกด์นำเที่ยว หรือแม้กระทั่งธุรกิจภาพรวมใหญ่ๆ อย่างกลุ่มท่องเที่ยวและไมซ์ (MICE) กลุ่มคนที่เดินทางเพื่อเข้าร่วมงานประชุม หรืองานจัดแสดงสินค้าที่เน้นการสร้างอีเวนต์เพื่อมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้กับผู้ร่วมงาน ด้วยเป้าหมายลูกค้าในธุรกิจนี้ล้วนเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไป ทำให้ธุรกิจในกลุ่มนี้เติบโตค่อนข้างเร็วและสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับประเทศเป็นจำนวนมาก จึงเป็นที่น่าจับตามองว่าหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลง ธุรกิจท่องเที่ยวและกลุ่มไมซ์จะมีการฟื้นฟูในด้านของการบริการและการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า ซึ่งจะต้องมีความพิเศษและมีความเฉพาะมากขึ้นได้อย่างไร

การออกแบบการบริการ (Service Design) เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยพัฒนาการบริการเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว เพราะความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะทำให้ธุรกิจยั่งยืนต่อไปได้ AIS D.C. จึงได้จัดกิจกรรมเวิร์คช็อป Service Design for Tourism ออกแบบอย่างไรให้โดนใจนักท่องเที่ยว” โดยคุณขวัญ พงษ์หาญยุทธ นักวิจัยอิสระ และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบริการและการคิดเชิงออกแบบ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการออกแบบการบริการ ทั้งกระบวนการคิด การแก้ปัญหา วิธีการปรับใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริการในธุรกิจท่องเที่ยวและไมซ์ สร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและบริการ รวมไปถึงประสบการณ์ที่ดีใหม่ๆ ให้กับนักท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตแบบ New Normal อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและไมซ์ได้ในอนาคต
        

รายละเอียดของเนื้อหา 

  • กระบวนการออกแบบการบริการ Service Design 
  • แนวคิดการนำ Service Design ไปปรับใช้และพัฒนาการบริการในธุรกิจท่องเที่ยวและไมซ์
  • ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับปรุงและพัฒนาการบริการในธุรกิจท่องเที่ยวและไมซ์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น
  • วิธีการเลือกใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมในการพัฒนา Service Design  ของธุรกิจท่องเที่ยวและไมซ์
  • Workshop “แนวทางการพัฒนาการบริการและสร้างประสบการณ์ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า แบบ New Normal ด้วยกระบวนการ Service Design”

 

กำหนดการ

10.00 - 10.30 น. ลงทะเบียน
10.30 - 12.30 น. กิจกรรมบรรยาย
12.30 - 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 15.30 น. กิจกรรมเวิร์คช็อป ช่วงที่ 1
15.30 - 15.45 น. พักเบรก
15.45 - 16.45 น. กิจกรรมเวิร์คช็อป ช่วงที่ 2 
16.45 - 17.00 น. Q&A สรุปกิจกรรม

**หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

วิทยากร : คุณขวัญ พงษ์หาญยุทธ นักวิจัยอิสระ และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบริการและการคิดเชิงออกแบบ 

 

วิธีการลงทะเบียน 

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยการตอบคำถาม...

“สิ่งที่อยากพัฒนาการบริการในธุกิจท่องเที่ยวและไมซ์หลังสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19”

 

เงื่อนไข

  1. ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ 23 พ.ย. 63
  2. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม
  3. ผลการคัดเลือกของวิทยากรถือเป็นที่สิ้นสุด

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม Service Design for Tourism ออกแบบอย่างไรให้โดนใจนักท่องเที่ยว
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 17.00 น. (เริ่มลงทะเบียน เวลา 10.00 น.)
ห้อง Studio, AIS D.C. ชั้น 5 The Emporium

ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. Thee Siri
2. ธีรวุฒิ ศิริวุฒิการ
3. Sutthiporn Fongmool
4. Piya Noorit
5. Snowmai Mamai
6. Patshrnush Pushmi
7. Preeya Prasert
8. Issaree Adisornphankul
9. Noppadon Chumpuvilad
10. Soinapa Pankong
11. Lapat P.
12. Karn sungvoradee
13. สุพัตรา หัตถคุณ
14. Wisit Chia
15. Pornchai Chaisongkam
16. Wandee Pattanapoonlarp
17. Pongtep Jaruckjanyanam
18. พองาม เหลี่ยมศิริวัฒนา
19. Napol Viriyaakavuthi
20. Penprapa Ruangjit
21. อริสรา วรรณพันธุ์
22. Kanyapat Pittayaporn
23. ภารณี อินทร์เล็ก
24. Ampol Ampaimol
25. Vorrachet Udomvisedying
26. Maeyfa Limskul
27. Supachai Hazeyama
28. Bovary Sugary
29. Areerat Jadsua
30. Kanokporn Sattayachai

รายชื่อสำรอง ดังนี้
1. Chanat Pongtratik
2. Nat Srisawaivilai
3. จักรพันธ์ เกษมปราการ
4. Channawoot Chairaksa
5. Vachira Pongpayak
6. Pornpimon Balee
7. Kiattisak Thawinwisan
8. พงศ์ภัค สงวนดีกุล
9. ชญาภา ศฤงคารชยธวัช
10. Bovary Sugary

 

ผู้ที่มีรายชื่อ กรุณาติดต่อกลับที่หมายเลข 02-029-2299 เพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ 28 พ.ย. 2563 เวลา 18.00 น.
#AISDC #ServiceDesignforTourism #ServiceDesign


Register


Select Ticket Type Status Price (THB)
Sales ended

Service Design for Tourism ออกแบบอย่างไรให้โดนใจนักท่องเที่ยว

Sales until
23 Nov 2020 23:00

FREE

Sales until: 23 Nov 2020 23:00

Promo Code:Location Details


AIS D.C.

LOCATION

5th Fl The Emporium 622 Sukhumvit Soi 24, Khlong Toei Bangkok, 10110 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


AIS Design Centre (AIS D.C.)

AIS ร่วมกับ TCDC เปิดพื้นที่ให้กับคนรุ่นใหม่ เหล่าสตาร์ทอัพ และผู้ประกอบการยุคดิจิทัล ในชื่อ AIS Design Centre (AIS D.C.) เพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้และเพิ่มขีดความสามารถของคนไทย ให้นำความสามารถนั้นไปต่อยอดในการพัฒนาประเทศ