5 หลักสูตร ที่สาย Dev ห้ามพลาด! Zipevent

5 หลักสูตร ที่สาย Dev ห้ามพลาด!

6 Jul - 2 Sep 2022
09:00 - 16:30 (UTC+7)
Online Event

Event Information


5 หลักสูตร ที่สาย Dev ห้ามพลาด!

 

1. หลักสูตร Building REST API using Golang

“Advance Golang”

คำอธิบายหลักสูตร 

    “เพื่อเรียนรู้คำสั่งและแนวความคิดของภาษา Go”

   Go เป็นภาษาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในไทยและต่างประเทศ เนื่องจากเป็นภาษาที่ทำงานได้อย่างรวดเร็วใช้ประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังรองรับการทำงานแบบ Currency ได้เป็นอย่างดี ตัวภาษาเองถูกพัฒนาจาก Google ซึ่งเป็นบริษัท IT ที่มีความน่าเชื่อถือทำให้ภาษาได้รับความนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในหลาย ๆ ประเทศ

   ภาษา Go เป็นภาษาที่มีข้อดี หลาย ๆ จุดอันได้แก่ สามารถ compile แล้วสามารถสั่งให้ทำงานได้เลยโดยไม่ต้องพึ่งพา runtime อื่นเพิ่มเติม ตัวภาษามีความคล้ายกับภาษา C ทำให้การเรียนรู้เป็นไปให้อย่างรวดเร็วเข้าใจง่าย

ผู้สอน

Mr.Sommai Krangpanich (See Profile >> Here)

 • Experiences :  21 Years
 • Certification
 • SUN Certified Programmer for the Java 2 Platform 1.4
 • SUN Certified Web Component Developer for the Java 2, Enterprise Edition 1.4
 • IBM Certified Java Programming
 • IBM Certified Java-Server Side Programming

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 •  นักศึกษา
 •  ผู้ประกอบการ
 •  Developers ที่ต้องการพัฒนาตนเอง เพื่อต่อยอดในการทำงาน

สิ่งที่ต้องเตรียม

 1.   Note Book
 2.   RAM 2 GB ขึ้นไป
 3.   พื้นที่ว่าง 4 GB ขึ้นไป
 4.   ระบบปฏิบัติการ Windows XP / Windows Vistaหรือ Windows 7 ขึ้นไป

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 • มีความเข้าใจในการพัฒนาระบบงานไอทีเป็นอย่างดี
 • มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม ภาษาใด ภาษานึง
 • มีความรู้ด้านการทำงานของ web application
 • มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานแบบ client server

 

เนื้อหาในการอบรม

วันที่ 1

 • Go Overview
 • Go Development
 • Go Packages
 • Import Statements
 • File Organization
 • Variables, Types and Pointers
 • Functions and Return Types
 • Multiple Return Values

วันที่ 2

 • Slices and For Loops
 • OO Approach vs Go Approach
 • Structs in Go
 • Manipulating Maps
 • Methods and Interface
 • Interfaces in Practice
 • Generic in Go
 • Channels and Go Routines
 • Go With MongoDB

 

Interactive Online Class

รูปแบบการเรียน ผ่านโปรแกรม Zoom

> > คู่มือการใช้งาน Zoom เบื้องต้น: >> ที่นี่ 

 

ตารางการฝึกอบรม 

 • 6 - 8 กรกฎาคม 2565  (รุ่นที่ 1 )

ระยะเวลา  3  วัน (9:00 - 16:30 น.)

หลักสูตรของสถาบันไอเอ็มซี สามารถยื่นรับรองหลักสูตรและลดหย่อนภาษีได้ 200%

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

6,900 Baht (Early Bird 6,500 Baht) **ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

ลงทะเบียน ออนไลน์ >> คลิกที่นี่

 


 

2. หลักสูตร Automation DevOps CI/CD with Gitlab, Jenkins, K8s

คำอธิบายหลักสูตร

   DevOps คือรูปแบบวิธีการปฏิบัติ วัฒนธรรม และกระบวนการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้งระหว่าง Development และ Operations ดังที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อด้านบน รวมถึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้สามารถผลิต Software ออกสู่ตลาดได้รวดเร็วขึ้น มีคุณภาพและเสถียรภาพมากขึ้น ในขณะที่ Cost ลดลง เพื่อให้บริษัทสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

ผู้สอน

Mr.Sommai Krangpanich (See Profile >> Here)

 • Experiences :  21 Years
 • Certification
  - SUN Certified Programmer for the Java 2 Platform 1.4
  - SUN Certified Web Component Developer for the Java 2, Enterprise Edition 1.4
  - IBM Certified Java Programming
  - IBM Certified Java-Server Side Programming

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 • นักพัฒนาระบบ, นักออกแบบระบบ หรือ แผนก Operation

สิ่งที่ต้องเตรียม

 1. มีความเข้าใจในการพัฒนาระบบงานไอทีเป็นอย่างดี
 2. มีความรู้ด้าน Agile

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 • เพื่อเข้าใจหลักการทำงานของ  DevOps
 • เพื่อเรียนรู้และใช้เครื่องมือประกอบการพัฒนาระบบแบบ DevOps
 • เพื่อเข้าใจกระบวนการ Deploy Application ในรูปแบบ Container  Base ผ่าน Docker
 • เพื่อเข้าใจหลักการ CI/CD และการนำไปประยุกต์ใช้งานร่วมกับ Jenkins และ Docker

 

เนื้อหาในการอบรม

วันที่ 1

 • Introduction to DevOps
 • Flow
  • Feedback
  • Build Automation
  • Continuous Integration and Continuous Deployment

วันที่ 2

 • Source code repository with GIT
  • Basic GIT command
  • Self-host with GITLAB
 • Docker
  • Get Started with Docker Technologies
  • Working with Docker Images
  • Create Containerized Web Applications
  • Docker Networking
  • Deploy Docker Containers in Production

วันที่ 3

 • Jenkins
  • Getting started with Jenkins
  • Continuous Integration with Jenkins
  • Continuous Inspection with Jenkins
  • Continuous Delivery with Jenkins
  • Distributed Builds

 

Physical Class

สถานที่ฝึกอบรม

สถาบันไอเอ็มซี อาคารชุดสกุลไทย สุรวงศ์ ทาวเวอร์ ชั้น 8 (MRT สามย่านทางออก 1)  >> ดูแผนที่

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

        9,900 Baht exclude VAT (Early Bird 9,500 Baht exclude VAT) 

(Fee includes Course Material + Coffee Break and Lunch) 

Please bring your own notebook

 

ตารางการฝึกอบรม 

 • TBC

 

Interactive Online Class

รูปแบบการเรียน ผ่านโปรแกรม Zoom

> > คู่มือการใช้งาน Zoom เบื้องต้น: >> ที่นี่

> > อำนวยความสะดวกด้วยระบบ TA Online  >> ที่นี่ 

เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่นำมาใช้ในครั้งนี้พร้อมทีม TA  จะค่อยสนับสนุนระหว่างการเรียนของท่านตลอดหลักสูตร

 

ตารางการฝึกอบรม 

 • 18 - 20 กรกฎาคม 2565 ( รุ่นที่ 4 )

หมายเหตุ: ผู้เข้าอบรมควรมีอุปกรณ์ในการอบรมอย่างน้อย 2 Devices 

            (คอมพิวเตอร์, Tablet หรือโทรศัพท์มือถือ) เพื่อการอบรมที่มีประสิทธิภาพ

 • เครื่องที่ 1 สำหรับดูการบรรยาย (หรือ Tablet)
 • เครื่องที่ 2 สำหรับทำ Workshop 

ระยะเวลา  3  วัน (9:00 - 16:30 น.)

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

6,900 Baht exclude VAT (Early Bird 6,500 Baht exclude VAT)

 

ลงทะเบียน ออนไลน์ >> คลิกที่นี่

 


 

3. หลักสูตร API Gateway with Kong in Practice

คำอธิบายหลักสูตร

   Microservice คือรูปแบบการพัฒนา Software รูปแบบใหม่ที่มีบทบาทสำคัญในการที่จะช่วยให้ระบบงานมีการทำงานแบบยืดหยุ่นมากขึ้น ตอบสนองต่อการทำงานในระบบสมัยใหม่ที่ต้องการรองรับการทำงานที่รับการใช้งานจากผู้ใช้ในปริมาณมาก ๆ อีกทั้งยังรองรับต่อการพัฒนาระบบที่ไม่ยึดติดกับ platform เดียวสามารถมีหลาย ๆ Platform ในระบบเดียวกันได้ KONG เป็น Software ในส่วนของการจัดการ API Gateway

   ในหลักสูตรนี้จะเรียนรู้เริ่มตั้งแต่การติดตั้ง KONG ในแบบต่าง ๆ และวิธีการนำ Kong มาใช้ในการเชื่อมโยง Microservice เข้าด้วยกัน (API Gateway)

ผู้สอน

 Mr.Sommai Krangpanich (See Profile >> Here)

 • Experiences :  21 Years
 • Certification
  - SUN Certified Programmer for the Java 2 Platform 1.4
  - SUN Certified Web Component Developer for the Java 2, Enterprise Edition 1.4
  - IBM Certified Java Programming
  - IBM Certified Java-Server Side Programming

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 • นักพัฒนาระบบ
 • นักเรียนนักศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 • มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมภาษา Java Script, HTML, CSS
 • มีความรู้ด้านการทำงานของ web application เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ในการการทำงานของ REST API 

สิ่งที่ต้องเตรียม 

 1. Computer PC / Note Book เพื่อใช้ในการทำ Workshop
 2. RAM 8 GB ขึ้นไป
 3. พื้นที่ว่าง 10 GB ขึ้นไป
 4. ระบบปฏิบัติการ Windows 10 Pro ขึ้นไป / Mac / Linux
 5. ติดตั้ง Software ดังนี้
  a. Docker For Desktop
  b. Git Client
  c. Node.js version 14
  d. Visual Studio Code
  e. Google Chrome / Microsoft Edge

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • เรียนรู้วิธีการติดตั้ง Kong ในแบบต่าง ๆ
 • เรียนรู้วิธีการนำ Kong มาใช้ในการเชื่อมโยง micro service เข้าด้วยกัน (API Gateway)

 

เนื้อหาในการอบรม

วันที่ 1

Introduction to Microservice Architecture

 • Monolithic Architecture
 • Microservice Architecture

How to decompose

       Related Patterns

 • Service Discovery
 • Circuit Breaker
 • Security
 • Monitoring
 • API Gateway
 • External Configuration

How to install KONG

Introduction to KONG API Gateway

 

วันที่ 2

KONG API Workshop

 • How to add a service
 • How to add a route
 • How to add the key authentication plugin
 • How to add the proxy cache plugin

 

Interactive Online Class

รูปแบบการเรียน ผ่านโปรแกรม Zoom

> > คู่มือการใช้งาน Zoom เบื้องต้น: >> ที่นี่ 

 

ตารางการฝึกอบรม 

 • วันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2565  (รุ่นที่ 2 )

ระยะเวลา   2  วัน (9:00 - 16:30 น.)

หลักสูตรของสถาบันไอเอ็มซี สามารถยื่นรับรองหลักสูตรและลดหย่อนภาษีได้ 200%

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

4,900 Baht (Early Bird 4,500 Baht) **ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%ลงทะเบียน ออนไลน์ >> คลิกที่นี่

 


 

4. หลักสูตร Microservice with Spring Boot from Basic to Advanced

คำอธิบายหลักสูตร 

   ในปัจจุบันภาษา java ยังคงเป็นที่ได้รับความนิยมอยู่ในกลุ่มของการพัฒนาซอฟแวร์ ระดับองค์กร (Enterprise Software) ถึงแม้ในปัจจุบันนี้จะมีภาษาอื่น ๆ เกิดขึ้นมากมายแต่สำหรับภาษา java แล้วก็ยังคงเป็นตัวเลือกแรก ๆ ในการพิจารณาเลือกให้เป็นภาษาหลักในการพัฒนาซอฟแวร์อยู่ สาเหตุที่ภาษา java ยังคงได้รับความนิยมอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ เนื่องด้วยสาเหตุหนึ่งก็มาจากการที่ตัวภาษานี้มีหลายองค์กรณ์พัฒนา framework ที่ดีมีคุณภาพมาให้เลือกให้มากมาย และหนึ่งในนั้นก็คือ Spring boot 

   ในยุคนี้ถ้าจะพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาสักตัวเราคงต้องเลือกเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดีซึ่งในเวลานี้คงหนีไม่พ้นเทคโนโลยี Microservice ซึ่งในการอบรมในคราวนี้เราจะมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในการนำ Spring Boot มาทำเป็น Microservice กัน

ผู้สอน

 Mr.Sommai Krangpanich (See Profile >> Here)

 • Experiences :  21 Years
 • Certification
  - SUN Certified Programmer for the Java 2 Platform 1.4
  - SUN Certified Web Component Developer for the Java 2, Enterprise Edition 1.4
  - IBM Certified Java Programming
  - IBM Certified Java-Server Side Programming

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 • นักพัฒนาระบบ
 • นักออกแบบระบบ
 • แผนก Operation

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • นักพัฒนาซอฟแวร์ที่มีความรู้ในการเขียนโปรแกรมภาษา JAVA เป็นอย่างดี
 • นักพัฒนาที่มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานของ Web application เป็นอย่างดี

 

เนื้อหาในการอบรม

วันที่ 1

 •  Introduction
 •  Set up a project with Spring Boot using Maven
 •  Installing Spring Boot CLI
 •  Building and Deploying an application
 •  Using Templates
 •  Gathering Metrics
 •  Using Java With start.spring.io
 •  Spring Boot Starters
 •  Building as a Runnable JAR

วันที่ 2 

 • Data Access with Spring Data
 • Spring Boot + Spring Data JPA + Oracle database
 • Property Support
 • Securing an Application
 • Authentication and Authorization
 • Using Spring Boot with AuthO including single sign-on, user management support for social identity providers (like Facebook, Gmail), enterprise (Active Directory), and your own database of users
 • Secure a Spring Boot REST API With JSON Web Token(JWT) + Reference to Angular Integration

วันที่ 3

 • Spring Boot and MicroServices
 • Building paging and sorting with search/filter using Spring Data JPA Specifications
 • Spring Boot REST API Unit Testing With Junit

 

Physical Class

สถานที่ฝึกอบรม

สถาบันไอเอ็มซี อาคารชุดสกุลไทย สุรวงศ์ ทาวเวอร์ ชั้น 8 (MRT สามย่านทางออก 1)  >> ดูแผนที่

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

        11,900 บาท (Early Bird 10,900 บาท) **ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

         (ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการเรียน + อาหารว่างและอาหารกลางวันแล้ว)

 โปรดนำเอาโน้ตบุ๊กส่วนตัวมาด้วย

ตารางการฝึกอบรม 

 • TBC

 

Interactive Online Class

รูปแบบการเรียน ผ่านโปรแกรม Zoom

> > คู่มือการใช้งาน Zoom เบื้องต้น: >> ที่นี่ 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

6,900 Baht (Early Bird 6,500 Baht) **ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

ตารางการฝึกอบรม 

 • 8 - 10 สิงหาคม 2565 (รุ่นที่ 7)

ระยะเวลา  3 วัน (9:00 - 16:30 น.)

หลักสูตรของสถาบันไอเอ็มซี สามารถยื่นรับรองหลักสูตรและลดหย่อนภาษีได้ 200%ลงทะเบียน ออนไลน์ >> คลิกที่นี่

 


 

5. หลักสูตร REST API Python for Enterprise

คำอธิบายหลักสูตร 

   Python เป็นภาษาในการ Programming ภาษานึงที่ได้รับความนิยมสูงมากในขณะนี้เนื่องจากเป็นภาษา เชิง scripting ที่ใช้งานได้หลายหลายรูปแบบ เช่น IOT, Data science, REST API เป็นต้น ตัวภาษาเองได้ถูกเลือก ให้เป็นภาษาที่น่าเรียนติดต่อกันหลายปีโดยเฉพาะในประเทศไทยได้จัดให้ภาษา python อยู่ในหลักสูตรการเรียน  การสอนวิชา วิทยาการคํานวณ ที่เรียนกันในระดับชั้น ประถมและมัธยม 

   Python เป็นภาษาที่เหมาะแก่การเรียนรู้และนําไปใช้งานเป็นอย่างมาก

ผู้สอน

 Mr.Sommai Krangpanich (See Profile >> Here)

 • Experiences :  21 Years
 • Certification
  - SUN Certified Programmer for the Java 2 Platform 1.4
  - SUN Certified Web Component Developer for the Java 2, Enterprise Edition 1.4
  - IBM Certified Java Programming
  - IBM Certified Java-Server Side Programming

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 • นักพัฒนา Software
 • นักออกแบบระบบ
 • ผู้ดูแลระบบ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 • มีความเข้าใจในระบบงานไอทีพื้นฐาน
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • Computer PC / Note Book เพื่อใช้ในการทำ Workshop
 • RAM 8 GB ขึ้นไป
 • พื้นที่ว่าง 10 GB ขึ้นไป
 • ระบบปฏิบัติการ Windows 10 Pro ขึ้นไป / Mac / Linux

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 • เพื่อเข้าใจหลักการทํางานของภาษา Python
 • เพื่อทําให้เข้าใจวิธีการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Python
 • เพื่อให้การเรียกใช้งาน Data Structure ของภาษา Python
 • เพื่อให้สามารถพัฒนาโปรแกรมเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลประเภทต่าง ๆ เช่น My SQL, SQL Server, Oracle เป็นต้น
 • เพื่อให้สามารถเรียกใช้Module ต่าง ๆ ได้
 • เพื่อให้สามารถเขียน Unit Test ของ Python ได้
 • เพื่อให้สามารถเขียน REST API ด้วย Framework ของ Python ได้

 

เนื้อหาในการอบรม

Day 1 : Introduction to Python

 • Introduction to Python
 • Python Getting Started
  • Python Install and Quickstart
 • Execute Python Syntax and Indentation
 • Variables and Data Types
  • Comment
  • Casting and Get the Type
  • Python Variables - Assign Multiple Values and Unpack a Collection
  • Output and Global Variables
  • Setting the Specific Data Type
 • Python Operators
  • Arithmetic, Assignment and Comparison Operators
  • Logical, Identity, Membership and Bitwise Operators

Condition and Function 

 •  Conditions and Looping
  • Conditions and If statements
  • Elif, Shorthand If ... Else and Nested If
  • Looping and Iterators
 • Function, Lambda
  • Function and Arguments
  • Number of Arguments
  • Lambda Syntax
  • Lambda Functions
  • Using the dir() Function

Day 2 : Data Structure

 • Data structure
  • Arrays and Lists
  • Access the Elements of an Array
  • Looping Array Elements
  • List Items
  • The list() Constructor
  • Python Collections List Tuple Set
  • Dictionary

Module and Error Exception 

 • Modules and Packages
  • Create and Use a Module
  • Variables in Module
  • Naming a Module
  • Built-in Modules
  • Import From Module
 • Handling Exceptions
  • Python Try Except

File Handling 

 • File Handling
  • File Open, Open a File on the Server
  • Read Only Parts of the File
  • Write to an Existing File
  • Create a New File
  • Delete File

Day 3 : Unit testing and RDBMS 

 •  Classes and Objects
  • Python Classes/Objects
  • The __init__() Function
  • Object Methods
  • Modify Object Properties
  • Python Inheritance
 •  How to Unit Testing
  • Unit Testing Fundamental
  • Unit test
 •  How to use RDBMS in Python
  • SQLite
  • MySQL
  • SQL Server
  • Oracle

REST API

 • How to build REST API with Flask and Python
  • What is an API ?
  • Installing Flask
  • REST Principles
  • Create our application endpoints
  • Returning a list of stores
  • Implementing other endpoints
  • Using Postman for API testing

 Storing resources in a SQL database

  • Retrieving our item resources from a database
  • Writing our item resources to a database
  • Deleting our item resources from a database
 • Security in your REST API
  • How to generate JWT token
  • How to filter JWT for each resources

 

Interactive Online Class

รูปแบบการเรียน ผ่านโปรแกรม Zoom

> > คู่มือการใช้งาน Zoom เบื้องต้น: >> ที่นี่ 

 

ตารางการฝึกอบรม 

 • วันที่ 31 สิงหาคม  - 2 กันยายน 2565  (รุ่นที่ 1 )

ระยะเวลา  3  วัน (9:00 - 16:30 น.)

หลักสูตรของสถาบันไอเอ็มซี สามารถยื่นรับรองหลักสูตรและลดหย่อนภาษีได้ 200%

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

6,900 Baht (Early Bird 6,500 Baht) **ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


ลงทะเบียน ออนไลน์ >> คลิกที่นี่


Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


IMC Institute

ศูนย์รวมข้อมูลเชิงวิชาการ ให้คำปรีกษา และจัดหลักสูตรอบรมทางด้านไอที