THE STANDARD Economic Forum 2023: Future-Ready Thailand เศรษฐกิจไทยไล่ล่าอนาคต Zipevent

THE STANDARD Economic Forum 2023: Future-Ready Thailand เศรษฐกิจไทยไล่ล่าอนาคต

23 - 25 Nov 2023
09:00 - 17:00 (UTC+7)
Plenary Hall 1-4 1st floor | Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC)

Event Information


งานฟอรั่มแห่งปีที่รวมผู้นำระดับโลกและไทยกว่า 40 คน คว้าโอกาส ล่าอนาคต ล้วงอินไซต์   

เศรษฐกิจไทยพร้อมแค่ไหนที่จะไล่ล่าสู่อนาคตท่ามกลางพายุแห่งความเปลี่ยนแปลง เมื่อมหาวิกฤต (polycrisis) ถาโถมและท้าทายในทุกมิติ เศรษฐกิจถดถอย สงครามปะทุ มหาอำนาจห้ำหั่น การค้าเปลี่ยนทิศ พลังงานเปลี่ยนผ่าน เทคโนโลยีไล่กวด หุ่นยนต์คุกคาม และโลกร้อนเกินเยียวยา

คว้าโอกาส ล่าอนาคต ล้วงอินไซต์ และหาคำตอบพร้อมกันที่ THE STANDARD Economic Forum 2023: Future-Ready Thailand งานฟอรั่มแห่งปีที่รวมผู้นำระดับโลกและไทยกว่า 40 คน จากทุกภาคส่วน หลายเจเนเรชัน หลากความคิด จัดต่อเนื่องสู่ปีที่ 4


พร้อมเนื้อหาเข้มข้น เจาะลึกเทรนด์โลกปี 2024 จาก

🔴 Opening Remark เศรษฐา ทวีสิน
นายกรัฐมนตรี

🔴 Closing Remark พิเศษ จาก บัณฑูร ล่ำซำ
ในมุมมองเศรษฐกิจไทยไล่ล่าอนาคต

🔴 ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

🔴 ศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

🔴 Robert F. Godec
U.S. Ambassador to Thailand

🔴 Mr.Fabrizio Zarcone
World Bank Country Manager for Thailand

🔴 ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล
ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO)

🔴 ผยง ศรีวณิช
ประธานสมาคมธนาคารไทย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย

🔴 ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ 
ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยภัทร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

🔴 ขัตติยา อินทรวิชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย

🔴 ศุภชัย เจียรวนนท์
ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์

🔴 ศ.กิตติคุณ ดร.สุรชาติ บำรุงสุข
อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

🔴 ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 
ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

🔴 รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

🔴 ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร
ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

🔴 สมโภชน์ อาหุนัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

🔴 ธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไมโครซอฟท์ ประเทศไทย

🔴 ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
ประธานมูลนิธิคณะก้าวหน้า

🔴 ดร.สันติธาร เสถียรไทย
Future economy advisor and former MD of Global Tech Company

🔴 นันทิวัต ธรรมหทัย
Chief Executive Officer, Pharmaceutical Research and Manufacturers Association (PReMA)

🔴 ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร
ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และอาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

🔴 Jeep Kline
UC Berkeley Faculty and Founder of Venture Capital Fund

🔴 ดร.ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ 
ผู้ก่อตั้ง Vialink และกรรมการบริหาร สถาบันอนาคตไทยศึกษา

🔴 ดร.ศุภศรณ์ สุวจนกรณ์
อาจารย์ประจำสถาบันวิทยสิริเมธี

🔴 ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
อธิบดีกรมสรรพสามิต

🔴 รศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล

🔴 ดร.การดี เลียวไพโรจน์
ประธานเจ้าหน้าที่อนาคตศาสตร์และสินทรัพย์ดิจิทัล บริษัท ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ โดย MQDC

🔴 ศ.ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี
อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

สิ่งที่คุณจะได้รับจากงานครั้งนี้

⚡️Mega Trends 2024
เจาะลึกเมกะเทรนด์ปี 2024 โลกกำลังไปทางไหน อุตสาหกรรมเคลื่อนไปทิศใด ผู้นำควรคว้าโอกาสและปิดความเสี่ยงอย่างไร

⚡️Global Insights and Knowledge 
เข้าถึงอินไซต์ รู้ข้อมูลที่อัพเดตล่าสุดก่อนใครจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง

⚡️Networking and Access to Leaders 
คลุกวงใน แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้นำทางความคิดระดับโลกและไทย

⚡️Platform for Collaboration 
เปิดโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับผู้นำ-ผู้ออกแบบนโยบาย 3,000 คน ในอีเวนต์เดียว


งานนี้เหมาะสำหรับใคร

✅ ผู้นำองค์กร ผู้บริหาร ผู้ขับเคลื่อนธุรกิจ 
✅ ผู้กำหนดนโยบาย ผู้วางกลยุทธ์ ทั้งภาครัฐและเอกชน
✅ คนรุ่นใหม่ที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลง


Early Bird 2,500 บาท (ราคาเต็ม 3,990 บาท)

🔥 เข้างานได้ทั้ง 3 วัน
🔥 รับสิทธิ์ดูย้อนหลัง ฟรี!
🔥 จำนวนจำกัด 1,000 ใบ


Corporate Tickets 2,000 บาท (เมื่อสั่งซื้อ 10 ใบขึ้นไป)
🔥 เข้างานได้ทั้ง 3 วัน
🔥 รับสิทธิ์ดูย้อนหลัง ฟรี!

 


 

สำหรับท่านที่เลือกหัก ณ ที่จ่าย กรุณาส่งเอกสารรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มาที่บริษัท THE STANDARD
และแจ้งเลขพัสดุมาทางอีเมล contact@thestandard.co หัวข้อ เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่ายงาน Economic Forum 2023

ถึง ฝ่ายบัญชี งาน ECONOMIC FORUM
บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เบอร์โทรศัพท์ 02 203 1142
เลขที่ 23/100-102 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เลขที่ผู้เสียภาษี 0 1055 60047 56 1

บริษัท THE STANDARD จะทำการออกใบกำกับภาษีให้ท่าน หลังจากที่ทางบริษัทฯ ได้รับเอกสารรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยจะจัดส่งผ่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านกรอกข้อมูลไว้ในขั้นตอนการสมัคร ทั้งนี้ ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลภายหลังทุกกรณี


Accepted payments


QR Payment

Zipevent_payment Zipevent_payment

Credit/Debit Card

Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment

Over the counter / Bank Channels (Internet Banking/ATM)

Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment

Register


Blind Ticket

1,990.00 THB

Sales ended

Sales until: 13 Sep 2023 23:59

Early Bird

2,500.00 THB

Sales until: 31 Oct 2023 23:59

Regular Price

3,990.00 THB

Coming Soon

Available on: 01 Nov 2023 00:00

Corporate Ticket

2,000.00 THB

Sales until: 25 Nov 2023 23:59Location Details


Plenary Hall 1-4 1st floor | Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC)

LOCATION

60 New Rachadapisek Road, Klongtoey Bangkok, 10110 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


THE STANDARD

สำนักข่าวที่มุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกแก่สังคม
A news agency that aims to create positive changes for society.