นิทรรศการ “สิ่งที่มองไม่เห็น” (Invisible Things) Zipevent

นิทรรศการ “สิ่งที่มองไม่เห็น” (Invisible Things)

13 Jun - 15 Sep 2019
10:30 - 21:00 (GMT+7)
Creative Economy Agency (CEA)
Art & Design
Business
Education

Event Information


นิทรรศการ “สิ่งที่มองไม่เห็น” 

13 มิถุนายน - 15 กันยายน 2562 / 10.30 - 21.00 น. (ปิดวันจันทร์)

ห้องแกลเลอรี ชั้น 1 อาคารส่วนหลัง ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ ณ อาคารไปรษณีย์กลาง 

เข้าชมฟรี

เมื่อตั้งใจดู “สิ่งที่มองไม่เห็น” เราเห็นถึงตัวตนและวัฒนธรรมของเราและของผู้อื่นอย่างไร? 

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)  และสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ร่วมกันนำเสนอนิทรรศการ “สิ่งที่มองไม่เห็น” Invisible Things และชวนสำรวจของใช้ประจำวัน กระบวนความคิด และวิถีชีวิตอันเป็นลักษณะเฉพาะของคนในท้องถิ่น รวมไปถึงมุมมองต่อสิ่งของต่างวัฒนธรรม ผ่านคำถามว่าอะไรคือความเป็นไทย และอะไรคือความเป็นเยอรมัน เพื่อนำไปสู่โอกาสและอนาคตที่จะเติบโตอย่างแข็งแรงบนทุนทางวัฒนธรรมของเราเอง

นิทรรศการ “สิ่งที่มองไม่เห็น” จัดแสดงของใช้ในชีวิตประจำวันทั้งหมด 50 ชิ้น จากประเทศที่ให้ความสำคัญกับการนำธรรมเนียมประเพณี ประวัติศาสตร์ และวิทยาการความสร้างสรรค์มาพัฒนาเศรษฐกิจอย่างไม่หยุดนิ่งอย่างประเทศไทยและเยอรมนี รวมถึงส่วนวิดีทัศน์ที่นำเสนอภาพถ่ายวิถีชีวิตความเป็นอยู่และภาพยนต์สั้นที่เล่าถึงการแลกเปลี่ยนมุมมองต่างวัฒนธรรมโดยกลุ่มนักศึกษาจากทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ “ไม้ไผ่” ถูกใช้เป็นโครงสร้างหลักในการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อย้ำให้เห็นถึงภูมิปัญญาความสร้างสรรค์ที่มีอยู่นับไม่ถ้วนของสิ่งที่อยู่รอบตัวแต่มักถูกละเลย

หนึ่งในภัณฑารักษ์ของนิทรรศการผู้แต่ง Very Thai: Everyday Popular Culture หนังสือที่เล่าถึงความเป็นไทยแบบที่ไทยยังคิดไม่ถึง ฟิลิป คอนเวล-สมิธห์ อธิบายถึงการนำของใช้ที่คุ้นเคยจากไทยมาจัดแสดงโดยเลือกของที่เห็นได้ถึงความเป็นวัตถุทางวัฒนธรรม ความอะลุ่มอล่วย ความเชื่อ และความสัมพันธ์ของคนในสังคม

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม และร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ 10.30 - 21.00 น. วันอังคาร - วันอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) โทร 02 105 7400 #213, 214 facebook.com/InvisibleThingsTH หรือ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย 18/1 ซอยเกอเธ่ สาทร 1  กรุงเทพฯ 10120 โทร 02 108 8231-2 อีเมล์: Programm@bangkok.goethe.org Facebook: Goetheinstitut.Thailand Instragram: Goetheinstitut_Thailand Twitter: @GI_Thailand www.goethe.de/thailand

--------------------------------

The exhibition "Invisible Things"

13 June - 15 September 2019 / 10.30-21.00  (Closed Mondays)

Gallery, Fl. 1, Back Building, TCDC Bangkok at The Grand Postal Building

Free entry

When seeing “things” with fresh eyes, how do they reveal culture, self-perception of our own and awareness of others?

Thailand Creative & Design Center (TCDC),  under Creative Economy Agency (Public Organization), in cooperation with the Goethe-Institut Thailand presents Invisible Things. Through cultural objects, the exhibition introduces stereotypes and the truth within people’s thoughts, lifestyles and characteristics. “What is typical Thai?” and “What’s typical German?” Invisible Things approaches these questions in various ways that lead to the buildup on our own cultural capitals.

“Invisible Things” exhibits the selection of 50 everyday objects from Thailand and Germany whose constant economic and social growth fostered by traditions, history, wisdom and creativity. Short films produced by Thai and German students, accompanying with portrait photographs of these two nations also reflect their mentality and lifestyles. Moreover, the interaction between common objects from different cultures is displayed in bamboo structures that gives a new perspective that could change your perception of the invisible value in ordinary things. The more we see it around us, the less visible it gets. Therefore, this exhibition uses bamboo as a way to make invisible things more visible.

In curating the Thai objects, Philip Cornwel-Smith, one of the exhibition curators and the author of remarkable Very Thai: Everyday Popular Culture investigated what gives a thing cultural meaning, and what shows the Thai traits of adaptation, flexibility, local beliefs and social bond.

For more information, please contact Information Counter, TCDC Bangkok, 10.30 - 21.00 hrs., Tuesday - Sunday (Closed Mondays), Tel. 02 105 7400 #213, 214, 

facebook.com/InvisibleThingsTH, and Goethe-Instutut Bangkok, 18/1 Soi Goethe, Sathorn 1 Bangkok 10120, Tel. 02 108 8231/2, Email: Programm@bangkok.goethe.org, Facebook: Goetheinstitut.Thailand, Instragram: Goetheinstitut_Thailand, Twitter: @GI_Thailand

www.goethe.de/thailand

-------------------------------------------

Location Details


Creative Economy Agency (CEA)

LOCATION

The Grand Postal Building 1160 Charoenkrung Road, Bangrak Bangkok, 10500 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


Creative Economy Agency (CEA) | TCDC (Thailand Creative & Design Center)

Thailand Creative & Design Center (TCDC) was established in 2004 to connect and promote interaction among creativity, skill, cultural asset and business conducive to creating quality products and services that meet the global market demand.