ศึกษาดูงานนวัตกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับผู้สูงอายุ Zipevent
ศึกษาดูงานนวัตกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับผู้สูงอายุ Zipevent

ศึกษาดูงานนวัตกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับผู้สูงอายุ

1 - 6 Jul 2019
00:00 - 00:00 (GMT+7)
Travel

Event Information


ศึกษาดูงานนวัตกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับผู้สูงอายุ

ระหว่างวันที่ 1 – 6 กรกฎาคม 2562 ณ เมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีนและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

สำหรับการศึกษาดูงานนวัตกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับผู้สูงอายุเพื่อศึกษาแนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุและเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภค รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อรองรับตลาดที่มีความต้องการสินค้าประเภทนี้เพิ่มมากขึ้น

ในงาน HONG KONG SENIOR FAIR 2019

♦️ ผู้เชี่ยวชาญร่วมเดินทาง ♦️

• อาจารย์กัลยา โกวิทวิสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญจาก FABLAB Thailand

ค่าใช้จ่ายท่านละ 53,000 บาท (ไม่รวม VAT)

รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 25 ท่าน เท่านั้น หมดเขต ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เท่านั้น

📞 สมัครได้ที่อีเมล์ panita@nstda.or.th (แจ้งชื่อ-นามสกุล และชื่อหน่วยงาน เบอร์มือถือติดต่อกลับ)

📍 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่พนิตา, ชนากานต์, วลัยรัตน์ โทร. 02-564-7000 ต่อ 1301,1368,1381


Location Details


LOCATION

VIEW MAP