เสวนา Creative Hub Roundtable: Art & Community Sharing Session Zipevent
เสวนา Creative Hub Roundtable: Art & Community Sharing Session Zipevent

เสวนา Creative Hub Roundtable: Art & Community Sharing Session

29 May 2020
14:00 - 15:30 (GMT+7)
Online Event
Music & Performance
Art & Design
Self-Improvement
Festival
Industrial

Event Information


Creative Hub Roundtable” จัดขึ้นโดย British Council และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชนที่กระจายอยู่ตามแต่ละพื้นที่ รวมถึงการรับมือเฉพาะหน้าจากผลกระทบในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID- 19)

ครั้งนี้ Creative Hub Roundtable มาในหัวข้อ Art & Community Sharing Session เพื่อนำเสนอแนวทางการนำงาน “ศิลปะ” และ “ดนตรี” มาเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และการปรับตัวเพื่อให้โครงการยังคงเดินหน้าภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นใน วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 (Open Session เปิดให้บุคคลทั่วไปรับชมได้) เวลา 14.00 – 15.30 น. ผ่านทาง Facebook LIVE ทางเพจ TCDC

Moderator - ดร.พัชรวีร์ ตันประวัติ หัวหน้าฝ่ายศิลปะและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ British Council

วิทยากรจาก Hub ต่าง ๆ นำเสนอประเด็นหัวข้อละ 10 นาที และเปิดโอกาสให้ ถาม-ตอบ ดังนี้

  • Hear & Found : แพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงดนตรีชนเผ่าและวัฒนธรรมชุมชน
  • คลองเตยดีจัง : กลุ่มนักพัฒนาที่นำศิลปะสู่ชุมชนเพื่อการเพิ่มคุณภาพชีวิต
  • BICT Fest : เทศกาลละครเพื่อเด็กที่นำการแสดงออกนอกโรงละคร
  • เครือข่ายประยูรเพื่อศิลปะ : เครือข่ายแบบเปิดที่นำศิลปะไปหาชุมชนเพื่อสังคมที่ดีขึ้น

 


Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


Creative Economy Agency (CEA) | TCDC (Thailand Creative & Design Center)

Thailand Creative & Design Center (TCDC) was established in 2004 to connect and promote interaction among creativity, skill, cultural asset and business conducive to creating quality products and services that meet the global market demand.