What's on your mind? Zipevent

What's on your mind?

12 - 23 Jan 2020
10:00 - 18:00 (GMT+7)
AIS D.C.
Art & Design
Self-Improvement
Education
Festival
Job & Career

Event Information


BKKDW2020

What's on your mind?

หนึ่งในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่สร้างมูลค่าสูงคืออุตสาหกรรมภาพยนตร์และวิดีทัศน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่โซเชียลมีเดียและสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตผู้คน และมีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในเชิงธุรกิจ ข้อมูลเนื้อหาและความสร้างสรรค์จึงมีความสำคัญอย่างมากในการผลิตสื่อ 

AIS Design Centre ร่วมกับ Echo และ Trasher Bangkok ภายใต้เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563 #BKKDW2020 เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดกิจกรรม Workshop การผลิต Video Content ภายใต้หัวข้อWhat's on your mind? เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพ เรียนรู้วิธีคิดและกระบวนการผลิตสื่อวิดีโอโดยการเล่าเรื่องจากปัญหาที่ประเทศไทยต้องเผชิญทั้งทางเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อนำเสนอข้อมูล และไอเดียการผลิตสื่อเพื่อเปลี่ยนแปลงปัญหาของกรุงเทพให้มีความน่าสนใจ และนำไปสู่การพัฒนา โดยการเล่าเรื่องจากสิ่งรอบตัวในรูปแบบของวิดีโอสั้น ผ่านการเปลี่ยนแปลงของคน ชุมชน และธุรกิจ ที่มีการปรับเปลี่ยน พัฒนาเพื่อการอยู่รอด จนกระทั่งได้รับการยอมรับ และสามารถผลักดันให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศได้ ซึ่งผลงานของทีมที่ได้รับการคัดเลือกจากวิทยากรและคณะกรรมการ จะมีโอกาสได้นำไปเผยแพร่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสื่อประชาสัมพันธ์งานเทศกาลออกแบบกรุงเทพฯ 2563 และจัดแสดงที่บริเวณทางเข้า AIS D.C. พร้อมรับสิทธิ์ในการเป็นสมาชิก AIS D.C. 1 ปี 

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563 หรือ Bangkok Design Week 2020 #BKKDW2020 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2563 ภายใต้ธีม "Resilience: New Potential for Living ปรับตัว > อยู่รอด > เติบโต" โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นแนวทางให้กลุ่มคนสร้างสรรค์ เหล่าผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ได้มาเสนอวิสัยทัศน์และผลงาน ที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างศักยภาพให้กับกรุงเทพฯ และเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศให้เติบโตต่อไป 

วิทยากร

คุณฤทธิกร มหาคชาภรณ์ Content Director และ Co-Founder จาก Echo กลุ่มผู้สร้าง Creative Movement ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเล่าเรื่องผ่านวิดีโอ เพื่อเคลื่อนไหวและสร้างแรงบันดาลใจในการสะท้อนปัญหาสังคม การเมือง ศิลปะ และวัฒนธรรม 

คุณทิชากร ภูเขาทอง Director และ Creative Director จาก Trasher Bangkok เป็น Community หนึ่งที่สร้างสรรค์และผลิต Content ที่หลากหลายและมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น Video Production, Series, Special Event และ Party นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ ที่รวบรวม Life Style ของ Pop Culture จากทั่วทุกมุมโลก รวมถึงข่าวสารสาระต่าง ๆ 

กำหนดการกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 
09.30 - 10.00 น.  ลงทะเบียน
10.00 - 10.30 น.  แนะนำกิจกรรม Bangkok Design Week 2020
10.30 - 12.30 น.  บรรยายหัวข้อ Creative Storytelling for Internet Video Workshop: วิธีคิดและกระบวนการผลิตวิดีโอเล่าเรื่องยังไงให้โดนใจคนดู
12.30 - 13.30 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 15.30 น.  บรรยายหัวข้อ การใช้ Design Thinking หา Insight เพื่อก่อให้เกิดผลงานรวมถึงวิธีการเล่าเรื่องให้เหมาะกับคนเสพสื่อในปัจจุบัน 
15.30 - 17.30 น.  กิจกรรม Workshop ช่วงที่ 1
17.30 - 17.45 น.  พักเบรก 
17.45 - 18.30 น.  กิจกรรม Workshop ช่วงที่ 2
18.30 - 19.00 น.  สรุปกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 
12.30 - 13.00 น.  ลงทะเบียน
13.00 - 14.30 น.  นำเสนอ Pre-production ช่วงที่ 1 (ทีมที่ 1-5) *ทีมละ 25 นาที
14.30 - 14.45 น.  พักเบรก
14.45 - 16.15 น.  นำเสนอ Pre-production ช่วงที่ 2 (ทีมที่ 6-10) 
16.15 - 17.00 น.  สรุปกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 
12.30 - 13.00 น. ลงทะเบียน
13.00 - 15.00 น. นำเสนอวิดีโอ และฟังข้อเสนอแนะ ช่วงที่ 1 
15.00 - 15.30 น. พักเบรก
15.30 - 17.00 น. นำเสนอวิดีโอ และฟังข้อเสนอแนะ ช่วงที่ 2
17.00 - 17.30 น. สรุปภาพรวมทั้งหมด 
17.30 - 18.00 น. ประกาศผลการตัดสิน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. นักเรียน นักศึกษา อายุตั้งแต่ 18 - 30 ปี กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ไม่จำกัดสาขาวิชาและสถาบันการศึกษา
 2. เข้าร่วมกิจกรรมเป็นทีม แต่ละทีมต้องมีสมาชิก 3 คน
 3. มีความสนใจและความรู้พื้นฐานในการทำสื่อประชาสัมพันธ์และการผลิตวิดีโอ

วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม
 2. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบทั้ง 3 วัน
 3. กรุณากรอกข้อมูลการสมัครและส่ง Portfolio นำเสนอแนวคิดการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ Bangkok Design Week 2020 Resilience: New Potential for Living: ปรับตัว อยู่รอด เติบโต ภายใต้ธีม What's on your mind? อัพโหลดไฟล์ในรูปแบบ .pdf ภายในวันที่ 9 มกราคม 2563  ได้ที่: https://bit.ly/38ZZKK6
 4. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง Facebook/Bangkokdesignweek ในวันที่ 10 มกราคม 2563
 5. เข้าร่วม Workshop ตามรายละเอียดกิจกรรมทั้ง 3 วัน ที่ AIS D.C. ชั้น 5 ดิ เอ็มโพเรียม สุขุมวิท 24
 6. ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลในวันที่ 23 มกราคม 2563
 7. วิดีโอผลงานจะได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊ก เพจ Bangkok Design Week เพจ Echo และเพจ Trasher, Bangkok ภายในวันที่ 27 มกราคม 2563 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. การคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นไปตามการพิจารณาของวิทยากร
 2. แนวความคิดในการนำเสนอต้องไม่พาดพิงถึงเรื่องการเมือง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่มีเนื้อหารุนแรงที่จะก่อให้เกิดความแตกแยกทางสังคม
 3. ข้อมูลเนื้อหา ภาพ และเสียงที่ใช้ในการผลิตสื่อต้องเป็นต้นฉบับ หรือมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน ทั้งนี้หากมีการละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ทางผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว โดยผู้จัดงานไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใด ๆ
 4. ผู้จัดงานสามารถนำผลงาน ภาพถ่ายและวิดีโอที่เกี่ยวข้องในการทำกิจกรรมนี้ ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยไม่ต้องขออนุญาตผู้เข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้า
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสม
 6. การตัดสินของวิทยากรและคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ AIS D.C. ชั้น 5 ดิ เอ็มโพเรียม สุขุมวิท 24
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-029-2299 เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 10.30 - 21.00 น.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

BKKDW2020

What's on your mind?

Movie and video industry has become popular, especially in this digital era. Media has an influence on people's lifestyles and affecting business decisions of the consumers, content and creativity are therefore, very important in media production. So, AIS Design Center in collaboration with Echo and Trasher Bangkok in Bangkok Design Week 2020 #BKKDW2020 is organizing Video Content Workshop under the concept of What's on your mind?to be an area for the new generation to unleash the potential, learn how to think and the process of video production by the story telling of the problems that Thailand has been facing, both in economic and social aspect. The workshop is to present information and media production ideas which will emphasize the problems of Bangkok and lead to the solution. The qualified teams’ work will be publicized as a part of Bangkok Design Week 2020’s public relation, plus a 1-year membership of AIS Design Centre.

Bangkok Design Week 2020 #BKKDW2020, will be held from 1 - 9 February 2020 under the theme "Resilience: New Potential for Living” that aims to be an area for creative people, government agencies and business enterprises to present the vision and work together to help stimulate the capacity of Bangkok with creativity, and drive the economy in Thailand’s creative industry.

Guest Speakers

Rittikorn Mahakhachabhorn is the Content Director and Co-Founder of Echo, the group of creative movement creators who use their creativity in storytelling through video to act and create inspire as reflection of social, political, artistic and cultural issues.

Tichakorn Phukhaothong is the Director and Creative Director of Trasher Bangkok, the creative community that create various and unique contents including video production, TV series, special Event and party. Plus, it is an area that gather life styles of pop culture around the world.

Schedule

Sunday, 12 January 2020
09.30 - 10.00        Registration
10.00 - 10.30        Introduction to Bangkok Design Week 2020
10.30 - 12.30        Lecture: Creative Storytelling for Internet Video by echo
12.30 - 13.30        Launch
13.30 - 15.30        Lecture: Design Thinking to find Insight
15.30 - 17.30        Workshop: session 1
17.30 - 17.45        Break 
17.45 - 18.30        Workshop: session 2
18.30 - 19.00        Activity conclusion

Thursday, 16 January 2020
12.30 - 13.00        Registration
13.00 - 14.30        Pre-Production Presentation (Team 1-5) 
14.30 - 14.45        Break 
14.45 - 16.15        Pre-Production Presentation (Team 6-10) 
16.15 - 17.00        Activity conclusion

Thursday, 23 January 2020
12.30 - 13.00        Registration
13.00 - 15.00        Video presentation and suggestion (session 1)
15.00 - 15.30        Break
15.30 - 17.00        Video presentation and suggestion (session 2)
17.00 - 17.30        Activity conclusion
17.30 - 18.00        Contest result announcement

Contestants Qualification

 1. Students, aged between 18-30 years old, in higher education, regardless to faculty or educational institution
 2. Participate in team, 3 members each.
 3. Have basic knowledge in public relations and media production
 4. Interested in media relations and media production

Activity Participation

 1. The contestants are selected to participate in the activity
 2. Can participate in all activities all sessions
 3. Submit the proposal for Bangkok Design Week 2020 Resilience: New Potential for Living: adapt to survive under the theme "What's on your mind?” in pdf format by 9 January 2020. Download here: https://bit.ly/38ZZKK6
 4. The announcement of participants via Facebook.com/Bangkokdesignweek on 10 January 2020
 5. The workshop is at AIS D.C., floor 5, The Emporium, Sukhumvit 24
 6. Announcement of the winner is on 23 January 2020.
 7. The work will be publicized on Facebook page: Bangkok Design Week, Echo and Trasher Bangkok by 27 January 2020.

Terms and conditions

 1. The selection of participants is made by the consideration of the speakers.
 2. The concept of presentation must not refer to politics or disparage the institutions of nation, religion, and monarchy. No violent content that causes disharmony is allowed.
 3. The audio and visual content used in the media must be original or clearly have references sources/ In case of violation of the law on copyright and intellectual property, the participants must be solely responsible. The organizer does not take any responsibility.
 4. The organizer has the full right to use photos and videos related to this activity to publicize without prior notice.
 5. The detail and terms and conditions of the activity are subject to change as appropriate.
 6. The decision by the judges is final.

 

If you have further questions, please contact AIS D.C., Floor 5, The Emporium, Sukhumvit 24.
Tel.02-029-2299 Open daily from 10.30 AM. - 9.00 PM.

 

 

Location Details


AIS D.C.

LOCATION

5th Fl The Emporium 622 Sukhumvit Soi 24, Khlong Toei Bangkok, 10110 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


AIS Design Centre (AIS D.C.)

AIS ร่วมกับ TCDC เปิดพื้นที่ให้กับคนรุ่นใหม่ เหล่าสตาร์ทอัพ และผู้ประกอบการยุคดิจิทัล ในชื่อ AIS Design Centre (AIS D.C.) เพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้และเพิ่มขีดความสามารถของคนไทย ให้นำความสามารถนั้นไปต่อยอดในการพัฒนาประเทศ