เจาะลึก Transfer Pricing Document ทำอย่างไรให้ถูกต้อง Zipevent

เจาะลึก Transfer Pricing Document ทำอย่างไรให้ถูกต้อง

24 Nov 2022
13:30 - 16:30 (UTC+7)
Online Event

Event Information


เจาะลึกเรื่อง พ.ร.บ. Transfer Pricing และเตรียมความพร้อมในการทำ Transfer Pricing Document ทำอย่างไรให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดย คุณกรรักษ์ ศิลานุกิจ  นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ กรมสรรพากร

Register


ลงทะเบียน (Register)

FREE

Sales ended

Sales until: 24 Nov 2022 16:30Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


Business Online Public Company Limited

เป็นผู้นำด้านโซลูชันเพื่อการตัดสินใจ ทางธุรกิจอย่างครบวงจร มีจุดมุ่งหมายคือการให้บริการข้อมูลธุรกิจ ข่าวสาร การวิเคราะห์ และระบบตรวจสอบข้อมูล อย่างครบวงจร เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจที่ถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำ โดยการพัฒนาที่สุดของเทคโนโลยีเพื่อบริการข้อมูลที่แม่นยำค้นคว้า พัฒนา และปรับปรุงฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง นำที่สุดของเทคโนโลยีจากหลายประเทศเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ประมวลผล นำเสนอข้อมูลในหลากหลายมิติ เพื่อเพิ่มโอกาสและลดความเสี่ยงทางธุรกิจให้กับลูกค้าและให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างสูงสุดเพราะความปลอดภัยของข้อมูลและระบบเป็นหัวใจหลักในการทำงานของเรา เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเครือข่ายให้มีความปลอดภัยสูงสุด

บริการของ BOL ประกอบไปด้วย Corpus X, Dun & Bradstreet, MatchLink, Enlite ฯลฯ