ลงทุนแมน Conference Summer 2024 Zipevent

ลงทุนแมน Conference Summer 2024

27 Apr 2024
13:00 - 18:00 (UTC+7)
Earthlab Cinema by DR.CBD,SF World Cinema (โรงที่ 15)

Event Information


ลงทุนแมน Conference Summer 2024

งานสัมมนาที่รวมเรื่องราวมุมมอง การลงทุน ในประเทศ และ ต่างประเทศ ในปี 2024

โดยผู้เชี่ยวชาญการลงทุน และเป็นครั้งแรกที่จะมี ลงทุนแมน เป็นวิทยากร ร่วมกับ SPEAKERS ชื่อดัง

 

งานสัมมนาครั้งนี้ จะมีทั้งหมด 5 Main Stage Sessions

*จองก่อน มีสิทธิ์เลือกสำรองที่นั่งก่อน (จำนวนจำกัด) โดยที่นั่งเป็นแบบระบุที่นั่ง  

 บัตร Economy ราคา 1,500 บาท (ไม่รวม VAT)

บัตร Superior ราคา 1,650 บาท (ไม่รวม VAT)

บัตร Premium ราคา 1,800 บาท (ไม่รวม VAT)

 บัตร Front       ราคา 1,950 บาท  (ไม่รวม VAT)

บัตร VIP ที่นั่งคู่ (1 บัตร ได้ 2 ที่นั่ง) ราคา 5,000 บาท (ไม่รวม VAT) 

 

ผู้ซื้อบัตรสามารถส่งคำถามให้กับ SPEAKERS ได้ 1 ท่าน ผ่านทางอีเมลล์ และ

มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมกับ Blockdit Invest ชิงรางวัล StockRadars Premium (จำนวนจำกัด)

 

 

 

สำหรับท่านที่จองบัตรสำเร็จ ทุกท่านสามารถเริ่มลงทะเบียนโดยแสดงหลักฐาน QR Code ที่ระบุที่นั่ง ในอีเมลล์ของท่าน

ที่จุดลงทะเบียนบริเวณ ชั้น 9 โรงภาพยนต์ SF World Cinema

ได้ตั้งแต่ เวลา 12.00 - 13.00 น. ณ วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567

โดยประตูเปิดให้เข้าโรงภาพยนต์เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

 

On-Site Event Venue

แผนผังที่นั่งในโรงภาพยนตร์

 

การเดินทางมายังศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

 ท่านที่เดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS

รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ทางออกที่ 6 หรือ

รถไฟฟ้า BTS สถานีสยาม ทางออกที่ 6

โดยเดินผ่านทางเชื่อมรถไฟฟ้า เพื่อเข้าสู่ตัวศูนย์การค้าได้เลย

ท่านที่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว

สามารถขับรถมาจอดที่ อาคารจอดรถของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 

ทั้งนี้สามารถจอดรถได้ฟรี 4 ชั่วโมง โดยสามารถนำบัตรจอดรถมาประทับตราบริเวณหน้าโรงภาพยนต์ SF 

 

ใบกำกับภาษี

ข้อมูลในใบกำกับภาษีที่ออกโดยระบบ จะไม่สามารถแก้ไขได้ในภายหลัง กรุณาตรวจสอบก่อนตกลง

 

 หากต้องการ ใบกำกับภาษีตัวจริง หรือ การหักภาษี ณ ที่จ่าย 

สามารถส่งอีเมลมายังฝ่ายบัญชีของทางลงทุนแมนได้ที่ account@ltmh.com 

 

*ทั้งนี้สำหรับ การหัก ณ ที่จ่าย ทางผู้ซื้อจะต้องจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ 

     - หนังสือรับรองบริษัท

     - ภ.พ. 20

     - หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 

       (Scan สำเนามาก่อน และส่งฉบับจริงทางไปรษณีย์ตามหลัง)

     - สำเนา Book Bank ที่ต้องการให้โอนเงินคืน (บัญชีนิติบุคคลเท่านั้น)

     - ไฟล์ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีที่ออกโดยระบบ ZIPEVENT

 


Restriction & Event Admission Policy


  1. บัตรเป็นทรัพย์สินของผู้จัดงาน ไม่อนุญาตให้นำบัตรเข้างานไปจำหน่ายต่อเพื่อหากำไร หรือนำไปแสวงหาประโยชน์ทางการค้าโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตรเข้างานโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่คืนเงินทุกกรณี
  2. หากผู้ซื้อบัตรเข้างาน ประสงค์จะเปลี่ยนชื่อผู้เข้าร่วมงาน ต้องทำการแจ้งผู้จัด ผ่านทางแชทบนเว็บไซต์ของซิปอีเวนท์ (https://www.zipeventapp.com/) ทีมงานจะทำการแก้ไขข้อมูลสร้าง QR CODE ใหม่และ Resend Email บัตรเข้างานไปให้ผู้เข้าร่วมงานท่านใหม่แทน
  3. บัตรเข้างานไม่สามารถแลกเปลี่ยน, คืน หรือแลกเป็นเงินสดได้
  4. ผู้ซื้อบัตรเข้าร่วมงานสัมมนาต้องทำการลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนหน้างาน โดยการแสดง QR CODE ที่ได้รับผ่านทาง Email ที่ซื้อบัตรไว้ เพื่อยืนยันตัวตน และรับสติกเกอร์ หรือ ป้ายห้อยคอ (สำหรับVIP)
  5. ใบกำกับภาษีที่ออกโดยระบบ จะไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดภายในเอกสารได้ โปรดตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดก่อนกดตกลง และหากต้องการใบกำกับภาษีตัวจริง หรือหนังสือหัก ณ ที่จ่าย กรุณาติดต่อ account@ltmh.com
  6. หากผู้ถือบัตรเข้างานปฏิเสธในการให้ความร่วมมือ ผู้จัดงานมีสิทธิปฏิเสธการเข้าร่วมงานได้
  7. การซื้อบัตรเข้างานหมายถึงผู้ซื้อยอมรับตามข้อตกลงที่ทางผู้จัดงานกำหนดข้างต้นแล้วทุกประการ
    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Latest Update: 25 Mar 2024 16:09:33

Details, Prices and Exhibit Zones


Please select Round/Time


Select Date


Select Round


Location Details


Earthlab Cinema by DR.CBD,SF World Cinema (โรงที่ 15)

LOCATION

999/9 Ratchadamri Rd, Pathum Wan Bangkok, 10330 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


ลงทุนแมน

ลงทุนแมน สื่อออนไลน์ ที่นำเสนอเรื่องราว เกี่ยวกับการเงิน การลงทุนให้แก่คนไทย ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ติดตามรวมกันมากกว่า 2.4 ล้านคน