นิทรรศการ “The Place of Memories” Zipevent

นิทรรศการ “The Place of Memories”

24 Apr - 12 Jun 2021
10:00 - 18:00 (UTC+7)
S.A.C. Subhashok The Arts Centre

Event Information
นิทรรศการ “The Place of Memories”

นิทรรศการศิลปะ “The Place of Memories” สำรวจความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลแต่ละชุดซึ่งจัดเก็บอยู่บน “พื้นที่นามธรรม” เชื่อมโยงกันผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นขณะใช้งานบนโลกออนไลน์ โดย ทิวไพร บัวลอย, ธณวัฒน์ นุ่มเจริญ และวัชรนนท์ สินวราวัฒน์
.
ศิลปินทั้ง 3 สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมรูปแบบสื่อใหม่ (New Media Art) โดยใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการทำงาน เพื่อค้นหาความเชื่อมโยงระหว่างตัวตนบนโลกดิจิทัลของตนเอง กลับไปหาชุดข้อมูลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์และความทรงจำของศิลปิน สร้างตัวตนที่บิดเบี้ยว ขัดแย้งและไม่ลงรอยเป็นเนื้อเดียวกันกับตัวตนบนโลกกายภาพ นำไปสู่นิทรรศการในครั้งนี้ ที่ศิลปินได้สร้างนิยามความทรงจำของตนผ่านผลงานศิลปะร่วม

 

นิทรรศการกลุ่มโดย
- ทิวไพร บัวลอย
- ธณวัฒน์ นุ่มเจริญ
- วัชรนนท์ สินวราวัฒน์
.
คิวเรท โดย ภัทฐิชา ฐิติธรรมาภรณ์
คิวเรเตอร์จากโครงการ Start! Art Curator


Location Details


S.A.C. Subhashok The Arts Centre

LOCATION

Soi Phrom Chit, Sukhumvit 39 Bangkok, 10110 Thailand

VIEW MAP