The Secret Sauce Summit 2024 Zipevent

The Secret Sauce Summit 2024

5 - 6 Sep 2024
08:00 - 18:00 (UTC+7)
Royal Paragon Hall 5th Floor, Paragon Department Store

Event Informationอีเวนต์สำหรับผู้ประกอบการและนักธุรกิจ
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ธีมปี 2024 ชื่อว่า Winning the New Wave เกมธุรกิจชนะโลกใหม่

 

เนื้อหาจัดเต็ม เข้มข้น ใช้ได้จริงทุกเซสชัน

✅ อัปเดตเทรนด์และอินไซต์ พาธุรกิจบุก New Wave

✅ เฟรมเวิร์กสร้างกลยุทธ์ใช้ต่อได้ทันที

✅ บทเรียนจากผู้ประกอบการตัวจริง เจ็บจริง โตจริง สำเร็จจริงจากซีอีโอรุ่นใหญ่-รุ่นใหม่

✅ ห้องเรียนวิชาธุรกิจ Reskill และ Upskill จับมือทำจริงโดยผู้เชี่ยวชาญ

✅ กระทบไหล่สปีกเกอร์ พร้อม Q&A หลังจบเซสชัน

✅ พบปะคอมมูนิตี้ผู้ประกอบการยุคใหม่โซน Networking Lounge

 

งานนี้เหมาะกับ

📌 ผู้ประกอบการและนักธุรกิจที่มองหาโอกาสในการเติบโต

📌 ผู้บริหารทุกระดับที่มีส่วนในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์กร

📌 คนทำงาน และนิสิต-นักศึกษาที่สนใจเรื่องธุรกิจและความเป็นผู้นำ

 Agenda - Main Stage

 Agenda - Expertise Room

 Ticket Benefits

บัตร 1 ใบ เข้าได้ทุกโซนไม่จำกัดทั้งงาน!

Early Bird Ticket จำนวนจำกัด! ราคาเพียง 3,990.-

  • Main Stage ครบทุกเทรนด์ รวม 20 Sessions!
  • Expertise Room ห้องเรียนวิชาธุรกิจ
  • Networking Lounge กระทบไหล่สปีกเกอร์

 

พิเศษ! บัตรทุกประเภท ดูย้อนหลังได้ 6 เดือนเต็ม ทั้ง Mainstage และ Expertise Room พร้อมอ่านสรุป Key Takeaway สำคัญทุก Sessions

 


เงื่อนไข กฎข้อบังคับ และข้อมูลสำคัญที่ผู้ซื้อบัตรควรทราบ

1. ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี ขอความกรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนการชำระเงิน 

2. การลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนหน้างาน ผู้เข้าร่วมงานต้องแสดง QR Code ที่ได้รับทางอีเมลพร้อมบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนรับบัตรเข้างาน 

3. ในการเข้าภายในพื้นที่บริเวณงานต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารทางราชการที่ระบุชื่อที่ตรงกับบนบัตรที่ซื้อเท่านั้น โดยแสดง ณ จุดตรวจหน้างาน หากชื่อผู้เข้าชมไม่ตรงกับบัตร สามารถแสดงเอกสารยืนยันตัวตนได้

4. หากผู้ร่วมงานปฏิเสธในการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ผู้จัดมีสิทธิไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่งาน

5. ที่นั่งภายในงานไม่ได้มีการกำหนดเฉพาะสำหรับบัตรแต่ละใบ (First come, first served) ทางผู้จัดไม่อนุญาตให้ท่านวางสิ่งของจองที่นั่ง หากพบเห็น จะมีเจ้าหน้าที่เก็บและฝากไว้ที่จุด Lost & Found และหากสิ่งของสูญหาย ทางผู้จัดจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี

6. ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือบัตร หากผู้ถือบัตรได้ทำการลงทะเบียนที่หน้างานแล้ว

7. การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เข้าร่วมงาน สามารถทำได้ 1 ครั้งเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • สามารถแจ้งเปลี่ยนชื่อทางออนไลน์ได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/zipevent/ หรือเว็บไซต์ : https://www.zipeventapp.com/e/TSSSUMMIT2024 ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2567 เวลา 18.00 น.
  • หากต้องการเปลี่ยนชื่อที่หน้างานในวันที่ 5 กันยายน 2567 ต้องแสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / ใบขับขี่ / หนังสือเดินทาง หรือเอกสารทางราชการ ของผู้ถือบัตรเดิมพร้อมเซ็นรับรองมอบอำนาจในการเปลี่ยนชื่อผู้ถือบัตร และจะต้องมาทำการเปลี่ยนแปลงชื่อก่อนงานเริ่ม 1 ชั่วโมง
  • หากเคยทำการเปลี่ยนชื่อทางระบบออนไลน์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือบัตรเป็นครั้งที่ 2 โดยหากต้องการเข้าร่วมงานจะต้องแสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / ใบขับขี่ / หนังสือเดินทาง หรือเอกสารทางราชการของผู้ที่มีชื่อตรงกับบนบัตร พร้อมเซ็นรับรองมอบสิทธิ์ในการเข้าร่วมงานเท่านั้น

8. การรับชมย้อนหลัง กรณีถือบัตรตามข้อย่อยข้างต้น ลูกค้าจะต้องติดตาม Access Code จากผู้ถือบัตรล่าสุดด้วยตนเอง โดยผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี

9. การซื้อบัตร หมายถึง ผู้ซื้อยอมรับตามข้อตกลงที่ทางผู้จัดกำหนดข้างต้นแล้วทุกประการ

10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 สำหรับท่านที่เลือกหัก ณ ที่จ่าย

กรุณาส่งเอกสารรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มาที่บริษัท THE STANDARD
และแจ้งเลขพัสดุมาทางอีเมล contact@thestandard.co หัวข้อ เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่ายงาน The Secret Sauce Summit 2024

 

ถึง ฝ่ายบัญชี งาน TSS SUMMIT 2024
บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เบอร์โทรศัพท์ 0 2079 5428 กด 2
เลขที่ 23/100-102 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เลขที่ผู้เสียภาษี 0 1055 60047 56 1

 

บริษัท THE STANDARD จะทำการออกใบกำกับภาษีให้ท่าน หลังจากที่ทางบริษัทฯ ได้รับเอกสารรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยจะจัดส่งผ่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านกรอกข้อมูลไว้ในขั้นตอนการสมัคร ทั้งนี้ ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลภายหลังทุกกรณี


Accepted payments


QR Payment

Zipevent_payment Zipevent_payment

Credit/Debit Card

Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment

Over the counter / Bank Channels (Internet Banking/ATM)

Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment

Register


EARLY BIRD TICKET

3,990.00 THB

ราคาเพียงใบละ 3,990.- บัตรมีจำนวนจำกัด!
จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน - 15 สิงหาคม 2567
*ราคาบัตรยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) และค่าธรรมเนียมการชำระเงิน

Sales until: 15 Aug 2024 23:59

REGULAR TICKET

5,990.00 THB

Coming Soon

ราคาเพียงใบละ 5,990.- บัตรมีจำนวนจำกัด!
จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม - 5 กันยายน 2567
*ราคาบัตรยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) และค่าธรรมเนียมการชำระเงิน

Available on: 16 Aug 2024 09:00

PROMOTION 2+1

3,900.00 THB

เมื่อซื้อ 3 ใบขึ้นไป เหลือใบละ 3,900.- บัตรมีจำนวนจำกัด!
จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน เป็นต้นไป
*ราคาบัตรยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) และค่าธรรมเนียมการชำระเงิน

Sales until: 05 Sep 2024 23:59

CORPORATE TICKET (บัตรสำหรับองค์กร)

3,290.00 THB

เมื่อซื้อ 10 ใบขึ้นไป ราคาเพียงใบละ 3,290.- บัตรมีจำนวนจำกัด!
จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป
*ราคาบัตรยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) และค่าธรรมเนียมการชำระเงิน

Sales until: 05 Sep 2024 23:59Location Details


Royal Paragon Hall 5th Floor, Paragon Department Store

LOCATION

991 Rama I Rd, Khwaeng Pathum Wan, Khet Pathum Wan Bangkok, 10330 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


THE STANDARD

สำนักข่าวที่มุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกแก่สังคม
A news agency that aims to create positive changes for society.