การจัดแสดงผลงานนวัตกรรม TO LAST A LIFETIME มิตรภาพพลาสติกยาวนานไม่รู้จบ Zipevent

การจัดแสดงผลงานนวัตกรรม TO LAST A LIFETIME มิตรภาพพลาสติกยาวนานไม่รู้จบ

10 Nov 2020 - 28 Feb 2021
10:30 - 18:00 (UTC+7)
TCDC Bangkok

Event Information


การจัดแสดงผลงานนวัตกรรม “TO LAST A LIFETIME มิตรภาพพลาสติกยาวนานไม่รู้จบ”
10 พฤศจิกายน 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564
ศูนย์นวัตกรรมด้านวัสดุและการออกแบบ อาคาร TCDC กรุงเทพฯ ส่วนหลัง ชั้น 2
เวลา 10.30 - 18.00 น. เปิดบริการวันอังคาร - วันอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์)

(English below)

เมื่อมิตรภาพระหว่างมนุษย์กับพลาสติกยังคงมีอยู่อย่างเหนียวแน่นไม่รู้จบ

ขอเชิญทุกท่านรับชมตัวอย่างวัสดุและผลงานนวัตกรรมเกี่ยวกับ “พลาสติก” ในการจัดแสดงผลงานนวัตกรรม “TO LAST A LIFETIME มิตรภาพพลาสติกยาวนานไม่รู้จบ ซึ่งเป็นการรวบรวมวัสดุและนวัติกรรมจากทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ภาชนะพลาสติกกินได้ Loliware™ Edible โฟมรีไซเคิล วัสดุ Re-life Kob-Kab และวัสดุอื่น ๆ อีกมากมาย

นอกจากนี้ สศส. ร่วมกับบริษัท อาร์ทีดี อุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด ในการจัดแสดง “Upcycling: The Rise of Sustainable Fashion” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมการอัพไซคลิง ตั้งแต่การคัดแยกขวดพลาสติก PET ไปจนถึงกระบวนการทอให้เป็นผลิตภัณฑ์ Upcycling ตลอดจนผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอื่น ๆ เช่น ผ้ากันยุง ผ้าม่านประหยัดพลังงาน และผ้าคอลลาเจน

 


 

Innovative Material Showcase “TO LAST A LIFETIME”
10 Nov 2020 - 28 Feb 2021 at 10.30 - 18.00 hrs. (closed Mondays)
at Material & Design Innovation Center,  fl.2, TCDC Bangkok

Creative Economy Agency (Public Organization) or CEA presents the innovative domestic and international material samples and works on “Plastic” such as edible plastic Loliware™ Edible, recycled foam, woven mats from recycled plastic, material from Re-life Kob-Kab, and so many more. 

CEA has also collaborated with RTD Textile Industry Co.,Ltd., to present the showcase “Upcycling: The Rise of Sustainable Fashion” to disseminate knowledge of value-added creation through upcycling– from the sorting of PET plastic to weaving processes, as well as other innovative products such as mosquito repellents textile, energy-saving curtains, or collagen fabric.

 

Location Details


TCDC Bangkok

LOCATION

The Grand Postal Building 1160 Charoenkrung Road, Bangrak Bangkok, 10500 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


Creative Economy Agency (CEA) | TCDC (Thailand Creative & Design Center)

Thailand Creative & Design Center (TCDC) was established in 2004 to connect and promote interaction among creativity, skill, cultural asset and business conducive to creating quality products and services that meet the global market demand.