Smart It Up: Smart Consult Zipevent

Smart It Up: Smart Consult

23 Jan 2022
10:30 - 17:00 (UTC+7)
Online Event

Event Information


Smart It Up: Smart Consult 

“โอกาสของผู้ต้องการคำปรึกษาและมองหาทีมร่วมพัฒนาไอเดีย”

AIS Design Centre จัดกิจกรรม Smart Consult ส่วนหนึ่งในโครงการสร้างการรวมกลุ่มสตาร์ทอัพและนักออกแบบ "Smart It Up" เพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ สตาร์ทอัพ ที่ต้องการพัฒนาไอเดียและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของตนเองให้ดีขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถและมากด้วยประสบการณ์เฉพาะด้าน ซึ่งประกอบด้วย 

 1. ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ โดย คุณวรทิตย์ เครือวาณิชกิจ : Chief Creative Officer Farmgroup Company Limited นักออกแบบและพัฒนาด้าน Creative & Design Consultancy และอยู่เบื้องหลังการสร้างแบรนด์ให้กับบริษัทชั้นนำของไทย
 2. ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม โดย คุณจอมทรัพย์ สิทธิพิทยา : CEO of EXZY Company Limited ผู้นำด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและแพลตฟอร์ม และมีผลงานการออกแบบที่ผสมผสานด้านนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการมากมาย
 3. ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจ และการตลาด โดย คุณภคศุภ  เพ็ชรดี : CEO/Owner Digimusketeers ผู้มีประสบการณ์ด้านการตลาด มากกว่า 14 ปี ทั้งในและต่างประเทศ

กิจกรรมครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญแบบตัวต่อตัว (1 : 1) สำหรับผู้ที่ต้องการรับคำปรึกษาและต้องการหาทีมเพื่อพัฒนาไอเดียและผลิตภัณฑ์ สามารถเลือกหัวข้อรับคำปรึกษาได้ตามความต้องการ พร้อมส่งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจและความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมรับคำปรึกษา ต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรม Job Market ที่จะเปิดตลาดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เฟ้นหาผู้มีความสามารถเข้าร่วมทีมผ่านการพบปะ พูดคุยและสัมภาษณ์ด้วยตนเอง เพื่อไปพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในอนาคต และก้าวสู่การเป็นนักธุรกิจสตาร์ทอัพยุคใหม่ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

 

รายละเอียดและเงื่อนไขการการเข้าร่วมกิจกรรม

 จำนวนเปิดรับสมัคร ไม่จำกัด
 จำนวนคัดเลือกทั้งหมด 9 คน
 จำนวนคัดเลือกต่อหัวข้อ 3 คน / หัวข้อ
 การเปิดรับสมัคร รับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
 วันที่รับสมัคร (วันเริ่มต้น - วันสิ้นสุด) ตั้งแต่วันนี้ - 16 มกราคม 2565
 ประกาศผลผู้ได้เข้าร่วมกิจกรรมรับคำปรึกษา วันพุธที่ 19 มกราคม 2564
 วันจัดกิจกรรมให้คำปรึกษา วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 
 ช่วงเวลาในการร่วมกิจกรรม ด้านการออกแบบ ตั้งแต่เวลา  10.30 - 12.00 น.
 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตั้งแต่เวลา 13.00 - 14.30 น. 
 ด้านธุรกิจ แบรนด์และการตลาด ตั้งแต่เวลา 15.30 -17.00 น.
 วันจัดกิจกรรม Job Market วันจันทร์ที่ 31 มกราคม  2565 
 ประเภทผู้เข้าร่วมกิจกรรม เจ้าของธุรกิจ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 เวลาให้คำปรึกษา 30 นาที / คน
 อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
 สถานที่จัดกิจกรรม

 AIS D.C. ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม ชั้น 5 622 คลองตัน คลองเตย  กรุงเทพฯ  10110 

 

เงื่อนไขกิจกรรม

 • จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม หัวข้อละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 9 คน
 • ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมต้องส่ง Business Plan และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
 • ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากบริษัทมอบหมาย 
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรม Job Market เพื่อเปิดรับสมัครคนร่วมทีมที่มีความสามารถในการพัฒนาไอเดียต่อยอดผลิตภัณฑ์
 • การคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมเป็นไปตามการพิจารณาของเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่จาก AIS D.C. จะทำการติดต่อกลับเท่านั้น
 • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ได้ และต้องยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมภายใน 3 วัน หลังจากเจ้าหน้าที่ติดต่อยืนยันสิทธิ หากไม่มีการตอบรับ ทาง AIS D.C. ขอสงวนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่น 
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับสิทธิสมาชิก AIS D.C. เพื่อเข้าใช้บริการ เป็นเวลา 1 ปี
 • การให้คำปรึกษาเป็นไปอย่างส่วนตัวและสงวนสิทธิในการเผยแพร่เนื้อหาเฉพาะ AIS D.C. เท่านั้น 
 • ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพหรือวิดิโอขณะรับคำปรึกษา หากตรวจสอบพบว่าระเมิดสิทธิดังกล่าวจะโดนปรับเป็นจำนวนเงินและตัดสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการจาก AIS D.C.

 

แบบฟอร์มลงทะเบียนร่วมกิจกรรม คลิ๊ก : https://shorturl.asia/EGx06

 

**หมายเหตุ: หากไม่สามารถกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มหรือมีปัญหาการอัพโหลดไฟล์ 

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ AIS D.C. ที่หมายเลขโทรศัพท์ : 02-0292299 ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.30 - 21.00 น. 


Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


AIS Design Centre (AIS D.C.)

AIS ร่วมกับ TCDC เปิดพื้นที่ให้กับคนรุ่นใหม่ เหล่าสตาร์ทอัพ และผู้ประกอบการยุคดิจิทัล ในชื่อ AIS Design Centre (AIS D.C.) เพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้และเพิ่มขีดความสามารถของคนไทย ให้นำความสามารถนั้นไปต่อยอดในการพัฒนาประเทศ