การออกแบบบริการ  (SERVICE DESIGN 1.0 _ Introduction to Service Design) Zipevent

การออกแบบบริการ (SERVICE DESIGN 1.0 _ Introduction to Service Design)

24 Jul - 30 Aug 2020
09:00 - 17:30 (UTC+7)
TCDC Bangkok

Event Information


การออกแบบบริการ
(SERVICE DESIGN 1.0 _ Introduction to Service Design)

เวลา : เสาร์-อาทิตย์ที่ 29 – 30 สิงหาคม 2563 | 9.00 – 17.30 น.
สถานที่ : ห้องออดิทอเรียม ชั้น M, TCDC กรุงเทพฯ ณ อาคารไปรษณีย์กลาง

สร้างประสบการณ์ลูกค้า ด้วย การออกแบบบริการ (Service Design)*

รับสมัคร 40 คน
ไม่เสียค่าใช้จ่าย และ ต้องการความตั้งใจและความรับผิดชอบ ในการสมัครและเข้าร่วมอบรม

ใครควรเข้าร่วม?
1. ผู้ประกอบการ SMEs ธุรกิจเอกชน ในเศรษฐกิจภาคบริการ (Service Sectors)
2. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในบริการภาครัฐ (Public Service)
3. ผู้ประกอบการ SMEs ในภาคการผลิตและอุตสาหกรรม (Manufacturing Sectors)
4. ภาคการศึกษา อาจารย์ นักศึกษา ในสาขาคณะต่างๆ
5. ภาคประชาสังคม (Social Enterprises) และ ประชาชนผู้สนใจทั่วไป

** การออกแบบบริการ (Service Design) = การใช้ความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการออกแบบ ที่องค์กรได้สร้างสรรค์ นำเสนอ “คุณค่าและประสบการณ์ที่ดี” ในงานบริการหนึ่งๆ ให้แก่ลูกค้า ผ่านช่องทาง ระยะเวลาและองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบบริการนั้นๆ

วิทยากร : วริทธิ ตีรประเสริฐ (เรน) นักจัดการความรู้อาวุโส (Service Design Facilitator)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ / ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

กำหนดกาาร

SERVICE DESIGN 1.0 : การออกแบบบริการ
(Introduction to Service Design)
วันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2563
วันเวลาเนื้อหา
วันเสาร์ที่
29 สิงหาคม 2563
Service Design Session 1:
  09:00 – 09:30 ลงทะเบียน
  09.30 – 10:30 บรรยาย ปูพื้นฐาน แนวคิด หลักการ Service Design
  10:30 – 12:00 Workshop Service Design #1 (Exploration)
       - สร้างและค้นหาโจทย์ท้าทาย
       - Service Design Exploration (เครื่องมือในการค้นหา ค้นพบ)
  12:00 – 13:00 พักเที่ยง
  13:00 – 14:30 ลงพื้นที่ / ค้นหารายละเอียดของโจทย์
  14:30 – 17:30 Workshop Service Design #2 (Understanding + Define)
       - ร่วมสรุปประเด็นต่างๆ
       - ระบบการบริการและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง (Ecosystem Map)
       - กลุ่มเป้าหมายหลัก และ Persona
       - เส้นทาง ขั้นตอน และ กิจกรรม (Customer Journey Map)
       - กำหนดโจทย์ท้าทาย และ เป้าหมาย (Define + Challenge Statement)
วันอาทิตย์ที่
30 สิงหาคม 2563

Service Design Session 2:
  09:00 – 09:30 ลงทะเบียน
  09.30 – 12:00 Workshop Service Design #3 (Ideation)
       - เสนอทางเลือกที่หลากหลาย + วิธีการ (Idea Generation)
       - ประเมินและคัดเลือก ทางเลือก (Idea Evaluation)
  12:00 – 13:00 พักเที่ยง
  13:00 – 14:30 Workshop Service Design #4 (Prototype + Presentation)
       - สร้างต้นแบบ : แนวคิด แบบจำลอง ฯลฯ
  14:30 – 16:30 นำเสนอ + รับ Feedback ระหว่างกัน
  16:30 – 17:30 สรุปกิจกรรม


** หมายเหตุ ** :
1. หมดเขตรับสมัครวันที่ 22 สิงหาคม 2563
2. รับสมัครไม่เกิน 40 คน
3. ไม่เสียค่าใช้จ่าย และ ต้องการความรับผิดชอบในการสมัครและเข้าร่วมอบรม ***
4. สำหรับผู้ที่เคยอบรม Service Design มาก่อน สามารถสมัครกิจกรรม Service Design 2.0 เพิ่มได้ที่: https://www.zipeventapp.com/e/SERVICE-DESIGN2

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
วริทธิ ตีรประเสริฐ (เรน) โทร. 081-561-7449

Register


การออกแบบบริการ (SERVICE DESIGN 1.0 _ Introduction to Service Design)

FREE

Sales ended

Sales until: 30 Aug 2020 10:49Location Details


TCDC Bangkok

LOCATION

The Grand Postal Building 1160 Charoenkrung Road, Bangrak Bangkok, 10500 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


Creative Economy Agency (CEA) | TCDC (Thailand Creative & Design Center)

Thailand Creative & Design Center (TCDC) was established in 2004 to connect and promote interaction among creativity, skill, cultural asset and business conducive to creating quality products and services that meet the global market demand.