วิ่งสร้างเมือง 2022 Zipevent

วิ่งสร้างเมือง 2022

20 Feb 2022
04:30 - 06:00 (UTC+7)
Chulalongkorn University

Event Information


วิ่งสร้างเมือง 2022

สมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

เชิญร่วมงาน “วิ่งสร้างเมือง 2022”

สมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชวนนักวิ่งร่วมกิจกรรม “วิ่งสร้างเมือง 2022” (Run For Better City 2022) ตอน Kidtizen (คิด_ตี__เส้น) ในวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 นำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ

โครงการ“วิ่งสร้างเมือง” (Run For Better City 2022) เป็นกิจกรรมที่จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับประชาชน และผลักดันให้เกิดการพัฒนาเมืองในทิศทางที่ดีขึ้นควบคู่ไปกับการพัฒนาชีวิตของคนเมืองและสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิดของการสร้างเมืองให้ยั่งยืน สอดคล้องกับวิชาชีพสถาปนิกที่เป็นผู้ออกแบบอาคารและสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะต่างๆ ในชุมชน ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม โดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยการปฏิสัมพันธ์และสภาพแวดล้อม

“การจัดงานในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด (คิด_ตี__เส้น) "Kidtizen" เพราะเราเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของพลเมืองและจะเป็นกำลังสำคัญที่ขับเคลื่อนสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศในอนาคต พร้อมสนับสนุนให้เด็กได้คิด และตีเส้นทางชีวิตของตนเอง และมั่นใจว่าสามารถ ประสบความสำเร็จได้บนเส้นทางที่สร้างขึ้นจากจุดเริ่มต้นที่ดี โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในชุมชนแออัด โดยการสร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และสังคมเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เด็กที่ขาดโอกาสให้ได้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี”

โดยเป็นการวิ่งเพื่อสุขภาพ 3 ระยะ แบ่งเป็น ระยะมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร, ระยะไมโครมาราธอน 5 กิโลเมตร, ระยะนาโนมาราธอน 2.5 กิโลเมตร บัตรราคา 800 บาท โดยจะได้รับเสื้อที่ระลึก, หมายเลขวิ่ง, เหรียญที่ระลึกตามระยะ และชุดอาหาร ฟรี! สำหรับเด็กส่วนสูงไม่เกิน 1.20 ม. ที่มาพร้อมผู้ปกครองที่สมัครในประเภทไมโครมาราธอน หรือนาโนมาราธอน รับฟรี เสื้อที่ระลึก, หมายเลขวิ่ง, ชุดอาหารสำหรับเด็ก (จำนวนจำกัด 200 คน)


สำหรับรูปแบบกิจกรรม จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 04.30 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และบริเวณโดยรอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ผู้สนใจร่วมกิจกรรม “วิ่งสร้างเมือง 2022” สามารถสมัครผ่านทาง
https://www.runlah.com/events/r4bc2022


Location Details


Chulalongkorn University

LOCATION

254 Phayathai Road, Pathumwan Bangkok, 10330 Thailand

VIEW MAP