Professional Big Data Engineer Zipevent

Professional Big Data Engineer

7 Jun - 7 Aug 2021
18:30 - 17:00 (UTC+7)
Online Event & IMC Institute

Event Information


       

       Big Data เป็นเทคโนโลยีที่กำลังถูกกล่าวถึงกันอย่างมาก เนื่องจากการที่ข้อมูลมีจำนวนมากขึ้นมหาศาล มีหลายรูปแบบ และการมีข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้องค์กรต่างๆ ต้องปรับโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล (Information Infrastructure) มีการนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาจัดการข้อมูล และสร้างคุณค่าจากข้อมูลอย่างเช่นการทำ Big Data, Data Analytics, Data Science จนถึงการพัฒนา AI การก้าวสู่ยุค Digitalization องค์กรควรจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เข้าใจการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ รวมถึงมีความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ

         หลักสูตร Professional Big Data Engineer เป็นหลักสูตรที่ต้องการพัฒนาให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงเรื่องของ Big Data มีความสามารถในการใช้เครื่องมือต่างๆ เข้าใจในเรื่องของ Business Intelligence และ Data Science ตลอดจนเรื่องรู้การทำ Big Data ตั้งแต่วางกลยุทธ์จนถึงการทำ Predictive Analytics ด้วย Large-Scale Machine Learning การทำ Data Science โดยใช้ Tools หลากหลายในการสอน เช่น Apache Spark, Google Cloud Platform อาทิเช่น Google Dataproc, Google BigQuery, Google Colab, Google AI Platform, Python with Scikit-learn, Pandas, Power BI และ Jupyter Notebook เป็นต้น

เนื้อหาหลักสูตร

Module 1 : Data Engineering in Big Data Ecosystem (2 Interactive Online Classes)
              Big Data ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่หลากหลาย
 • ความสำคัญของข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีต่อการดำเนินงานด้านวิศวกรรมข้อมูล
Module 2 : Designing Modern Big Data Architecture (4 Interactive Online Classes)
 • โครงสร้างข้อมูลในแบบต่างๆ ทั้ง Structured Data, Semi-Structured Data และ Unstructured Data
 • Big Data Life Cycle และเทคโนโลยีเกี่ยวข้อง
 • หลักการของ Data Warehouse และ Data Lake
 • หลักการการออกแบบสถาปัตยกรรมข้อมูลขนาดใหญ่
 • การออกแบบสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีที่นำไปใช้ได้ทั้ง Public และ Private Cloud
 • เทคโนโลยี Apache Hadoop และ Big Data as a Service บน Public Cloud Platform ต่างๆ
 • การเปรียบเทียบเทคโนโลยีต่างๆ
Module 3 : Big Data Processing (4 Interactive Online Classes)
 • หลักการด้าน Data Profiling, Data Cleansing, Data Transformation and Data Enhancement
 • วิธีการปรับปรุงและปรับแต่งข้อมูลให้เหมาะสมกับการทำ Big Data Analytics ด้วย Cloud Services และ Distributed Computing อย่างเช่น Python, Apache Spark, Google Cloud Services เป็นต้น
Workshop 1 : Preparing to be a Big Data Engineer (1 Day - Physical Class Workshop)
 • ลงมือปฎิบัติการเพื่อเรียนรู้การใช้เครื่องมือ Big Data ต่างๆ
 • ทำความเข้าใจข้อมูล และสร้าง Data Profile
 • การปฎิบัติการเพื่อใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการปรับปรุงและปรับแต่งข้อมูลให้มีคุณภาพ
Module 4 : Big Data Analytics (4 Interactive Online Classes)
 • ขั้นตอนการทำ Descriptive Analytics เพื่อสร้าง Business Dashboard โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆอาทิเช่น Apache Hive, Apache Spark, Google BigQuery
 • ขั้นตอนการทำ Predictive Analytics เพื่อสร้าง Machine Learning Mode ด้วยการใช้ Python Scikit-learn
Module 5 : Big Data Visualisation (2 Interactive Online Classes)
 • หลักการทำ Data Visualisation สำหรับข้อมูลขนาดใหญ่
 • การใช้เครื่องมือในการทำ Visualization ด้วย Power BI
Workshop 2 : Real Life with Professional Big Data Engineer ( 1 Day - Physical Class Workshop)
 • ทดลองปฏิบัติงาน โดยสวมบทบาท Professional Big Data Engineer
 • โจทย์ทางธุรกิจและข้อมูลจริง
 • ลงมือทำโครงการปฎิบัติงานเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล Big Data

หมายเหตุ
* 1 Interactive Online Classes คือ 2 ชม. 30 นาที ต่อ 1 ครั้งช่วงเวลา 18.30 - 21.00 น.
** 2 Day -Physical Class Workshop คือ เรียนเต็มวัน 09.00 - 17.00 น. จำนวน 2 วัน ที่สถาบันไอเอ็มซี

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 • บุคคลทั่วไปที่สนใจจะพัฒนา Big Data และต้องการเป็น Big Data Professional โดยต้องมีความรู้พื้นฐานด้านไอที
 

ความรู้เบื้องต้นของผู้อบรม

 • มีความรู้พื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมพื้นฐาน หรือเขียนภาษาใดภาษาหนึ่งของคอมพิวเตอร์ได้
 • มีความสนใจงานด้านวิเคราะห์และการพยากรณ์ข้อมูล

 

รูปแบบการอบรม

 1. Interactive Online Training : ผ่าน Program Zoom (สำหรับการเรียน Interactive Online 16 ครั้ง)
  ผู้เข้าอบรม สามารถเรียน Online จากที่ใดก็ได้ทุกเย็นวันจันทร์ และวันพุธ จำนวน 16 ครั้ง ครั้งละ 2.5 ชม. เวลา 18.00 น. - 20.30 น.
 2. Physical Training : เรียนรู้การทำปฎิบัติการในวันเสาร์ 2 ครั้ง แบบเต็มวัน
  อบรมที่สถาบันไอเอ็มซี อาคารชุดสกุลไทย สุรวงศ์ ทาวเวอร์ ชั้น 8 (ใกล้ MRT สามย่าน ทางออก 1)
 

การทบทวนเนื้อหาที่ได้รับการอบรม

 • สามารถทบทวนเนื้อหาการเรียนจากระบบออนไลน์เป็นเวลา 1 ปี หลังจบการอบรม

 

ค่าอบรม

Regular 16,900 Baht exclude VAT

Early Bird (28 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน) 15,900 Baht exclude VAT)

**รับจำนวนจำกัดเพียง 30 คน

 

กำหนดการ

 


Location Details


Online Event & IMC Institute

LOCATION

141/7 Skulthai Surawong Tower 8th FL,Surawong Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand Tel. 02-233-4732, กรุงเทพมหานคร 10500 Bangkok, 10500 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


IMC Institute

ศูนย์รวมข้อมูลเชิงวิชาการ ให้คำปรีกษา และจัดหลักสูตรอบรมทางด้านไอที