พระนคร On The Move Zipevent
พระนคร On The Move Zipevent

พระนคร On The Move

20 Nov 2019 - 1 Mar 2020
10:00 - 18:00 (GMT+7)
Museum Siam
Art & Design

Event Information


เรียนรู้ย่าน “สามยอด-วังบูรพา-พาหุรัด” อดีต “ศูนย์กลาง” ของพระนคร
สถานบ่มเพาะการปรับตัวสู่โลก ผสานรอยต่อพร้อมเข้าสู่
สังคมตะวันตกอย่างเต็มตัวเช่นในปัจจุบัน

Location Details


Museum Siam

LOCATION

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ เลขที่ 4 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร Bangkok, 10200 Thailand

VIEW MAP