งานจัดแสดงวัสดุ “Matter of The East : สาระ วัสดุถิ่นตะวันออก” Zipevent

งานจัดแสดงวัสดุ “Matter of The East : สาระ วัสดุถิ่นตะวันออก”

1 Oct - 26 Dec 2021
10:30 - 18:00 (UTC+7)
TCDC Bangkok

Event Information


(English version below)
งานจัดแสดงวัสดุ “Matter of The East : สาระ วัสดุถิ่นตะวันออก”
1 ตุลาคม - 26 ธันวาคม 2564 / 10.30 – 18.00 น. (ปิดวันจันทร์)
ห้อง Material & Design Innovation Center (MDIC) ชั้น 2 TCDC กรุงเทพฯ


“ภาคตะวันออก” ของประเทศไทย ได้ชื่อว่าเป็นภูมิภาคที่เล็กที่สุด ประกอบไปด้วยพื้นที่ทั้งหมด 7 จังหวัด แต่ยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่น เห็นได้ชัดจากความงามอันน่าทึ่งของท้องทะเลไปจนถึงพื้นที่อุตสาหกรรมที่ทันสมัย

การจัดแสดงวัสดุ “Matter of the East : สาระ วัสดุถิ่นตะวันออก ” จะพาคุณไปสัมผัสวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออก ที่นำเสนอการเล่าเรื่องใหม่ ผ่านคำว่า “Matter” ที่หมายความว่า “สาระสำคัญ” ว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจ เหตุผล หรือวัตถุประสงค์ที่อยู่เบื้องหลัง เป็นแรงผลักดันให้เกิดการผลิตวัสดุหรือผลิตภัณฑ์เหล่านั้นขึ้นมา สื่อให้เห็นถึงมุมมองของการทำความเข้าใจในความหมายของวัสดุนั้น ๆ และเล่าเรื่องราวผ่านสาระสำคัญ 5 กลุ่มวัสดุ ได้แก่ Innovation, Tradition, Geology, Community และ Leftover เพื่อสะท้อนสิ่งที่ผู้คนในภาคตะวันออกเห็นว่า Matter (สาระสำคัญ) ผ่าน Matter (วัสดุ) ที่พวกเขาทำขึ้น

ร่วมเรียนรู้ความหลากหลายของวัสดุในภาคตะวันออก อย่างวัสดุที่ได้จากการนำทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นมาใช้ วัสดุผ้าย้อมโคลนทะเลจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดระยอง หรือนวัตกรรมวัสดุเม็ดพลาสติกเรซินจากแป้งมัน ไปจนถึงการเพิ่มคุณค่าให้กับวัสดุเหลือใช้ อย่างเขาควายแกะสลัก และการสร้างอาชีพให้กับชุมชนด้วยการจักสานไม้ไผ่ไล่สี ของศูนย์จักสานใหญ่ที่สุดในโลก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Material & Design Innovation Center (MDIC) TCDC กรุงเทพฯ เวลา 10.30 – 18.00 น.
(ปิดวันจันทร์) โทร. 02-105-7400 ต่อ 254 หรือ infomaterials@cea.or.th

----------------------------------------------------------------

Material Showcase “Matter of The East : สาระ วัสดุถิ่นตะวันออก”
1 October - 26 December 2021 / 10.30 -18.00 (Closed Mondays)
Material & Design Innovation Center (MDIC), Fl.2, TCDC Bangkok

The Eastern part of Thailand has long been recognized as the country’s tiniest region. Nonetheless, this region has established itself as rich and distinct in terms of culture and identity, ranging from the breathtaking beauty of the sea to the cutting-edge industrial sector.

The exhibition "Matter of the East" invites you to take a closer look at the materials and commodities created locally in the East, with the objective of transforming your perception of them. This exhibition will take you to explore the underlying goal, logic, or inspiration that drove these locals to create these one-of-a-kind artifacts. To show why it matters for local people in the East to make such objects via the state of matter of materials they employ, those hidden meanings were recovered for the presentations in 5 separate groups, including Innovation, Tradition, Geology, Community, and Leftover.

Learn more about a variety of Eastern materials such as materials obtained from the local natural resources, e.g Sea Mud Tie-dyed Fabric from the coastal areas of Rayong province, innovative plastic resin from tapioca starch as well as materials from waste like carved buffalo horns. Also, basketry gradient bamboo from World's Biggest Woven Craft Center that builds a career in the community.

For more information, please contact Material & Design Innovation Center (MDIC), TCDC Bangkok, 10.30 – 18.00 hrs. (Closed Mondays),
Tel. 02-105-7400 ext. 254
Email: infomaterials@cea.or.th

 

Location Details


TCDC Bangkok

LOCATION

The Grand Postal Building 1160 Charoenkrung Road, Bangrak Bangkok, 10500 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


Creative Economy Agency (CEA) | TCDC (Thailand Creative & Design Center)

Thailand Creative & Design Center (TCDC) was established in 2004 to connect and promote interaction among creativity, skill, cultural asset and business conducive to creating quality products and services that meet the global market demand.