การจัดแสดงผลงาน KHRAMER : The Root of Charm Zipevent

การจัดแสดงผลงาน KHRAMER : The Root of Charm

5 - 31 Oct 2021
10:30 - 18:00 (UTC+7)
TCDC Bangkok

Event Information


“KHRAMER : THE ROOT OF CHARM” โดยคุณคมกฤช ภู่ทอง 
นำเสนอเสน่ห์และคุณค่าใหม่ของ คราม จากรากเหง้า

Khram (คราม) + Farmer (เกษตรกร) + Charmer (คนมีเสน่ห์)

การจัดแสดงผลงานที่นำเสนอเรื่องราวเสน่ห์อันน่าหลงใหลของชุมชนผู้ปลูกครามให้โลกได้สัมผัส เกิดมิติทางคุณค่าใหม่ผ่านการถอดรหัสลับของรากเหง้าที่ถูกหลงลืมไป นำวัตถุดิบเหลือใช้จากธรรมชาติอย่างส่วนรากต้นคราม มาสร้างมูลค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่ส่งผลกระทบในเชิงลบกับสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของชุมชนเกษตรกรชาวอีสาน

KHRAMER : THE ROOT OF CHARM จัดแสดงระหว่างวันที่ 5 - 31 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 - 18.00 น. (ปิดวันจันทร์) ที่ Creative Space ชั้น 5 TCDC กรุงเทพฯ 

หมายเหตุ
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม และสามารถจอดรถได้ที่อาคารจอดรถ CAT Tower ในอัตรา 20 บาท/ชั่วโมง

KHRAMER : THE ROOT OF CHARM เป็นหนึ่งในกิจกรรมในโครงการ Open Space @TCDC ที่เปิดพื้นที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เพื่อจัดแสดงผลงานและจัดกิจกรรม โดยไม่คิดค่าบริการและค่าเช่าสถานที่ เพื่อสนับสนุนพลังแห่งกลุ่มคนครีเอทีฟให้มาแสดงศักยภาพ

Location Details


TCDC Bangkok

LOCATION

The Grand Postal Building 1160 Charoenkrung Road, Bangrak Bangkok, 10500 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


Creative Economy Agency (CEA) | TCDC (Thailand Creative & Design Center)

Thailand Creative & Design Center (TCDC) was established in 2004 to connect and promote interaction among creativity, skill, cultural asset and business conducive to creating quality products and services that meet the global market demand.