IoT Series - Beyond Smart Beyond Experience with IoT: Smart Retail Smart Sale Zipevent

IoT Series - Beyond Smart Beyond Experience with IoT: Smart Retail Smart Sale

12 Jun 2020
14:30 - 16:00 (GMT+7)
Online Event

Event Information


Smart Retail Smart Sale
วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 14.30 - 16.00 น.
กิจกรรมถ่ายทอดสดผ่านทาง Live บนเพจ AIS D.C. และ TCDC
เข้าร่วมรับชมฟรีที่นี่ Click

 

กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งใน “IoT Series - Beyond Smart Beyond Experience with IoT” กิจกรรมต่อเนื่องตลอด 3 เดือน เพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี รวมทั้งส่งเสริมกระบวนออกแบบ และการเรียนรู้ด้านธุรกิจ 

หัวข้อที่สอง เรื่อง Smart Retail Smart Sale เกี่ยวกับ IoT Smart Retail หรือ ระบบค้าปลีกอัจฉริยะ เป็นการนำเทคโนโลยี IoT (Internet of  Things) มาใช้ในการขายสินค้าและบริการ เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจห้างร้าน ด้วยการเพิ่มประสบการณ์สำหรับลูกค้าในการซื้อ ผ่านการส่งข้อมูลให้กับลูกค้าด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่สามารถเชื่อมต่อกับลูกค้าได้ทุกที่ทุกเวลา โดยลูกค้าสามารถเช็ครายการสินค้า และซื้อสินค้าได้ด้วยตนเอง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า และลดการใช้ทรัพยากรแรงงานในการบริการลูกค้าด้วยระบบการทำงานที่ชาญฉลาดของ IoT  ซึ่งในอนาคตมีแนวโน้มที่ระบบนี้จะถูกนำไปใช้และพัฒนามากยิ่งขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบัน

AIS D.C. เชิญร่วมรับฟังการบรรยายกึ่งเสวนาโดย คุณอราคิน รักษ์จิตตาโภค หัวหน้าฝ่ายขับเคลื่อนนวัตกรรม บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ที่จะมาพูดคุยเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยี IoT (Internet of things) รวมทั้งกระบวนการออกแบบแพลตฟอร์มออนไลน์ Smart Retail ที่ควบคุมการทำงานด้วยเทคโนโลยี IoT และระบบการทำงานของอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวก สามารถเพิ่มประสบการณ์และความน่าสนใจให้กับลูกค้าในธุรกิจแบบร้านค้าปลีกอัจฉริยะ 

 

รายละเอียดของเนื้อหา

  1. แนวคิดและกระบวนการออกแบบแพลตฟอร์ม Smart Retail ของ AIS Digit ALL Shop
  2. การทำงานร่วมกันของแพลตฟอร์มออนไลน์กับอุปกรณ์ภายในร้าน และผู้ควบคุมดูแลระบบ
  3. แนะนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมจาก IoT รูปแบบใหม่ที่จะสามารถนำมาใช้กับระบบ Smart Retail ได้
  4. การพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ประเภท Smart Retail ในอนาคต

 

วิทยากร

คุณอราคิน รักษ์จิตตาโภค หัวหน้าฝ่ายขับเคลื่อนนวัตกรรม บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS บริษัทผู้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไทย 


Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


AIS Design Centre (AIS D.C.)

AIS ร่วมกับ TCDC เปิดพื้นที่ให้กับคนรุ่นใหม่ เหล่าสตาร์ทอัพ และผู้ประกอบการยุคดิจิทัล ในชื่อ AIS Design Centre (AIS D.C.) เพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้และเพิ่มขีดความสามารถของคนไทย ให้นำความสามารถนั้นไปต่อยอดในการพัฒนาประเทศ