IoT Series - Beyond Smart Beyond Experience with IoT: Smart Home Smart Life Zipevent
IoT Series - Beyond Smart Beyond Experience with IoT: Smart Home Smart Life Zipevent

IoT Series - Beyond Smart Beyond Experience with IoT: Smart Home Smart Life

25 May 2020
15:00 - 16:30 (GMT+7)
Online Event
Home & Decor
IT & Tech
Art & Design
Business
Education

Event Information


Smart Home Smart Life
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 - 16.30 น.
กิจกรรมถ่ายทอดสดผ่านทาง Live บนเพจ AIS D.C. และ TCDC
เข้าร่วมรับชมฟรีที่นี่ Click

 

กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งใน “IoT Series - Beyond Smart Beyond Experience with IoT” กิจกรรมต่อเนื่องตลอด 3 เดือน เพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี รวมทั้งส่งเสริมกระบวนออกแบบ และการเรียนรู้ด้านธุรกิจ 

หัวข้อแรก เรื่องSmart Home Smart Lifeเกี่ยวกับ IoT Smart home หรือ บ้านอัจฉริยะ คือ การนำเอาเทคโนโลยีเพื่อการอยู่อาศัย หรือระบบอัตโนมัติต่างๆ เข้ามาใช้ทั้งภายนอกและภายในบ้าน โดยเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับระบบควบคุมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โครงการบ้าน คอนโด และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ภายในบ้าน การออกแบบบ้าน และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศัย ทำให้ประหยัดเวลา ประหยัดทรัพยากร และเพิ่มความสะดวกรวดเร็วต่อการใช้งานอีกด้วย

AIS D.C. เชิญร่วมรับฟังการบรรยายกึ่งเสวนาโดย คุณเลิศลักษณ์ ลีลาอมรสิน วิศวกรอาวุโสด้าน AI บริษัท Obodroid Corporation เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี IoT (Internet of things) รวมทั้งกระบวนการออกแบบ ระบบการทำงานของอุปกรณ์ที่สามารถช่วยอำนวยความสะดวก ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับทุกคนในบ้าน ผ่านระบบการทำงานและควบคุมอุปกรณ์แบบอัจฉริยะที่มีการประยุกต์เทคโนโลยี IoT กับนวัตกรรมการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ 

 

รายละเอียดของเนื้อหา

  1. ความสำคัญของเทคโนโลยี IoT กับการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้อยู่อาศัย
  2. การนำระบบเทคโนโลยี IoT เข้าไปช่วยในการออกแบบหุ่นยนต์เฝ้าบ้าน
  3. กระบวนการในการออกแบบและหลักการทำงานของหุ่นยนต์เฝ้าบ้าน
  4. ประโยชน์ของหุ่นยนต์เฝ้าบ้านที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้อยู่อาศัย

 

วิทยากร

คุณเลิศลักษณ์ ลีลาอมรสิน วิศวกรอาวุโสด้าน AI บริษัท Obodroid Corporation บริษัท Startup ที่มีผลงานออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน

 


Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


AIS Design Centre (AIS D.C.)

AIS ร่วมกับ TCDC เปิดพื้นที่ให้กับคนรุ่นใหม่ เหล่าสตาร์ทอัพ และผู้ประกอบการยุคดิจิทัล ในชื่อ AIS Design Centre (AIS D.C.) เพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้และเพิ่มขีดความสามารถของคนไทย ให้นำความสามารถนั้นไปต่อยอดในการพัฒนาประเทศ