นิทรรศการ I Think The Old Days Are Really Gone ภาพวูบไหวในคำเล่าของเมืองเชียงใหม่ Zipevent

นิทรรศการ I Think The Old Days Are Really Gone ภาพวูบไหวในคำเล่าของเมืองเชียงใหม่

1 Feb - 25 Dec 2020
09:30 - 15:30 (UTC+7)
พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Event Information


นิทรรศการ I Think The Old Days Are Really Gone ภาพวูบไหวในคำเล่าของเมืองเชียงใหม่

เมืองเก่าเชียงใหม่ที่คุณรู้จักเป็นแบบไหน ?
พบคำเล่าของภาพมรดกวัฒนธรรมของเชียงใหม่ที่ถูกนำเสนอและที่ไม่ถูกนำเสนอ การสร้างพื้นที่และการปรากฏตัวของแรงงานไทใหญ่ในพื้นที่สาธารณะ และน้ำเสียงของผู้คนในพื้นที่ธุรกิจสีเทาของเมือง ในนิทรรศการ
I Think
The Old Days
Are Really Gone
ภาพวูบไหวในคำเล่าของเมืองเชียงใหม่

วันนี้ ถึง 25 ธันวาคม 2563
เวลา 9:30 – 15:30 น.
ทุกวัน เว้นเสาร์-อาทิตย์และหยุดนขัตฤกษ์

ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


Location Details


พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

LOCATION

อาคารพิพิธภัณฑ์ ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120 Pathum Thani, 12120 Thailand

VIEW MAP