งานมหกรรมสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพออนไลน์ สานพลัง เสริมแรง ขับเคลื่อน สถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ Zipevent

งานมหกรรมสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพออนไลน์ สานพลัง เสริมแรง ขับเคลื่อน สถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ

5 - 31 Aug 2021
08:30 - 16:30 (UTC+7)
Online Event

Event Information


 

 

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.30 น.

09.00 – 09.30 น.

ปาฐกถาพิเศษ ปลุกพลังเครือข่าย ขับเคลื่อนสังคมไทยปลอดควันบุหรี่

09.30 - 11.30 น.

เสวนา พลังเครือข่ายขับเคลื่อนสถานประกอบการปลอดบุหรี่ ระดับพื้นที่

11.30 - 12.30 น.

พิธีการประกาศเกียรติคุณจังหวัดขับเคลื่อนสถานประกอบการปลอดบุหรี่และพี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพ

 

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.

09.00 - 09.30 น.

ปาฐกถาพิเศษ “ปฏิรูปสถานประกอบการวิถีใหม่ ใส่ใจสุขภาพพนักงาน”

09.30 - 12.00 น.

พิธีประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพและบุคคลดีเด่น

13.00 - 13.30 น.

การบรรยายในหัวข้อ “ติดบุหรี่ ติดโควิดง่าย เสี่ยงตายสูง”

13.30 - 16.30 น.

เสวนา สานพลัง ถอดรหัสสถานประกอบการปลอดบุหรี่: ช่วยพนักงานให้เลิกบุหรี่โดยใช้บริการ Quitline1600

              

หมายเหตุ เมื่อท่านลงทะเบียนแล้วท่านจะได้รับ ตั๋วเข้างานฟรี ส่งไปยังอีเมลที่ท่านให้ไว้ โดยท่านสามารถใช้ข้อมูลที่ได้รับเข้าชมงานในวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2564

 

 

 

Register


Select Ticket Type Status Price (THB)
Sales ended

งานมหกรรมสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพออนไลน์

สานพลัง เสริมแรง ขับเคลื่อน สถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ

สามารถเข้าชมงาน วันที่ 5-6 สิงหาคม 2564

Sales until
06 Aug 2021 23:59

FREE

Sales until: 06 Aug 2021 23:59

Sales ended

ทดสอบระบบ

งานมหกรรมสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพออนไลน์

สานพลัง เสริมแรง ขับเคลื่อน สถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ
สามารถเข้าชมงาน วันที่ 5-6 สิงหาคม 2564

Sales until
31 Aug 2021 00:00

FREE

Sales until: 31 Aug 2021 00:00

Promo Code:Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ

ดำเนินการโดย สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส)

สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)