HERSPECTIVE Zipevent

HERSPECTIVE

1 Mar - 31 May 2021
12:35 - 12:35 (UTC+7)
Rosewood Bangkok

Event Information


     หากภาพจำของผู้หญิงในทัศนะของใครหลายคน คือความอ่อนโยน อ่อนไหว เรียบง่าย และเปราะบาง “Herspective” คือนิทรรศการที่เผยให้เห็นถึงอีกด้านหนึ่งของมุมมอง ที่แฝงไปด้วยความเฉียบแหลมของกระบวนการคิดและแข็งแรงด้วยฝีมือ

วันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี ตรงกับวันสตรีสากลแห่งชาติ เอส เอ ซี แกลเลอรี (SAC Gallery) ขอร่วมผลักดันศิลปินหญิงมากความสามารถสู่สายตาของผู้ชม

     ในโลกแห่งวงการศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย มีศิลปินมากความสามารถและมากประสบการณ์ สำหรับ ธนธร สรรพกิจจำนง, ธิดารัตน์ จันทเชื้อ, ไปรยา เกตุกูล และอ้อ สุทธิประภา คือตัวแทนของ 4 ศิลปินหญิงที่แตกต่างในกลวิธีการสร้างสรรค์ แต่เชื่อมโยงกันด้วยเส้นสายและการร้อยเรียง

      ธนธร สรรพกิจจำนง นำเครื่องพิมพ์ดีดที่ยากจะหาได้ในปัจจุบันมาผสานกับงานศิลปะแบบร่วมสมัย การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มักจะนำเสนอเรื่องราวของคนในครอบครัว แต่สำหรับผลงานชุดนี้กลับแสดงออกถึงสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันอย่างตรงไปตรงมาด้วยคำว่า ‘together’ ที่ถูกย้ำให้หนักแน่นลงบนกระดาษอะวากามิ (Awagami) คุณภาพเยี่ยมจากประเทศญี่ปุ่นที่ทนทานและไม่เปลี่ยนสีเมื่อเวลาผ่านไป จึงอาจเรียกได้ว่าเป็นผลงานศิลปะที่บันทึกหน้าประวัติศาสตร์อย่างแท้จริง เช่นเดียวกับ ธิดารัตน์ จันทเชื้อ ที่เก่งกาจด้วยการใช้เส้นด้ายถักทอร้อยเรียงผสานกับงานจิตรกรรม เชื่อมโยงวัฒนธรรมศิลปะไทยร่วมสมัยกับศาสนาอิสลามที่เธอรักและศรัทธา เส้นด้ายเส้นที่ถูกปักร้อยเรียงกันดั่งสายสัมพันธ์ของชาวมุสลิม นำเสนออัตลักษณ์ทางศาสนาในรูปแบบสากลของความร่วมสมัย ด้วยระยะที่ทำให้เกิดมุมมองลวงตาเสมือนว่าอยู่ในจินตนาการของศิลปิน


Location Details


Rosewood Bangkok

LOCATION

1041 38 ถนน เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 Bangkok, 10330 Thailand

VIEW MAP