สำรวจการทำงานออกแบบเพื่อภาครัฐ | Exploring Design in the Thai public sector Zipevent

สำรวจการทำงานออกแบบเพื่อภาครัฐ | Exploring Design in the Thai public sector

9 Feb 2020
13:30 - 14:30 (GMT+7)
TCDC Bangkok
Art & Design
Business
Education
Job & Career

Event Information


สำรวจการทำงานออกแบบเพื่อภาครัฐ

Exploring Design in the Thai public sector

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 - 14.30 น.

9 FEB 2020, 13.30 - 14.30 Hrs.

ห้องฟังก์ชั่น ชั้น 4 TCDC กรุงเทพฯ

Function Room, Fl.4 th, TCDC Bangkok


ฟรี ไม่เสียค่าเข้าชม | Free Admission

หน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยกำลังหาวิธีการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยความคิด ทักษะการออกแบบ วิธีการและเครื่องมือสามารถมีบทบาทสำคัญในการสร้างขีดความสามารถของภาครัฐในการพัฒนาบริการและนโยบายที่ดีขึ้นด้วยนวัตกรรม การบรรยายจะพูดถึงคุณค่าและวิธีการทำงานในการออกแบบที่มีประโยชน์ต่อภาครัฐพร้อมตัวอย่างจากทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติและข้อเสนอแนะ

The public sector in Thailand is exploring ways to improve capacity. In an ideas-driven world, design skills, methods and tools could play an important role in building public sector capacity to create better services and policies through innovation. The talk will discuss how the value and practices of design can benefit the public sector, with both local and international cases and recommendations.
 
วิทยากร | Speaker
  • อาจารย์พิเศษ วีรังคบุตร
    นักการศึกษาด้านการออกแบบและที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมสังคม
  • Pisate Virangkabutra
    Design educator, Social innovation consultant

 

การจอดรถ

-รถยนต์ส่วนตัว จอดรถได้ที่อาคาร CAT ในอัตราค่าจอดรถชั่วโมงละ 20 บาท
-รถจักรยานยนต์ จอดได้ที่ด้านข้างอาคารไปรษณีย์กลาง


Non member


Ticket Type Status Price (THB) Quantity

Exploring Design in the Thai public sector

Sales until
09 Feb 2020 14:30

FREE

Sales ended

Sales until: 09 Feb 2020 14:30

Promo Code:


Location Details


TCDC Bangkok

LOCATION

The Grand Postal Building 1160 Charoenkrung Road, Bangrak Bangkok, 10500 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


Creative Economy Agency (CEA) | TCDC (Thailand Creative & Design Center)

Thailand Creative & Design Center (TCDC) was established in 2004 to connect and promote interaction among creativity, skill, cultural asset and business conducive to creating quality products and services that meet the global market demand.