งานจัดแสดงวัสดุ Exploring Central Thai Material - สำรวจวัสดุไทยภาคกลาง Zipevent

งานจัดแสดงวัสดุ Exploring Central Thai Material - สำรวจวัสดุไทยภาคกลาง

26 May - 25 Oct 2020
10:30 - 19:00 (UTC+7)
TCDC Bangkok

Event Information


งานจัดแสดงวัสดุ “Exploring Central Thai Material - สำรวจวัสดุไทยภาคกลาง”

26 พฤษภาคม – 30 สิงหาคม 2563 / 10.30 – 19.00 น. (ปิดวันจันทร์)

ศูนย์นวัตกรรมด้านวัสดุและการออกแบบ (MDIC) ชั้น 2 อาคารส่วนหลัง TCDC กรุงเทพฯ

ค่าธรรมเนียมในการเข้าชม 100 บาท/คน สมาชิก TCDC เข้าชมฟรี


ภาคกลาง เป็นภูมิภาคที่มีการเชื่อมต่อระหว่าง “สังคมเมือง” กับ “ชนบท” และ “อุตสาหกรรม” กับ “เกษตรกรรม” นำมาซึ่งแนวคิดของภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับงานวิจัยและนวัตกรรม สู่วัสดุที่เป็น “ของดีภาคกลาง” 

Exploring Central Thai Material - สำรวจวัสดุไทยภาคกลาง เป็นการรวบรวมวัสดุจากส่วนกลุ่มผู้ประกอบการในภาคกลาง และร้านค้าในย่านวัสดุกรุงเทพฯกว่า 50 ราย เพื่อนำเสนอวัสดุและบริการที่เป็นเสมือนเครื่องมือในการต่อยอดไอเดียและธุรกิจ ทั้งยังสร้างโอกาสในการเข้าถึงวัสดุท้องถิ่นของไทยให้เป็นที่รู้จัก ผ่านการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลวัสดุออนไลน์ 

ร่วมสำรวจและเรียนรู้วัสดุในภาคกลางของไทยได้ด้วยคุณเอง ไม่ว่าจะเป็นผ้าทอมือจากเส้นใยธรรมชาติด้วยภูมิปัญญาไทยหรือด้วยเทคนิคที่เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิม ผนวกกับนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าด้วยวัสดุท้องถิ่น เช่น บาติกน้ำเต้าหู้ ดินสอพอง หรือนวัตกรรมเครื่องปั้นดินเผาที่ใช้งานวิจัยมาต่อยอดให้ผลิตภัณฑ์มีจุดเด่นและคุณค่า นอกจากนี้ยังมีวัสดุและบริการจาก 9 ย่านวัสดุกรุงเทพฯที่น่าสนใจอีกมากมายมาจัดแสดง ได้แก่ ย่านเอกชัย-บางบอน ย่านสวนหลวง-สามย่าน ย่านพรานนก เป็นต้น 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Material & Design Innovation Center (MDIC) TCDC กรุงเทพฯ เวลา 10.30 – 19.00 น. (ปิดวันจันทร์) โทร. 02 105 7400 ต่อ 254 อีเมล infomaterials@cea.or.th

 

Location Details


TCDC Bangkok

LOCATION

The Grand Postal Building 1160 Charoenkrung Road, Bangrak Bangkok, 10500 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


Creative Economy Agency (CEA) | TCDC (Thailand Creative & Design Center)

Thailand Creative & Design Center (TCDC) was established in 2004 to connect and promote interaction among creativity, skill, cultural asset and business conducive to creating quality products and services that meet the global market demand.