Energy, Frequency, Vibration Zipevent

Energy, Frequency, Vibration

27 Oct - 30 Nov 2022
00:00 - 00:00 (UTC+7)
Online Event

Event Information


Energy, Frequency, Vibration

 

 

 

 

ละลานตา ไฟน์อาร์ต ต้อนรับการกลับมาของ เจสัน ตามไท ศิลปินลูกครึ่งไทย-อเมริกัน ในนิทรรศการ “Energy, Frequency, Vibration” เจสันทำงานจิตรกรรมแนวนามธรรมมาโดยตลอด  ผลงานของเขาเกิดจากการทดลองคุณสมบัติของวัสดุ บางครั้งอยู่ในการควบคุมหรือบางครั้งก็ปล่อยให้เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

 

ผลงานชุดใหม่ของเจสัน ใคร่ครวญถึงองค์ประกอบในธรรมชาติที่ตามองไม่เห็นแต่สามารถสัมผัสได้ด้วยจิตใจและอารมณ์ ศิลปินตระหนักว่าทุกอย่างในจักรวาลไม่ว่าจะเป็นระดับเล็กขนาดเซลล์ของมนุษย์ หรือขนาดใหญ่เช่น ดวงดาว ทุกสิ่งเกิดขึ้นมาจากพลังงาน ความถี่ และแรงสั่นสะเทือน  ในนิทรรศการนี้ เจสันใช้เทคนิคการวาดที่แตกต่างกันออกไปสำหรับผลงานแต่ละชิ้น โดยมีความหลากหลายทั้งด้านรูปทรง และด้านความเกี่ยวเนื่องกับโลกที่สายตามองไม่เห็น เมื่อเข้าชมผลงานชุดนี้ ศิลปินหวังว่าผู้ชมจะสัมผัสสุนทรียภาพ รวมถึงความงดงามและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ

 

ประวัติย่อ เจสัน ตามไท

 

เจสัน เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2519 ที่กรุงเทพฯ เขาจบการศึกษาปริญญาตรีด้าน Studio Art จาก Bates College ประเทศสหรัฐอเมริกา และประกาศนียบัตรด้าน Painting จาก Maryland Institute College of Art ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี2545 เจสัน เดินทางกลับสู่ประเทศไทย และทำงานด้านจิตรกรรมเต็มเวลาในสตูดิโอที่จังหวัดเชียงใหม่

 

ทางสายกลาง คือ ปรัชญาด้านจิตรกรรมของเจสัน ซึ่งแสดงออกให้เห็นผ่านความเป็นนามธรรม ภาพเขียนของเจสันผสมผสานความเป็นบารอคของตะวันตก เข้ากับเส้นสายพลิ้วไหวของตะวันออก ด้วยอิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางเหนือของประเทศไทย เจสันให้ความสำคัญกับสัมพันธภาพระหว่างคนกับธรรมชาติ โดยพยายามสร้างความสงบ และสันติสุขผ่านผลงานของเขา

 

เจสัน มีเทคนิคเฉพาะตัวด้านการหยดสี การสร้างลายเส้น และการผสมผสานตัวอักษรในผลงาน  แม้ว่าภาพเขียนของเจสันจะเน้นหนักในเรื่องสี พื้นผิว และการทดลอง แต่ก็ยังคงอัตตลักษณ์ในความเป็นไทย

 

Energy, Frequency, Vibration” จัดแสดงที่ละลานตา ไฟน์อาร์ต ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน โดยจะมีงานเปิดนิทรรศการในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน เวลา 19.00 ถึง 23.00 น. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Galleries Nights 2022. 

 

นิทรรศการชมได้ทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://lalanta.com