EDUCA Online Festival 2021 Zipevent

EDUCA Online Festival 2021

18 - 22 Oct 2021
09:00 - 18:00 (UTC+7)
Online Event

Event Information


EDUCA Online Festival 2021

     EDUCA Online Festival 2021 งานเทศกาลมหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 14 แนวคิดหลัก Social Emotional Learning (SEL) เรียนรู้...อารมณ์...สังคม ร่วมพัฒนา “ทักษะชีวิต (Life Skills) ด้วยการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม ในวันที่ 18 – 22 ตุลาคม 2564 เริ่มเปิดลงทะเบียน 16 กันยายน 2564 ทางเว็บไซต์ www.educathai.com

งานมหกรรมเทศกาลสนุกพัฒนาวิชาชีพครู EDUCA Online Festival 2021 เหมาะสำหรับ

 • ครู ครูใหญ่ ศึกษานิเทศก์
 • คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย
 • ผู้ปกครอง

Promotion สำหรับการเข้าร่วมงาน 

Package Learners ค่าลงทะเบียน 300 บาท

 • เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ
 • เข้าร่วม online workshop และ webinar มากกว่า 90 หัวข้อ
 • สิทธิ์เข้าร่วม PRE-EDUCA exclusive online workshops 5-9 ตุลาคม 64 สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ลงทะเบียนจองที่นั่งก่อน รับจำนวนจำกัด
 • e-Key takeaways สรปุย่อแต่ละหัวข้อ
 • e-Certificate สำหรับผู้ลงทะเบียนที่เข้าร่วม workshop ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาของวิดีโอนั้นๆ ทั้งนี้ การรับเกียรติบัตร Pre-EDUCA บางหัวข้อเป็นไปตามเงื่อนไขของวิทยากรหัวข้อนั้นๆ

Package Students ลดราคา 50% (พิเศษ 150 บาท)

Package Principals สายบริหาร 1,950 บาท รับสิทธิพิเศษพร้อมของที่ระลึก Premium

พิเศษสุดกับ

 • สิทธิ์สมาชิกเข้าร่วม Principal Conference 2022 สุดยอดการประชุมครูใหญ่ไทย
 • ของที่ระลึก Premium เฉพาะ The Principal
 • เสื้อ the principal #กล้าที่จะนำ
 • กระเป๋าสุดชิค สไตล์ survival bag
 • หน้ากากผ้าอนามัย ผ้ามัสลีนอย่างดี
 • สิทธิประโยชน์ที่ Package Learner ได้รับทั้งหมด
ดาวน์โหลดไฟล์ e-Brochure: EDUCA Online Festival 2021 ฟรี: https://www.educathai.com/knowledge/documents/537
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม add line official @educathai
ดูรายละเอียดและกำหนดการได้ที่: https://www.facebook.com/educathai/