ภารกิจพิชิตปัญหาน้ำ (Dutch Water Bootcamp) Zipevent
ภารกิจพิชิตปัญหาน้ำ (Dutch Water Bootcamp) Zipevent

ภารกิจพิชิตปัญหาน้ำ (Dutch Water Bootcamp)

15 May 2019
09:00 - 12:30 (GMT+7)
Creative Economy Agency (CEA)
Art & Design
Social Causes

Event Information


สถานทูตเนเธอร์แลนด์ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (สศส.) จะจัดกิจกรรม ภารกิจพิชิตปัญหาน้ำ ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของ ‘Dutch Sustainability Days (DSD)’  โดยมีธีมที่นำเสนอคือ “การจัดการข้อมูลด้านน้ำสำหรับศูนย์เฉพาะกิจ/ในภาวะวิกฤต” โดยอาจใช้ digital delta approach ผ่านโครงสร้างการทำงานแบบ Dutch Risk Reduction team.

โจทย์เริ่มจาก ที่ว่าเราจะสามารถนำข้อมูลด้านน้ำ ภูมิอากาศ ภูมิสารสนเทศ ที่เป็นสาธารณะ นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่ดี/เหมาะสมที่สุด ในการบริหารจัดการน้ำอย่างไร โดยกิจกรรมที่เหมือนสนามทดลองนี้ จะช่วยเป็นเวทีเปิดมุมมอง ว่าแต่ละผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถร่วมคิดเสนอทางออก และมีส่วนร่วมได้อย่างไรบ้าง

Dutch Water Bootcamp’ is part of the series of activities during the ‘Dutch Sustainability Days (DSD)’, aiming to promote collaboration and innovation on water between Thailand and the Netherlands.  The Embassy of the Netherlands organizes the event in cooperation with the Office of National Water Resources (ONWR) and the Creative Economy Agency (CEA)/TCDC.   

During these two days, the Dutch Water Bootcamp, will feature a unique event highlighting the importance of water for sustainability.  Thirties students and young professionals from across Thailand will explore the potential for Thailand-Netherlands cooperation and innovation and seek solutions for Thailand’s water challenges.  Key theme will be focusing on ‘digital delta approach for water management during crisis’.

 

ติดต่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่: คุณพันธิพา โทร. 02-3095200 หรือ dutchwater.bootcamp@gmail.com

To join this activity please contact: Ms. Pantipa T. +662 3095200 or dutchwater.bootcamp@gmail.com

 

 


Location Details


Creative Economy Agency (CEA)

LOCATION

The Grand Postal Building 1160 Charoenkrung Road, Bangrak Bangkok, 10500 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


Creative Economy Agency (CEA) | TCDC (Thailand Creative & Design Center)

Thailand Creative & Design Center (TCDC) was established in 2004 to connect and promote interaction among creativity, skill, cultural asset and business conducive to creating quality products and services that meet the global market demand.