นิทรรศการ Dream Before Doomsday Zipevent

นิทรรศการ Dream Before Doomsday

27 Nov - 27 Dec 2021
17:00 - 00:00 (UTC+7)
Rebel Art Space Ratchathewi

Event Information


นิทรรศการ Dream Before Doomsday (ก่อนวันฝันสลาย) โดยวสันต์ สิทธิเขตต์ 

Dream Before Doomsday เป็นภาพความฝันในห้วงคำนึงขณะที่พิจารณาชีวิตก่อนวันดับสลายของโลกใบนี้ วสันต์ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับตัวตนของคนเราเมื่อดับสลายไปพร้อมกับโลกแล้ว ยังคงเป็นตัวเราอยู่หรือไม่ ความคิดที่เรามีต่อสิ่งต่างๆจะยังคงเป็นของเราหรือไม่ ถ้าสิ่งต่างๆที่ส่งผลให้เรามีความคิดไม่มีอีกต่อไป ซึ่งตามปรัชญาโบราณกล่าวไว้ว่า เราจะได้พบเจอกับนรก-สวรรค์ สเมื่อดวงไฟแห่งชีวิตได้ดับลงไปแล้ว

 

นิทรรศการจัดตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน เป็นต้นไป (ยังไม่มีกำหนดปิด) ณ รีเบลอาร์ทสเปซ ราชเทวี พิธีเปิดวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน เวลา 17.00 น.


Location Details


Rebel Art Space Ratchathewi

LOCATION

75, 11 Akkharanithi Alley, Thanon Phaya Thai, Ratchathewi, Bangkok 10400 Bangkok, 10400 Thailand

VIEW MAP