Design Incubation Program: Design Brief Talk & Open House #2 Zipevent
Design Incubation Program: Design Brief Talk & Open House #2 Zipevent

Design Incubation Program: Design Brief Talk & Open House #2

22 Feb - 24 Apr 2019
13:00 - 17:00 (GMT+7)
Creative Economy Agency (CEA)
Art & Design
Business
Self-Improvement

Event Information


Design Incubation Program: Design Brief Talk & Open House #2

การบรรยายในหัวข้อ Design Brief และเปิดโครงการ Design Incubation ครั้งที่ 2 ปี 2562


วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 / 13.00 – 17.00 น. 


สถานที่: ห้อง Material & Design Innovation Center (MDIC) ชั้น 2 อาคารส่วนหลัง TCDC กรุงเทพฯ ณ อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 80 คน 

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

"จ้างงาน ดีลงาน บริหารงานออกแบบกันให้เป็นกับ "Design Brief” และโครงการ “Design Incubation” ที่เป็นการบ่มเพาะนักออกแบบหน้าใหม่ผ่านการทำงานจริงกับผู้ประกอบการ"

 

การบรรยาย Design Brief Talk

กิจกรรมบรรยายสำหรับผู้ประกอบการและนักออกแบบ โดยคุณพงศธร ละเอียดอ่อน ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบจาก FIF design Studio ในเรื่องแนวทางการทำงานร่วมกันด้วยความเข้าใจใน Design Brief และการ brief งานกับนักออกแบบเพื่อความสำเร็จของธุรกิจ

 

Design Brief คือ?

Design Brief คือข้อกำหนดที่นักออกแบบนำมาใช้สร้างสรรค์ผลงาน อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ (Evaluate) ผลงานแต่ละชิ้นว่าตอบโจทย์ที่ตั้งไว้หรือไม่ Design Brief ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก คือ
1) ข้อมูลพื้นฐานทางธุรกิจและการตลาด
2) ข้อมูลทางด้านเทคนิคของงานออกแบบและข้อมูลรายละเอียดของกลุ่มเป้าหมาย
3) เป้าหมายกลยุทธการพัฒนางานออกแบบ 

 

การบรรยาย Design Brief Talk เหมาะกับใคร?

  • นักออกแบบ ที่ต้องการศึกษาเรื่อง Design Brief เพื่อนำไปใช้ในการทำงานจริง และต้องการเรียนรู้การทำงานกับลูกค้าอย่างมืออาชีพ
  • นักออกแบบที่ต้องการสมัครเข้าเป็นนักออกแบบในโครงการ Design Incubation เพื่อมีโอกาสในการจ้างงานจริงผ่านหัวหน้านักออกแบบ (Design Director)
  • ผู้ประกอบการ SMEs หรือผู้ที่อยู่ในตำแหน่งที่จะต้องจ้างนักออกแบบในบริษัทหรือองค์กร ที่ต้องการจ้างงานออกแบบ แต่ไม่สามารถสื่อสารความต้องการให้กับนักออกแบบให้เข้าใจได้ เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสร้าง Design Brief
  • ผู้ประกอบการ SMEs ต้องการงานออกแบบคุณภาพ และได้รับการควบคุมงานจากมืออาชีพ ในงบประมาณที่ไม่สูงจนเกินไป


กำหนดการ

13.00 - 13.30 น.  ลงทะเบียน

13.30 - 13.45 น.  แนะนำโครงการ Design Incubation

13.45 - 16.30 น.  บรรยายแนวทางการทำงาน และการ brief งานกับนักออกแบบเพื่อความสำเร็จของธุรกิจ

16.30 - 17.00 น   เปิดรับสมัครผู้ประกอบการและนักออกแบบเข้าร่วมโครงการ และช่วง Business Matching & Networking

 

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

นักออกแบบ

  • เป็นนักออกแบบที่ต้องการสมัครเข้าเป็นนักออกแบบในโครงการ Design Incubation (ประสบการณ์การทำงานออกแบบประมาณ 0-3 ปี)
  • เป็นนักออกแบบทั่วไปที่สนใจในสาขา Graphic Design, Product Design และ Packaging Design และอื่นๆ

ผู้ประกอบการ

  • ผู้ประกอบการทั่วไปที่สนใจ
  • ผู้ประกอบการที่สนใจในโครงการ Design Incubation เพื่อการจ้างนักออกแบบของธุรกิจตนเอง

 

วิธีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

    1. กรอกข้อมูล สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Design Brief Talk ให้สมบูรณ์

    2.  เจ้าหน้าที่จาก TCDC จะติดต่อท่านกลับทางอีเมล เพื่อยืนยันผลการสมัคร

 

ประวัติวิทยากร

พงศธร ละเอียดอ่อน


ที่ปรึกษาและนักออกแบบผลิตภัณฑ์ชั่วโมงบินสูงแห่ง FIF design Studio มีผลงานมากมายทั้งในด้านการให้คำปรึกษา การออกแบบผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการแบรนด์ รวมไปถึงการดำเนินธุรกิจโดยใช้กลยุทธ์แบบบูรณาการ พงศธรให้นิยามการทำงานของตัวเองว่า “คือการออกแบบให้ใช้ดีและขายได้” ซึ่งต้องอาศัยการเชื่อมโยงองค์ความรู้ และเครื่องมือที่หลากหลายเข้าหากัน ทั้งในเรื่อง Human-centered design, User research, Market & Trend analysis ไปจนถึงเรื่อง Brand & Product insight ล่าสุดพงศธรได้ร่วมก่อตั้งบริษัท ANGL Bike เพื่อผลิต “จักรยานสำหรับคนเมือง” จนได้รับรางวัลจากหลายสถาบัน

---------------------------------

เกี่ยวกับโครงการ “Design Incubation”

โครงการ “Design Incubation” เป็นโครงการเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านการออกแบบเพื่อธุรกิจ และทักษะความสามารถในการดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการด้านการออกแบบ ให้แก่นักออกแบบ โดยผ่านการฝึกอบรมในด้านการบริหารโครงการออกแบบเพื่อธุกิจ ในรูปแบบการเรียนรู้ผ่านการทำงานจริงกับผู้ประกอบการ และ หัวหน้านักออกแบบ (Design Director) ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่าย และฐานข้อมูลนักออกแบบที่มีความพร้อมในการให้บริการด้านการออกแบบเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นอกจากนั้น โครงการ “Design Incubation” ยังมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจ เกิดความเข้าใจและสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบเพื่อพัฒนาธุรกิจ โดยการใช้บริการจากภาคออกแบบ และลงทุนในด้านการออกแบบ เพื่อเกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มหรือสร้างคุณค่าในสินค้าและบริการของตน

รายละเอียดเพิ่มเติม Design Incubation Program

-----------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ Creative Business Service ชั้น 5 TCDC กรุงเทพฯ เวลา 10.30 - 17.00 น. (ปิดวันจันทร์) โทร. 02-105-7400 ต่อ 118 หรืออีเมล pubate.v@cea.or.th


Location Details


Creative Economy Agency (CEA)

LOCATION

The Grand Postal Building 1160 Charoenkrung Road, Bangrak Bangkok, 10500 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


Creative Economy Agency (CEA) | TCDC (Thailand Creative & Design Center)

Thailand Creative & Design Center (TCDC) was established in 2004 to connect and promote interaction among creativity, skill, cultural asset and business conducive to creating quality products and services that meet the global market demand.