Deflexor 2033, shift of paradigm in design and art education by IED Istituto Europeo di Design Zipevent

Deflexor 2033, shift of paradigm in design and art education by IED Istituto Europeo di Design

3 Feb 2019
13:30 - 14:30 (UTC+7)
Creative Economy Agency (CEA)

Event Information


Deflexor 2033 การเปลี่ยนของพาราไดม์ด้านดีไซน์และศิลปะศึกษา 
โดย สถาบันออกแบบแห่งยุโรป IED


การนำเสนอ Deflexor 2033 ซึ่งเป็นแผนที่สำหรับการออกแบบแห่งอนาคตซึ่งเป็นผลจากการวิจัยอย่างยาวนานกว่า 10 ปี ของสถาบัน IED บาร์เซโลน่า เป้าหมายของเครื่องมือนี้คือการช่วยให้สถานบันศิลปะศึกษาได้เข้าถึงการเทรนด์มหภาคที่ล้ำหน้าผ่านโปรเจคของนักศึกษามากกว่า 15 ปี

Deflexor มี 3 ไดร์เวอร์เมกาเทรนด์ 12 เทรนด์มหภาคและ 6 design application scenarios และตัวอย่างเทรนด์จุลภาคอีกมากมาย 3 ไดร์เวอร์นี้เป็นตัวแปรที่มีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์ในทุกๆ ช่วงในประวัตืศาสตร์มนุษย์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของอารยธรรม ไม่ว่าจะเป็น สถิติประชากร เทคโนโลยี และ โลกาภิวัตน์ เราได้นิยามเมกาเทรนด์ในฐานะตัวแปรที่สำคัญทางด้านสังคม วัฒนธรรม มนุษย์ เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงความสนใจและไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้ 

Deflexor ถูกออกแบบด้วยการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เชื่อมโยงกัน 6 คู่ทำให้เกิด Global Design Application 6 แบบ ได้แก่ การเพิ่มของประชากรเมือง การผันผวนที่ีเพิ่มขึ้น (Increased votility) การเชื่อมโยงระดับสูง (Hyperconnectivity) การเป็นมาตฐานหนึ่งเดียว (Standardization) วิกฤตของการปกครองแบบเก่า และการเข้าสู่วัยชราของประชากร

แผนทึ่ Deflexor เป็นระบบครอบคลุมที่สามารถนำไปใช้เป็นระเบียบวิธีเพื่อช่วยเหลือ ประยุกต์และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีจากดีไซน์ในองกรณ์และบริษัท สำหรับเวอร์ชั่นนี้นี้นั้นได้ถูกออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการใช้ในสถาบันการศึกษาสำหรับโปรเจคของนักศึกษาที่ IED บาร์เซโลน่าโดยเฉพาะ นี่เป็นเห็นผลว่าทำไมแผนที่จึงมี 6 ส่วนตาม 6 ภาควิชาของสถาบัน ได้แก่ แฟชั่น การสือสารด้วยภาพ การจัดการอุสาหกรรมสร้างสรรค์ การออกแบบพื้นที่การคมนาคมและผลิตภัณฑ์ หลักสูตรมหาบัญฑิตและหลักสูตรออกแบบพิเศษ (Tailored-made programmes)

หน่วยงานการศึกษาด้านดีไซน์ควรนำ 12 เทรนด์มหภาคนี้ไปประยุกต์ในการเรียนการสอน ในขณะเดียวกันหน่วยงานเหล่านี้ยังควรที่จะเสนอทางออกในแต่ละสถานการณ์ผ่านระบบวิธีที่ใช้นวัตกรรมและ Design Thinking รวมไปถึงการเรียนแบบไฮบริด (การรวมกันของการเทรนนิ่งและการให้คำปรึกษา) และความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยความรู้ การประยุกต์ใช้ Design Methodology ยังสามารถทำได้ในฐานะเครื่องมือทางด้านสุนทรียะศาสตร์และ เพื่อการใช้งานจริง หรือจะเป็นเครื่องมือการกลยุติ สำหรับการเปลี่ยนแปลงระบบ การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ หรือแม้แต่เครื่องมือด้านการสื่อสาร แผนที่ Deflexor สามารถใช้กับสตาร์ทอัพ เพราะธุรกิจยุคใหม่ต้องแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจของความต้องการปัจจุบันและอนาคต นวัตกรรม Design Macrotrend สามารถเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการสร้าง Collective intelligence สุดท้ายนี้แผนที่ Deflexor ยังสามารถนำเสนอเทรนด์จุลภาคอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม สังคม ตลาด วัฒนธรรม เทรนด์พฤติกรรมมนุษย์ ตัวอย่างของเทรนด์จุลภาคสามารถช่วยให้จัดการปัญหา และสร้างความก้าวหน้าให้ผลงานผ่่าน design education methodologies เทรนด์จุลภาคเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบการผลิตความรู้ที่ซับซ้อนในโลกที่เราอาศัยอยู่ คุณสามารถหาข้อมูลอ้างอิงของแต่ละโปรเจคซึ่งถูกจัดเรียงตามคอนเซ็บในแผนที่ Deflexor ในหน้าต่อๆไป

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 - 14.30
ห้องฟังก์ชั่นรูม ชั้น 4 (อาคารส่วนหน้า) TCDC กรุงเทพฯ
200 คน / ไม่เสียค่าใช้จ่าย


Deflexor 2033, shift of paradigm in design and art education by IED Istituto Europeo di Design


The conference will focus on Deflexor 2033, a future macrotrends map developed for design
application scenarios.
It is the result of on-going academic research conducted by IED Istituto Europeo di Design Barcelona
over the past 10 years and is conceived as a global dynamic compass. The aim of this tool is to help
design education institutions use macrotrend insights to guide design driven innovation through design
student projects over the next fifteen years.
The core of the map contains the 6 departments of IED Barcelona: Fashion, Visual Communication,
Management for Creative Industries, Design (Space, Transportation and Product), Master programmes and
Tailor-Made programmes.
Deflexor 2033 ultimately presents a constellation of different micro trends divided into technological,
environmental, social, market, cultural and human behavior trends. Micro trends examples can be considered
as an opportunity for progress or an issue to solve by using design education methodologies.

3 February 2019 / 13.30 - 14.30
Function room, FL.4th (Front Building), TCDC Bangkok
200 Participants / Free


 

 


Non member


Ticket Type Status Price (THB) Quantity

Deflexor 2033 การเปลี่ยนของพาราไดม์ด้านดีไซน์และศิลปะศึกษา

Sales until
03 Feb 2019 14:30

FREE

Sales ended

Sales until: 03 Feb 2019 14:30

Promo Code:


Location Details


Creative Economy Agency (CEA)

LOCATION

The Grand Postal Building 1160 Charoenkrung Road, Bangrak Bangkok, 10500 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


Creative Economy Agency (CEA) | TCDC (Thailand Creative & Design Center)

Thailand Creative & Design Center (TCDC) was established in 2004 to connect and promote interaction among creativity, skill, cultural asset and business conducive to creating quality products and services that meet the global market demand.