เสวนา “Dear Elders: ออกแบบวันนี้เพื่อพวกเราในอนาคต” Zipevent

เสวนา “Dear Elders: ออกแบบวันนี้เพื่อพวกเราในอนาคต”

27 Jan 2018
16:30 - 18:30 (GMT+7)
Creative Economy Agency (CEA)

Event Information


Symposium & Talk 

เสวนา “Dear Elders: ออกแบบวันนี้เพื่อพวกเราในอนาคต”

ร่วมรับฟังและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ 4 ทีมผู้เข้าร่วมโครงการ Designing Impact Program 2017 โครงการบ่มเพาะนักสร้างสรรค์เพื่อสังคมผู้สูงอายุ ในหัวข้อ “Dear Elders, สวัสดีตัวฉันในอนาคต” ภายใต้ประเด็นการออกแบบเพื่อสังคมผู้สูงอายุในด้านต่างๆ อาทิ ด้านสุขภาพ พื้นที่สำหรับผู้สูงอายุ ความสัมพันธ์ของคนต่างเจนเนอร์เรชั่น ตลอดจนระบบการใช้ชีวิตของผู้คนที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ โดยเสวนานี้เป็นกิจกรรมเปิดนิทรรศการ “Dear Elders, สวัสดีตัวฉันในอนาคต”  

ผู้บรรยาย : ตัวแทนจากทีมผู้เข้าร่วมโครงการ Designing Impact Program 2017 

  1. เอกศาสตร์ สรรพช่าง (ทีม iWillProject) ผู้ร่วมก่อตั้งและบรรณาธิการแห่ง Open Dialogue นักสร้างคอนเทนท์ที่สนใจในเรื่องการจัดการชีวิตตั้งแต่การมีชีวิตไปจนถึงวาระสุดท้ายในบริบทยุคไฮสปีดที่ชีวิตสุดแสนจะยุ่งเหยิง 
  2. วีรธัช พงษ์เรืองเกียรติ (ทีม Nothing 2 Lose, Only 2 Gain) นักวิจัยและนักศึกษาปริญญาโทคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้สนใจการนำ Gamification มาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของผู้สูงอายุ  
  3. พิมพิพัฒน์ ห้องดุลย์ (ทีม Primary Workshop) สถาปนิกผู้ร่วมก่อตั้ง Primary Workshop สตูดิโอสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายในที่สนใจในเทรนด์การอยู่อาศัยคนเดียวของผู้คน และความต้องการที่ซับซ้อนขึ้นในบริบทของสังคมผู้สูงอายุ  
  4. วิชญ์พล พราหมณ์น้อย, นันทวัฒน์ ลีละวาณิชย์, ณัฐพัชร์ ชัยวรเศรษฐ์, ตรีสุวัชช์ หอนรเศรษฐ์กุล, อานันท์ บำรุงศุภกิจ (ทีม Sintorn7) กลุ่มนักออกแบบรุ่นใหม่จาก สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่สนใจการสร้างพื้นที่และปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนผ่านสิ่งของในชีวิตประจำวัน  

ผู้ดำเนินการเสวนา : ธัญญพร จารุกิตติคุณ ผู้จัดการ Thailand Social Innovation Platform โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และนักออกแบบบริการ ผู้มีประสบการณ์การทำงานในโครงการพัฒนาบริการภาครัฐโดยมีผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง

สถานที่ : ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ ชั้น 4 (TCDC)

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

รับสมัครจำนวน 150 คน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC กรุงเทพฯ เวลา 10.30-21.00 น. (ปิดวันจันททร์) โทร.02-105-7400 ต่อ 213, 214

 

 

 

Non member


Ticket Type Status Price (THB) Quantity

เสวนา “Dear Elders: ออกแบบวันนี้เพื่อพวกเราในอนาคต”

Sales until
27 Jan 2018 18:30

FREE

Sales ended

Sales until: 27 Jan 2018 18:30

Promo Code:


Location Details


Creative Economy Agency (CEA)

LOCATION

The Grand Postal Building 1160 Charoenkrung Road, Bangrak Bangkok, 10500 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


Creative Economy Agency (CEA) | TCDC (Thailand Creative & Design Center)

Thailand Creative & Design Center (TCDC) was established in 2004 to connect and promote interaction among creativity, skill, cultural asset and business conducive to creating quality products and services that meet the global market demand.